Transponder

Från Wikipedia
En kalv med transponder hängande runt halsen

En transponder (teleskopord av engelska Transmitter-responder, "sändare-svarare"), ibland förkortad XPDR, XPNDR eller TPDR, har följande betydelser inom telekommunikation:

  • En automatisk enhet som tar emot, förstärker och återutsänder en signal på en annorlunda frekvens.
  • En automatisk enhet som sänder ett förutbestämt meddelande som respons på en förbestämd, mottagen signal.

Transpondrar används i olika tillämpningar:

  • En kommunikationssatellit har flera kanaler som kallas transpondrar eftersom varje kanal består av en sändare och en mottagare. Med digital videokompression och multiplexning kan flera video- och ljudkanaler gå genom en transponder.
  • Militära flygplan använder sig av transpondrar för att kunna skilja fiendeplan från sina egna.
  • Civila flygplan använder sig av transpondrar för identifikationsändamål. Radarutrustningen vid en flygplats kan med speciella signaler trigga ett flygplans transponder, som då skickar uppgifter om flygplanets flyghöjd enligt höjdmätaren och en XPDR-kod (kod som används för att identifiera planet eller ange dess status; ställs in av piloten efter uppmaning från flygledningen) tillbaka på en i förhand bestämd frekvens. Uppgifterna visas därefter på flygtrafikledarens radarskärm.
  • RFID-taggar är små, billiga transpondrar som kan användas för telemetri och lagerhållning.
  • Racon är en transponder installerad på fyrar, som på en fartygsradar svarar med en morsekod för identifiering.

Ordet är historiskt belagt första gången 1969.