Tredjelandsmedborgare

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Tredje land)
Hoppa till: navigering, sök

Tredjelandsmedborgare är en term inom Europeiska unionen, som betyder person som inte är medborgare i en medlemsstat i EU. Det är kopplat till begreppet tredjeland eller tredje land som inom EU betyder länder som inte ingår i EU, eller inte i EU eller EES. I andra mellanstatliga sammanhang, exempelvis avseende folkrätt och internationell handel, avser tredje land ett annat land än det där någon av avtalsparterna hör hemma (jämför tredje man).

Tredjelandsmedborgare har normalt inte de rättigheter inom EU som unionsmedborgare har, såsom rätt att bosätta sig i EU. Rörlighetsdirektivet anger vissa rättigheter som tredjelandsmedborgare kan ha om de är familjemedlemmar till unionsmedborgare.

Ibland räknas medborgare från Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz inte som tredjelandsmedborgare, eftersom de har stora delar av de rättigheter i EU som EU-medborgare har, enligt rörlighetsdirektivet. Medborgare i både EU och i ett annat land brukar inte räknas som tredjelandsmedborgare, men definitionen varierar.