Sjukvårdsdistrikt

Från Wikipedia
Ej att förväxla med sjukvårdsregionerna i Sverige.
Sjukvårdsdistrikten i Finland: Färgerna visar vilket specialupptagningsområde som distriktet hör till. Universitetssjukhusen är markerade med vita kors och centralsjukhusen med svarta.

Sjukvårdsdistrikt (finska Sairaanhoitopiiri) är en regional indelning i fasta Finland som används i samband med specialsjukvårdstjänster. Sjukvårdsdistriktena är organiserade i form av en samkommuner.

Det finns totalt 20 sjukvårdsdistrikt i Finland.[1] Deras gränser följer landskapsgränserna med några undantag, i varje distrikt finns ett centralsjukhus. För mera krävande sjukvård är distrikten indelade i fem specialansvarsområden kopplade något av landets fem universitetssjukhus.[2]

Sjukvårdsdistrikt Motsvarande landskap (inexakt) Universitetssjukhus
HUS Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Nyland Helsingforsregionens universitetscentralsjukhus
VS Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Egentliga Finland Åbo universitetscentralsjukhus
S Satakunta sjukvårdsdistrikt Satakunta Åbo universitetscentralsjukhus
KH Centrala Tavastlands sjukvårdsdistrikt Egentliga Tavastland Tammerfors universitetssjukhus
P Birkalands sjukvårdsdistrikt Birkaland Tammerfors universitetssjukhus
PH Päijät-Häme sjukvårdsdistrikt Päijänne-Tavastland Helsingforsregionens universitetscentralsjukhus
KYM Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt Kymmenedalen Helsingforsregionens universitetscentralsjukhus
EK Södra Karelens sjukvårdsdistrikt Södra Karelen Helsingforsregionens universitetscentralsjukhus
ES Södra Savolax sjukvårdsdistrikt Södra Savolax, västra delen Kuopio universitetssjukhus
IS Östra Savolax sjukvårdsdistrikt Södra Savolax, östra delen Kuopio universitetssjukhus
PK Norra Karelens sjukvårdsdistrikt Norra Karelen Kuopio universitetssjukhus
PS Norra Savolax sjukvårdsdistrikt Norra Savolax Kuopio universitetssjukhus
KS Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt Mellersta Finland Kuopio universitetssjukhus
EP Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt Södra Österbotten Tammerfors universitetssjukhus
V Vasa sjukvårdsdistrikt Österbotten Åbo universitetscentralsjukhus
KP Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt Mellersta Österbotten Uleåborgs universitetssjukhus
PP Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt Norra Österbotten Uleåborgs universitetssjukhus
KAI Kajanalands sjukvårdsdistrikt Kajanaland Uleåborgs universitetssjukhus
LP Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt Sydvästra delen av Lappland Uleåborgs universitetssjukhus
L Lapplands sjukvårdsdistrikt Resten av Lappland Uleåborgs universitetssjukhus

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) regleras enligt Självstyrelselagen av Landskapet Åland och har avtal med Åbo universitetscentralsjukhus.[källa behövs]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1989/19891062 Lag om specialiserad sjukvård 1.12.1989/1062], 2 kap 7 §
  2. ^ https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170156 Statsrådets förordning om specialupptagningsområden inom den högspecialiserade sjukvården 156/2017