Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)
DepartementUtrikesdepartementet
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
KommunBorås
LänVästra Götaland
Organisationsnr202100-3815
MyndighetschefPeter Strömbäck, generaldirektör
InstruktionSFS 2007:1223
Webbplatswww.swedac.se

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) (eng.: Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment) är en svensk myndighet och nationellt ackrediteringsorgan för Sverige. Myndigheten bildades 1989 och har sina rötter i SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Swedac samordnar den svenska marknadskontrollen och har ansvar i frågor som rör mätinstrument och ädelmetall. Inom samtliga områden har Swedac internationella uppgifter. Swedac arbetar också med internationella projekt i syfte att bidra till uppbyggnad av infrastruktur för ackreditering och kvalitetskontroll i utvecklingsländer. Myndigheten styrs av instruktion och regleringsbrev från regeringen samt lagstiftning och överenskommelser inom Europa och globalt.[1]

Swedac:

 • är nationellt ackrediteringsorgan. Detta innebär bland annat att myndigheten ackrediterar laboratorier, certifieringsorgan och kontrollorgan enligt internationella standarder och regelverk.
 • ger andra myndigheter råd i frågor om teknisk kontroll och så kallad bedömning av överensstämmelse
 • är föreskrivande myndighet och tillsynsmyndighet för reglerad mätteknik. Detta innebär att Swedac tar fram regler för mått och vikt och ser till att de följs.
 • är föreskrivande myndighet och tillsynsmyndighet för handel med och tillverkning av ädelmetallarbeten. [2]
 • samordnar de svenska myndigheter som utför marknadskontroll av produkter.[3]
 • ger regeringen expertstöd i EU-arbetet inom myndighetens ansvarsområden. [4]
 • samarbetar med andra länders ackrediteringsorgan och mätteknikmyndigheter för att säkerställa en gemensam tolkning och tillämpning av olika standarder. [5]
 • hjälper utvecklingsländer att bygga upp eller förbättra sina system för teknisk kontroll genom kurser och andra insatser.

Swedac ligger under Utrikesdepartementet och rapporterar till EU- och handelsministern.

Swedac är en så kallad enrådighetsmyndighet. Det innebär att generaldirektör Peter Strömbäck formellt ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet. Ledningsformen ska tillgodose regeringens behov av en stark och mer direkt styrning av myndigheten och snabba upp genomförandet av politiska beslut. Vid sin sida har generaldirektören ett insynsråd som ska uppfylla kravet på demokratisk insyn och medborgerligt inflytande. [6]

Swedac har cirka 120 anställda. Omkring 80 personer arbetar på huvudkontoret i Borås och ett 40-tal på myndighetens kontor i Stockholm.[7]

Swedac finansieras genom anslag, avgifter och övriga intäkter. Ackrediteringsverksamheten finansieras av kundernas avgifter, som ska täcka samtliga kostnader för ackrediteringen. Internationella projekt finansieras via intäkter, där de som beställt projekten betalar alla kostnader. Inom reglerad mätteknik betalas avgifter för tillsyn inom bland annat värme, vatten och el. Den anslagsfinansierade verksamheten utgör en mindre del av omsättningen och består av bland annat remissvar, information, marknadskontroll, föreskriftsarbete och reglerad mätteknik.[8]

Den totala omsättningen uppgick 2015 till 203 miljoner kronor.[9]

Swedacs författningssamling

Swedacs författningssamling består av bindande föreskrifter och dokument[10]

Referenser

 1. ^ http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2009895-med-instruktion-for_sfs-2009-895
 2. ^ http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2009895-med-instruktion-for_sfs-2009-895
 3. ^ http://www.marknadskontroll.se
 4. ^ https://www.swedac.se/wp-content/uploads/2016/06/Regleringsbrev-2016.pdf
 5. ^ http://www.european-accreditation.org/information/national-accreditation-bodies-having-been-successfully-peer-evaluated-by-ea
 6. ^ http://data.riksdagen.se/dokument/H001KU20
 7. ^ https://www.swedac.se/om-swedac/organisation/
 8. ^ https://www.swedac.se/om-swedac/ekonomi/
 9. ^ https://www.swedac.se/om-swedac/ekonomi/
 10. ^ bindande föreskrifter och dokument

Externa länkar