Syntes

Från Wikipedia

Syntes kan avse:

 • Syntes, av grekiska: att sätta ihop, betyder att kombinera separata element eller substanser för att forma en sammanhängande helhet.
 • Syntes (filosofi), det som framkommer efter att en tes och en antites ställts gentemot varandra
 • Kemisk syntes, kemiska reaktioner används för att avsiktligt framställa en, eller ibland flera, kemiska föreningar ur andra kemiska föreningar
  • Oxo-syntes, en kemisk reaktion där olefiner (alkener) reagerar med syntesgas över en katalysator
 • Syntesgas, en blandning av gaserna kolmonoxid och vätgas
 • Psykosyntes, en alternativ terapiform
 • Syntetiska språk, inom språktypologi en term som används för att beskriva språk där enskilda ord ändrar form (böjs) beroende på grammatisk funktion
 • Neoklassisk syntes, en teoribildning i nationalekonomi, som omfattar neoklassisk teori tillsammans med keynesianism
 • Modern evolutionär syntes, sammanför Charles Darwins teorier om arternas evolution och det naturliga urvalet med Gregor Mendels teori om generna som grunden till det biologiska arvet
 • Syntetisk, i dagligt tal för att i allmänhet beskriva någonting artificiellt (konstgjort)
  • Syntetmaterial, material producerat på konstgjord väg
  • Talsyntes, artificiellt tal som ska efterlikna människans röst skapat med datorer
  • Synthesizer, ett musikinstrument som via analog eller digital ljudsyntes förmår skapa ett stort antal olika ljud
   • FM-syntes, en teknik för ljudsyntes som används i vissa synthesizers

Se även[redigera | redigera wikitext]

 • Blooms taxonomi, lanserades 1956 av den amerikanske psykologen Benjamin Bloom