Hoppa till innehållet

Swedcarrier

Från Wikipedia
AB Swedcarrier
TypStatligt aktiebolag
HuvudkontorSverige Stockholm
BranschJärnvägsverksamhet
Historik
Grundat1:a 19??, 2:a 2001
GrundareStaten
Avknoppat frånStatens Järnvägar
Gick upp iJernhusen AB
Upplöst1:a 2001, 2:a 2009
Struktur
ÄgareStaten Näringsdepartementet
DotterbolagJernhusen AB, EuroMaint AB, TraffiCare AB, Unigrid AB och SweMaint AB

AB Swedcarrier, svenskt statligt aktiebolag som fram till 2001 var ett uppsamlingsbolag för affärsverket Statens Järnvägars dotterbolag. Från och med 1 januari 2001 blev det ett holdingbolag som startades i samband med bolagiseringen av affärsverket Statens Järnvägar. AB Swedcarrier fusionerades in i dotterbolaget Jernhusen AB 2009.

Swedcarrier 1983 - 2001[redigera | redigera wikitext]

Fram till 2001 var Swedcarrier ett uppsamlingsbolag för affärsverket Statens Järnvägars dotterbolag. Det bildades 1983 genom att dåvarande Svenska Lastbil AB, ett bolag i SJ-koncernen, bytte namn till Swedcarrier. Lastbilsrörelsen bröts sedan ut och lades i ett nybildat dotterbolag, AB Svelast.

Dotterbolag[redigera | redigera wikitext]

Bolag Verksamhet SJ Största Andel År Från - Till Kommentar Vid bolagisering 2001 till
ASG AB Transport/Logistik Landsvägstransporter 45 Köpte 40 % 1941 1993 45 % Jan 1995 10,3% Avyttrat kvarvarande aktier 1995 [1]
Combitrans Sweden AB Spedition, internationella transporter 100 - 1993 40%,1995 57% Jul 95 92% Green Cargo [2]
Hansa Rail GmbH Järnvägsbaserade godstransporter mellan Sverige och Tyskland? 50? 1993- Tillsammans med Deutsche Bundesbahn (DB) Green Cargo 50% [2]
Nordisk Transport Rail AB Transporttjänster inom internationell järnvägstrafik 100 Maj 1998 - Swedcarrier köpte från Inter Forward (Ratos) (Nordisk Transport, Division Rail??) Green Cargo [3]
Nordwaggon AB 50 AB Electrolux 50% Nya AB Swedcarrier 50%
Rail Combi AB Järnvägsbaserade kombitransporter 100 Juli 1992 [4] - Jan 1993 30% till privat investerare 1995 100% [1] Green Cargo [2]
Royal Viking Hotel AB Hotell 75
Scandlines AB Färjeverksamhet 100
SJ Invest AB
SJ Maskindivision Hjulunderhållsverksamheten Notviken 100 - nov 1997 Såld till extern köpare
Sve Rail Italia AB Järnvägsbaserade godstransporter mellan Sverige och Italien 50 1994 - 50% italienska Trenitalia S.p.A. Green Cargo [2]
AB Svelast Godstransporter / lager- och terminalhantering 100 1944/45- Följde med Stockholm-Västerås-Bergslagens Järnvägar Green Cargo
Swebus Gruppen AB / Swebus AB Bussverksamhet 100 1991 - Sammanslagning av all lokaltrafik i ett bolag. Sålt till Stagecoach september 1996 [1] Sålt innan
SweFerry AB Färjeverksamhet 100
SweMaint AB Underhållsrörelse 100 Nya AB Swedcarrier
SweGuide AB Konsultverksamhet IT 100 - jan 1997 Såld till extern köpare
SwedeRail AB Konsultverksamhet järnväg 100 Green Cargo, SJ AB och Euromaint
AB SweRe Försäkring 100 SJ AB [5]
TGOJ AB Underhålls- och trafikrörelse 100
AB Trafikrestauranger Restaurangverksamhet, Service på tåg 100

Källor för företagsnamn är skrivelser av Regeringen.[6][7][8]

Swedcarrier 2001 - 2009[redigera | redigera wikitext]

Vid bolagiseringen av Statens Järnvägar 2001 blev Swedcarrier ett holdingbolag för Jernhusen AB (f.d. SJ Fastigheter), EuroMaint AB (f.d. SJ Teknik), TraffiCare AB (f.d. SJ Terminalproduktion), och Unigrid AB (f.d. SJ Data) [9] I Swedcarrier ingick även dotterbolaget SweMaint och intressebolaget Nordwaggon hälftenägt med Electrolux AB.

Försäljning av dotterbolag[redigera | redigera wikitext]

Unigrid såldes i juli 2001 till Cap Gemini Ernst & Young AB och till norska EDB Teamco ett dotterbolagt till EDB Business Partner AS för 218 miljoner SEK. Cap Gemini Ernst & Young AB köpte systemutveckling och underhåll av lösningar för resor, transport och logistik. EDB köpte driftavdelningen med omkring 100 anställda för 117 miljoner NOK.[9]

TraffieCare såldes i augusti 2001 till ISS Sverige AB för 115 miljoner SEK. Verksamheten är numera del av koncernen ISS A/S.

Hälftenägda Nordwaggon AB såldes 2006 till Transwaggon AB.[10]

SweMaint med omkring 275 anställda såldes i juni 2007 till Kockums Industrier AB för 88,3 miljoner SEK och övertagandet av befintlig nettoskuld 78,3 miljoner SEK.[11]

EuroMaint såldes i juni 2007 till investmentbolaget Ratos AB.[12]

Fusion med Jernhusen[redigera | redigera wikitext]

Den 15 januari 2009 beslutade styrelserna vid Jernhusen och Swedcarrier att AB Swedcarrier skulle upphör som juridisk person genom en omvänd fusion med dotterbolaget Jernhusen AB. Jernhusen hade skulder till Swedcarrier på 500 miljoner SEK och fusionen stärkte balansräckningen för Jernhusen. Swedcarrier hade ställt ut garantier till köpare av bl.a. Nordwaggon, Euromaint och Swemaint dessa övertogs av Jernhusen.[13]

Källor[redigera | redigera wikitext]