Scenkonstallianser

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Scenkonstallianser är en samlande benämning på en unik svensk anställningsform för skådespelare, dansare och musiker, TeaterAlliansen bildades 1999, Dansalliansen 2006 och Musikalliansen 2008.[1]

Historik[redigera | redigera wikitext]

Den offentligt understödda kulturen i Sverige genomgick under 1990-talet omfattande förändringar med krav på ekonomiska rationaliseringar och personaleffektivisering. Detta resulterande bland annat i att större delen av de tillsvidareanställda vid landets institutionsteatrar friställdes och hamnade i en mycket otrygg frilanssituation med visstidsanställningar eller tvangs omskolas till andra yrken. I samband med detta tillsatte Kulturdepartementet en statlig utredning, där utredaren och teatermannen Lars Edström, som ett alternativ till sedvanlig A-kassa och Arbetsförmedlingens begränsade möjligheter, föreslog skapandet av en organisation enligt modellen för den blivande TeaterAlliansen inom teaterområdet.[2]

Emellanåt har framtiden för scenkonstallianserna förefallit osäker från politiskt håll och finansieringen av verksamheterna inte alltid motsvarat bolagsföreträdarnas ambitioner och har heller inte kompenserat för branschernas årsvisa höjningar av lönenivåerna. [3]

TeaterAlliansen[redigera | redigera wikitext]

År 1999 skapades TeaterAlliansen AB som ett aktiebolag samägt av Teaterförbundet, Svensk Scenkonst och Trygghetsrådet TRS och med en årlig statlig finansiering. Denna hade initialt ambitionen att samla 400 skådespelare i sitt system, men har hittills endast haft resurser till motsvarande cirka 160 personer (2015). TeaterAlliansen ger kvalificerade, yrkesverksamma, frilansande skådespelare en "grundanställning" mellan deras frilansuppdrag. Alliansen producerar inte själv föreställningar och är inte heller ett uthyrningsföretag, utan de anknutna skådespelarna är formellt "anställda" av Alliansen enligt speciella villkor och får "tjänstledigt" från bolaget, då de får möjlighet till arbeten på offentligt finansierade teatrar eller film eller hos fria teatergrupper med offentliga bidrag. Varje skådespelare har ett "tidskonto", som innebär att de för att få fortsätta vara anslutna måste ha en riktig anställning under 1/3 av tiden; under tre år måste de arbeta minst sammanlagt 12 månader och under 15 år arbeta minst fem år, varför de anslutna normalt tillhör de mer väletablerade på arbetsmarknaden. Genom arrangemanget skapas för de anslutna en någorlunda kontinuerlig arbetsplatstillhörighet med möjlighet till upprätthållande av sociala, yrkesmässiga och fackliga fördelar. Får någon en tillsvidareanställning på en teater, ersätts vederbörande med en ny ansluten. Lyckas man inte uppnå den ålagda mängden anställningar, tvingas personen lämna Alliansen och ersättas av andra.

Utöver de mer etablerade aktörerna erbjuds även de nyexaminerade studenterna på samtliga Teaterhögskolor i Sverige en treårig anknytning till TeaterAlliansen för att bygga en bro mellan högskolan och yrkeslivet. Dessa får ingen formell "anställning" med lön, men de får möjlighet till viss personaladministrativ hjälp och rådgivning under de första tre åren, samt knyts till Alliansens skådespelarförmedling och inbjuds att delta i Alliansens kursverksamheter och vidare kompetensutveckling, vilket även är tillgängligt för andra, icke-anslutna skådespelare. Det finns för anslutna aktörer också begränsad möjlighet till ett "skådespelarutbyte", vilket innebär att en tillsvidareanställd skådespelare på en teater kan ta tjänstledigt en tid mot att en av Alliansens skådespelare under tiden övertar vederbörandes anställningsplats.[4]

TeaterAlliansen har sitt kontor vid Gäddviken i Nacka.

Dansalliansen[redigera | redigera wikitext]

Den 1 oktober 2006 skapades Dansalliansen AB som ett aktiebolag samägt av Danscentrum, Teaterförbundet, Svensk Scenkonst och Trygghetsrådet TRS för etablerade dansare inom modern dans och balett i Sverige. Denna fungerar på samma sätt som TeaterAlliansen och har cirka 50 personer anslutna (2015) med ambitionen att på sikt kunna samla de flesta frilansande dansare inom bolaget. Under flera år har Dansalliansen även bedrivit särskilda projekt för fortbildning och utvecklande av koreografisk verksamhet för att främja en vidareutveckling av det svenska danslivet. Man bistår även med rådgivning för karriärväxling och omskolning inför dansares tidiga pensioneringsålder med mera.[5]

Enligt Statens Kulturråds ursprungliga avsikter skulle 100 dansare kunna "anställas" i Dansalliansen, men som mest har 65 dansare varit "anställda". På grund av bristande resurser har Dansalliansen heller inte kunnat genomföra planerade satsningar för att bistå nyutbildade dansare, såsom TeaterAlliansen gör.[3]

Dansalliansen har sitt kontor vid Gäddviken i Nacka.

Musikalliansen[redigera | redigera wikitext]

År 2008 skapades Musikalliansen AB som ett aktiebolag samägt av Svenska Musikerförbundet, Sveriges Yrkesmusikerförbund (Symf), Teaterförbundet, Svensk Scenkonst och Trygghetsrådet TRS. Musikalliansens huvuduppdrag är att erbjuda frilansmusiker en ny anställningsform som minskar skillnaderna mellan tillsvidareanställning och frilansverksamhet. Anställningarna fördelas mellan etablerade yrkesverksamma musiker, sångare, musikalartister och dirigenter mer eller mindre verksamma inom det offentligt finansierade musiklivet i Sverige och internationellt. Man arbetar också för att vägleda, analysera och stimulera möjliga nya samarbeten och vägar att nå ut inom musiklivet och fungerar som de övriga allianserna med 145 anställda (2016).[6]

Musikalliansen har sitt kontor på Hornsgatan i Stockholm.

Fortbildning och arbetsförmedling[redigera | redigera wikitext]

Scenkonstallianserna erbjuder ett brett utbud av fortbildningskurser, seminarier och workshops med svenska och internationella pedagoger för såväl de anslutna som för andra yrkesverksamma inom områdena. Man har dessutom byggt upp en egen arbetsförmedling med branschkännedom för sina anställda (Teater/Dansallianserna). Genom åren har allianserna även skapat speciella temasatsningar, såsom TeaterAlliansens "Utbildning för skådespelaren med annan bakgrund än den nordiska" och "Det mångkulturella projektet"‚ för att belysa problemområden och söka hjälpa aktörer med utländsk bakgrund att kunna komma in på den konstnärliga svenska/nordiska arbetsmarknaden.[7]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Sveriges Riksdag, Rapport från riksdagen 2011/12: RFR 10, "Verksamheten vid scenkonstallianserna – En utvärdering"
  2. ^ Konst som yrke 21 augusti 2006, "När startas en Konstallians?"
  3. ^ [a b] Sveriges Radio Kulturnytt 13 januari 2014, "Scenkonstalliansernas ekonomi försämras för varje år"
  4. ^ TeaterAlliansen, "Om oss" Arkiverad 30 september 2015 hämtat från the Wayback Machine.
  5. ^ Dansalliansen, "Detta är Dansalliansen" Arkiverad 29 september 2015 hämtat från the Wayback Machine.
  6. ^ Musikalliansen, "Om Musikalliansen"
  7. ^ Google Books: "Mångfald är framtiden; slutbetänkande" (2007)

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]