Stora Ekeby

Från Wikipedia

Stora Ekeby är en herrgård i Rytterne socken, Västerås kommun, inte långt från Mellansundet mellan Nyckelön och fastlandet där nu orten Kvicksund är belägen.

Gården tillhörde i början av 1500-talet Jon Skrivare som var fogde på Västerås slott men avsattes på grund av sin högfärd och avled på Stora Ekeby 1531.[1] Byn omtalas första gången 1304, och var på karta 1643 ersatt av vad som kallas "Ekeby nya sätesgård".[2] Gården innehades 1697 av släkten Reuterholm, vilken 1803 sålde den till ståthållaren på Strömsholms slott, Johan Adam von Gerdten. Senare tillhörde godset C. F. Gyllenhaal[1] och därefter Robert Montgomery-Cederhielm, som 1877 avyttrade den till Oscar Abrahamsén i en affär som innebar ett byte mot den senares Djursholm i Uppland. Efter Abrahamséns död 1894 avstyckade dennes söner delar av egendomen och 1904 inköptes huvudgården av godsägaren Carl Eugen Esseen.[3][4]

Lilla Ekeby utgjorde en del av säteriet, därtill jord i byarna Horn, Sörby och Tibble.[5]

Källor[redigera | redigera wikitext]