Stearinsyra

Från Wikipedia
Stearinsyra

Stearinsyra
Systematiskt namnoktadekansyra
Kemisk formelC18H36O2
Molmassa284,48 g/mol
CAS-nummer57-11-4
Egenskaper
Löslighet (vatten)0,0029 g/l (20 °C)
Smältpunkt68,8 °C
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Stearinsyra eller oktadekansyra (CH3(CH2)16COOH eller C17H35COOH) är en mättad fettsyra med 18 kolatomer. Salter och estrar av stearinsyra får suffixet stearat. Stearinsyra ingår tillsammans med palmitinsyra i stearin, som används för ljustillverkning. Den är också en organisk syra.

  • E-nummer E 570 (Dit alla ogrenade och mättade fettsyror hör)
  • INCI-namn Stearic acid