Affärsverk

Från Wikipedia

Affärsverk eller affärsdrivande verk är i Sverige kommunala eller statliga organ som producerar varor eller utför tjänster utifrån affärsmässiga principer.[1] Juridiskt är ett affärsverk en förvaltningsmyndighet, som är en del av staten eller en kommun. Ett statligt affärsverk är sålunda inte en juridisk person som exempelvis ett offentligägt aktiebolag.[2]

En liknande konstruktion finns i Finland.

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Affärsverken tillkom 1911 och under 1900-talet fanns ett stort antal av dessa.[3]

Under 1990-talet och början på 2000-talet har flera av de tidigare svenska statliga affärsverken, såsom Postverket och Statens järnvägar, huvudsakligen omvandlats till statligt ägda aktiebolag. Detta för att underlätta för privata företag att konkurrera. Affärsverken har traditionellt haft monopol, och ofta fått ekonomiskt stöd av staten, och samtidigt bedrivit myndighetsverksamhet, såsom givit tillstånd.

De statliga affärsverken är en del av staten som juridisk person, men utgör egna skattesubjekt.[4]

Nuvarande affärsverk[redigera | redigera wikitext]

De tre affärsdrivande verk som kvarstår är[2][4][5]:

Tidigare affärsverk[redigera | redigera wikitext]

Finland[redigera | redigera wikitext]

Nuvarande affärsverk[redigera | redigera wikitext]

Dessutom finns det kommunala affärsverk, ofta för el, vatten och avlopp.

Tidigare affärsverk[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Affärsverk”. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/affärsverk. Läst 10 mars 2012. 
  2. ^ [a b] ”4.2 Fakturering mellan myndigheter”. www.esv.se. Ekonomistyrningsverket. 5 juli 2021. Arkiverad från originalet den 23 november 2021. https://web.archive.org/web/20211123084637/https://www.esv.se/publicerat/momshandledning/4-fakturor/4-2-fakturering-mellan-myndigheter/. Läst 23 november 2021. 
  3. ^ ”Regeringens styrning av affärsverken (RiR 2018:5)”. riksrevisionen.se. Riksrevisionen. https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2018/regeringens-styrning-av-affarsverken.html. Läst 23 november 2021. 
  4. ^ [a b] ”Staten och kommunerna”. www4.skatteverket.se. Skatteverket. https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2021.16/322365.html. Läst 23 november 2021. 
  5. ^ ”Affärsverk”. saco.se. Saco. https://www.saco.se/lokala-webbplatser/Saco-S/om-oss/ordlista/affarsverk/. Läst 23 november 2021. ”I Sverige har vi tre affärsverk: Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Svenska kraftnät. Utmärkande för affärsverken är att de bedriver både affärsverksamhet och myndighetsutövning.”