Synodisk omloppstid

Från Wikipedia

Synodisk omloppstid, det genomsnittliga tidsintervallet mellan två på varandra följande konjunktioner (eller oppositioner) för en planet eller måne sedd från en viss kropp, vanligtvis jorden.[1]

Månens sideriska och synodiska omloppstid[redigera | redigera wikitext]

Det tar i medeltal 27,3 dygn för månen att gå ett varv runt jorden om vi bara jämför månens position med fixstjärnorna. Det är månens sideriska omloppstid. Men under ett sådant månvarv har jorden hunnit flytta sig i sin bana runt solen. Månen måste gå ytterligare ett litet stycke för att komma i samma läge jämfört med solen. Det tar därför i medeltal 29,5 dygn mellan två fullmånar, vilket är månens synodiska omloppstid.

Man kan tänka sig att solen ligger mitt i en urtavla och jorden löper ett varv runt urtavlan på ett år. Riktningen klockan 12 pekar alltid mot en och samma avlägsna fixstjärna. Om det är midsommar när jorden står på klockan 12 är det midvinter när den står på klockan 6. Månen kretsar hela tiden runt jorden. Fullmåne på midsommar innebär att månen är närmare fixstjärnan än både jorden och solen, nämligen något ovanför klockan 12. Men vid fullmåne på midvinter ligger månen längre bort från fixstjärnan än jorden och solen, alltså nedanför klockan 6 på vår urtavla. Månen kan därför inte ha gjort ett helt antal varv runt jorden mellan dessa fullmånar, sett ur fixstjärnornas perspektiv. Den måste ha gjort några hela och ett halvt varv. Men månens faser som vi observerar dem från jorden har inte med fixstjärnorna att göra, de styrs bara av det inbördes läget mellan jorden, månen och solen. Ur detta perspektiv är det alltid exakt ett helt månvarv mellan två fullmånar.

Planeternas sideriska och synodiska omloppstider[redigera | redigera wikitext]

Tabellen nedan anger planeternas och några dvärgplaneters omloppstider. Först anges den sideriska omloppstiden i (jord)år. Därefter den synodiska omloppstiden i först år, sedan dygn.

    Sid. P. (å)   Syn. P. (å)   Syn. P. (d)
Merkurius     0,241   0,317   115,9
Venus     0,615   1,599   583,9
Jorden     1     —     —
Månen     0,0748     0,0809     29,5306
Mars     1,881   2,135   780,0
Ceres     4,600   1,278   466,7
Jupiter   11,87   1,092   398,9
Saturnus   29,45   1,035   378,1
Uranus   84,07   1,012   369,7
Neptunus       164,9   1,006   367,5
Pluto 248,1   1,004   366,7
Eris 557   1,002   365,9
Sedna 12050   1,00001   365,1

Se även[redigera | redigera wikitext]

Siderisk omloppstid

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]