SKS

Från Wikipedia

SKS är en trestavig akronym som har flera betydelser: