Tropiskt monsunklimat

Från Wikipedia

Tropiskt monsunklimat är en klimattyp inom den tropiska klimatzonen med en torrtid och en regntid. Det finns två varianter.

Sommarmonsunklimat (månadsangivelserna gäller norra halvklotet): Kraftiga monsunregn från maj till oktober, torrtid oktober till maj. Oftast som svalast i slutet av regntiden och början på torrtiden. I slutet av torrtiden är det som varmast. Vanligast förekommande i Sydostasien (Vietnam, delar av Thailand m.m.), Indien och Sri Lanka.

Vintermonsunklimat (månadsangivelserna gäller norra halvklotet): Som ovan, med den skillnaden att regntiden är mellan oktober och april och torrtiden är mellan april och oktober. I regel lite svalare än sommarmonsunklimat. Förekommer mest i Centralamerika och i östra Asien (Korea, södra Japan, södra Kina m.m.).