Tetraetylbly

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Tetraetylbly
Strukturformel
Molekylmodell
Systematiskt namn Blytetraetyl
Övriga namn TEL
Kemisk formel C8H20Pb eller (C2H5)4Pb
Molmassa 323,44 g/mol
Utseende Färglös, oljig vätska
CAS-nummer 78-00-2
SMILES CC[Pb](CC)(CC)CC
Egenskaper
Densitet 1,653 g/cm³
Löslighet (vatten) Olöslig
Smältpunkt -136,8 °C
Kokpunkt 180 °C
Faror
Huvudfara
Mycket giftig Mycket giftig
NFPA 704

NFPA 704.svg

2
3
3
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Tetraetylbly, TEL, var tidigare en vanlig tillsats till bensin för att minska risken för självantändning (på grund av kompressionstryck). På grund av blyets miljöeffekter har användningen av denna tillsats i stort sett upphört men den används fortfarande i flygbränsle.

Egenskaper[redigera | redigera wikitext]

Kol-bly bindningarna i tetraetylbly är relativt svaga. Vid de temperaturer som råder i en explosionsmotor bryts den lät upp i bly och kortlivade, brännbara etylradikaler.

Framställning[redigera | redigera wikitext]

Tetraetylbly framställs genom att låta kloretan reagera med en bly-natrium legering.

Användning[redigera | redigera wikitext]

Tetraetylbly användes tidigare som tillsats i bensin för att minska risken för knackning i motorer. För att de rester av bly och blyoxid som bildas vid förbränning inte ska sätta igen motorn så tillsattes även 1,2-dikloretan och 1,2-dibrometan.

Se även[redigera | redigera wikitext]