Tetraetylbly

Från Wikipedia
Tetraetylbly
Strukturformel
Molekylmodell
Systematiskt namnBlytetraetyl
Övriga namnTEL
Kemisk formelC8H20Pb eller (C2H5)4Pb
Molmassa323,44 g/mol
UtseendeFärglös, oljig vätska
CAS-nummer78-00-2
SMILESCC[Pb](CC)(CC)CC
Egenskaper
Densitet1,653 g/cm³
Löslighet (vatten)Olöslig
Smältpunkt-136,8 °C
Kokpunkt180 °C
Faror
Huvudfara
Mycket giftig Mycket giftig
NFPA 704

2
3
3
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Tetraetylbly, TEL, var tidigare en vanlig tillsats till bensin för att minska risken för självantändning (på grund av kompressionstryck). På grund av blyets miljöeffekter har användningen av denna tillsats i bilbensin upphört men den används fortfarande i flygplansbensin.

Egenskaper[redigera | redigera wikitext]

Kol-bly bindningarna i tetraetylbly är relativt svaga. Vid de temperaturer som råder i en explosionsmotor bryts den lätt upp i fritt bly och kortlivade, brännbara etylradikaler.

Framställning[redigera | redigera wikitext]

Tetraetylbly framställs genom att låta kloretan reagera med en bly-natrium legering.

Användning[redigera | redigera wikitext]

Tetraetylbly användes tidigare som tillsats i bensin för att minska risken för knackning i motorer. För att de rester av bly och blyoxid som bildas vid förbränning inte ska sätta igen motorn så tillsattes även 1,2-dikloretan och 1,2-dibrometan.

Se även[redigera | redigera wikitext]