Radio Sweden

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Sveriges Radio International)
Hoppa till: navigering, sök
Radio Sweden
Sändningsområde Sverige Sverige
Sändningsform allmänradio
Målgrupp Nyanländ publik i Sverige
Romsk publik
Publik utomlands
Startdatum 1938
Tillståndshavare Sveriges Radio AB
Webbplats Officiell hemsida

Radio Sweden är namnet på Sveriges Radios internationella och flerspråkiga programverksamhet. Verksamheten vänder sig huvudsakligen till nyanlända invandrare i Sverige, men även till en intresserad allmänhet utomlands. Dessutom finns sändningar på det nationella minoritetsspråket romani chib. Radio Sweden informerar om vad som händer i Sverige och rapporterar om svenskt samhällsliv. Den del av verksamheten som är riktad till en publik utomlands (fram till 1987 UTP, Utlandsprogrammet, därefter Radio Sweden) har en historia som går tillbaka till 1938. De program som vänder sig till en inhemsk publik startades under 1980- och 90-talen och hette bl.a. Rinva (Radions invandraredaktion). 1999 lades båda delarna av verksamheten ihop till SR International som var det gemensamma namnet fram till 2014. Därefter blev namnet för hela verksamheten Radio Sweden. Radio Swedens utbud finns (delvis) på FM, på de olika språkens webbsidor, som poddradio och på mobilen. Facebook och Twitter är de mest frekventa sociala medierna som används på de olika språken.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Programmen för en utländsk publik är den äldsta delen i Radio Swedens verksamhet som går tillbaka till 1938. Då startade Radiotjänst sändningar på kortvåg på svenska för utlandssvenskar i Nordamerika. 1939 tillkom i samråd med Utrikesdepartementet program på engelska, tyska och franska. Sändningarna skulle mot bakgrund av andra världskriget och finska vinterkriget ”garantera att de utländska radiolyssnarna fick korrekt information om vad som tilldrog sig i Sverige”, av hänsyn till Tyskland ”iakttogs en viss försiktighet i nyhetsrapporteringen” (Radio Sweden 50 år, Riksradions utlandsprogram 1938-1988, Borås 1988, s 17). Banden till Utrikesdepartementet (finansiering genom speciella anslag från UD dock utan inflytande över programverksamheten) behölls ända fram till 1996 då Radio Sweden blev fullt integrerad i Sveriges Radios verksamhet.

Det samlade språkutbudet under åren direkt efter andra världskriget präglades av både politiska och kommersiella intressen. Vid Radiotjänsts konferens i april 1947 deltog t.ex. representanter för ”UD, Kommerskollegium, Exportföreningen, Svensk-amerikanska nyhetsbyrån och Telegrafstyrelsen”…(Radio Sweden 50 år, s 22). 1952 påbörjades sändningar på spanska och portugisiska.

Radio Swedens programverksamhet under 1970- och 1980-talen (1967 startades sändningar på ryska) gav kanalen ryktet om att vara den ”neutrala rösten mellan blocken” ända fram till Berlin-murens fall 1989. I synnerhet i östra Europa var sändningarna (tyska och ryska) kända och mycket avlyssnade. Murens fall ändrade dock den mediepolitiska kartan. För att markera ett stöd till de baltiska staternas nyvunna självständighet startades 1988/89 sändningar på estniska och lettiska. I stället lades de spanska, portugisiska och franska programmen ner (mellan 1993 och 1995). Lettiska och estniska behölls till 2005 då de båda länderna hade blivit medlemmar i EU året innan. Mellan 2004 och 2009 sände Radio Sweden även på vitryska. 2009 lades även de svenskspråkiga sändningarna ner. Bedömningen var att det numera fanns goda möjligheter för svenska medborgare utomlands att nyttja hela Sveriges Radios nyhets- och programutbud på internet och att därmed behovet av extra sändningar på svenska inte längre fanns.

Sändningar för en utländsk publik startades 1938 på kortvåg, kompletterades 1955 med mellanvågssändningar (och på FM i Stockholm). Under 80-talet tillkom sändningar på olika satelliter. 2010 lades kort- och mellanvågssändningarna ner. Då hade internet för länge sedan (år 2000) tagit över betydelsen som den viktigaste plattform för internationell radioverksamhet.

I januari 2016 meddelade Sveriges Radio en större omorganisation av Radio Sweden som innebar att verksamheten huvudsakligen riktas till språkliga minoriteter i Sverige. De tyska och ryska redaktionerna läggs ner den 31 mars 2016. De beskrevs vid nedläggningen som en rest från det gamla utlandsprogrammet som inte riktade sig till de som bor i Sverige. Radio Romano underordnas Sisuradio medan de arabiska, engelska, kurdiska, persiska och somaliska redaktionerna blir en del av Ekots organisation.[1]

Programutbud[redigera | redigera wikitext]

Verksamhetens syfte är att med ett brett utbud av nyheter ge en invandrad publik, i synnerhet nyanlända, en god inblick i hur det svenska samhället är uppbyggt och fungerar. Utbudet skall fylla ett grundläggande informationsbehov och erbjuda en bro in till det svenska samhället. Antalet språk har varierat under åren, beroende på att vissa publikgrupper efterhand ansågs vara integrerade och därmed inte i behov av information på sitt hemspråk längre, medan nya grupper av invandrare och flyktingar har anlänt till Sverige. Under 1980/90-talen sändes t.ex. program på grekiska, polska, spanska, turkiska, bosniska-kroatiska-serbiska, assyriska-syrianska och albanska. Idag utgörs nyhetsutbudet för en inhemsk publik av program på persiska (sedan 1990) arabiska (sedan 1992), kurdiska (sedan 2000) och somaliska (sedan 2001). Engelska erbjuds som ett cross-over språk till människor som inte finner sitt modersmål bland Radio Swedens språkutbud.

Nyheter på nationella minoritetsspråket romani chib, Radio Romano Romani är ett av Sveriges fem officiella nationella minoritetsspråk. Programutbudet på romani chib är till för att informera om svenskt samhällsliv samt att skildra och granska företeelser i Sverige som har betydelse för romani-talande människor. Utbudet skall vara särskilt inriktat på att stärka och befrämja den språkliga, kulturella och etniska identiteten hos Sveriges romer. Sändningarna har funnits sedan 2002.

Nyheter för en utländsk publik Syftet med ett utbud till publikgrupper utanför Sveriges gränser är att förmedla en initierad bild av Sverige, det svenska samhället och dess människor. Informationen riktar sig både till allmänintresserade publikgrupper och till ämnesintresserade människor; diplomater, journalister, medier, affärsfolk och studenter. Radio Sweden har idag ett nyhetsutbud på engelska (även på FM och över satellit), tyska och ryska.

Språken

___________________

Radio Sweden 50 år, Sveriges Radios utlandsprogram 1938-1988, ISBN 91-7970-219-8

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Radio Sweden omorganiseras – ryska och tyska försvinner”. Radio Sweden på svenska. 21 januari 2016. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=6350607. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]