Svenska Rayon-aktiebolaget

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Cellullfabriken under byggnad i Älvenäs 1941

Svenska Rayon-aktiebolaget var ett svenskt företag inom syntetmaterialbranschen. Verksamheten startade i Älvenäs söder om tätorten Vålberg utanför Karlstad år 1942. Fabriken var en ansats till att förse Sveriges textilindustri med råvara under landets avspärrning under andra världskriget.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Cellullfabriken 1956

Kooperativa förbundet (KF) anlade Älvenäs cellullfabrik år 1941 för tillverkning av viskos.[1] Verksamheten startade år 1942. Syftet med fabriken var att skapa inhemsk produktion av syntetmaterial, då Sverige var avspärrat och utrikeshandeln var starkt begränsad under det pågående världskriget. Årsproduktionen var planerad att vara tillräcklig för 2,5 miljoner skjortor. Vid anläggningen tillverkades först rayonsilke för textilindustrin och senare även rayoncord för användning i bildäck.

Bolaget hette AB Cellull fram till 1 september 1947 då det bytte namn till Svenska Rayon AB.[2] KF kom att äga hälften av bolaget och privata intressen resten. Statlig offentlig upphandling garanterade driften. Under hela anläggningens drift var arbetsmiljön dålig och personalomsättningen därför hög. KF ut de andra intressenterna år 1959. Efter att ha diskuterat olika alternativ, bland annat samgående eller försäljning, byggde man år 1966 en nylonfabrik intill rayonfabriken. Genom detta förfarande hoppades man få kontroll över den svenska marknaden. Företaget hade som flest anställda i mitten av 1960-talet då man sysselsatte cirka 1 500 personer.

Hård internationell konkurrens ledde till att man lade ner satsningen på nylontillverkning år 1975. Samma år stoppades tillverkningen av rayoncord eftersom däcktillverkarna gick över till stålcord istället för textilcord. 1976 Antalet anställda cirka 800 år 1976. Företaget konkursmässigt år 1977, men Överstyrelsen för ekonomiskt försvar gick in och garanterade fortsatt drift tillfälligt. Produktionen minskade successivt och i slutet av 1980-talet hade fabriken cirka 300 anställda. KF sålde verksamheten som 1993 togs över av företaget Hebi Health Care med hjälp av Refaat El-Sayed. Den sista delen av verksamheten lades ner år 2004. Delar av fabriken revs under 2009 och i samband med rivningsarbetet eldhärjades delar av byggnaderna.[3][4]

Statistik[redigera | redigera wikitext]

Antal anställda och produktion i ton 1943–1988[redigera | redigera wikitext]

År Antal anställda Rayonull Rayonsilke Rayoncord Nylonsilke Stapelfiber Cord och nylon Produktion
1943 467 3 367 - - - - - -
1944 436 7 183 - - - - - -
1945 396 5 967 - - - - - -
1946 423 7 377 - - - - - -
1947 439 11 516 - - - - - -
1948 578 10 426 - - - - - -
1949 782 10 911 20 - - - - -
1950 1 005 11 828 491 - - - - -
1952 1 182 8 166 891 1 016 - - - -
1954 1 235 12 002 838 2 263 - - - -
1956 1 393 16 135 1 124 3 169 - - - -
1958 1 245 19 109 1 475 3 004 - - - -
1960 1 308 20 087 1 079 3 592 - - - -
1962 1 394 22 286 1 103 4 304 - - - -
1966 1 212 26 713 - 4 527 435 - - -
1967 1 140 30 510 - 4 290 550 - - -
1968 1 097 31 017 - 4 586 632 - - -
1969 1 144 30 198 - 4 507 714 - - -
1970 1 136 30 159 - 4 785 1 276 - - -
1971 1 174 31 839 - 4 575 1 270 - - -
1972 1 167 33 468 - 3 805 1 281 - - -
1973 1 099 33 844 - 3 007 1 297 - - -
1974 1 042 - - - - 32 700 3 600 -
1975 920 - - - - 18 600 2 000 -
1976 787 - - - - 30 600 - -
1977 740 - - - - 30 100 - -
1978 717 - - - - 35 200 - -
1979 691 - - - - 37 000 - -
1980 658 - - - - 36 500 - -
1981 540 - - - - - - 33 700
1982 522 - - - - - - 38 000
1983 526 - - - - - - 40 000
1984 532 - - - - - - 40 100
1985 459 - - - - - - 33 400
1986 432 - - - - - - 22 400
1987 370 - - - - - - 22 900
1988 271 - - - - - - 20 300

Försäljning och resultat i miljoner kronor 1943–1988[redigera | redigera wikitext]

År Försäljningsvärde Omsättning Nettofakturering Fakturerad försäljning Resultat före bokslut
1943 9,785 - - - -
1944 49,494 - - - -
1945 33,752 - - - -
1946 39,108 - - - -
1947 31,501 - - - -
1948 32,186 - - - -
1949 28,433 - - - -
1950 36,729 - - - -
1952 42,7 - - - -
1954 59,4 - - - -
1956 74,3 - - - -
1958 78,3 - - - -
1960 79,4 - - - -
1962 88,5 - - - -
1966 - 97,4 - - -
1967 - 110,6 - - -
1968 - 110,0 - - -
1969 - 113,0 - - -
1970 - - 119,6 - -
1971 - - 129,3 - -
1972 - - 133,7 - -
1973 - - 152,6 - -
1974 - - - 195,1 +28,6
1975 - - - 134,4 -27,6
1976 - - - 135,8 -32,1
1977 - - - 172,4 -20,6
1978 - - - 218,0 -25,3
1979 - - - 230,4 -19,1
1980 - - - 239,5 +0,1
1981 - - - 270,7 +0,1
1982 - - - 350,5 -0,9
1983 - - - 414,4 -1,2
1984 - - - 384,0 -17,1
1985 - - - 402,7 -38,2
1986 - - - 285,5 -6,4
1987 - - - 271,0 +13,4
1988 - - - 259,1 +9,3

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Digitaltmuseum.se: Älvenäs cellullfabrik, även kallat Svenska Rayon, strax söder om tätrten Vålberg, läst 19 januari 2020
  2. ^ Jonsson, Erica (2019). Att bygga en bruksort: Etablerandet av Svenska Rayon AB och bostadsbyggandet i Älvenäs under 1940-talet. Karlstad: Karlstads Universitet. sid. 8. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1317729/FULLTEXT01.pdf. Läst 28 februari 2021. 
  3. ^ NWT.se 15 oktober 2009: Industrihotell utrymt efter brand i rivningsbyggnader, läst 16 oktober 2009
  4. ^ SvD.se 15 oktober 2009: Varning i Värmland efter brand, läst 16 oktober 2009

Webbkällor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]