Umeå studentkår

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Umeå studentkår (US)
kårband
Lärosäte Umeå universitet
Ort Umeå, Sverige
Antal medlemmar 11 500 (2008)
Bildad 16 april 1959 (1956)
Valsystem Partival
Kårtidning e-Kårren och Vertex
Organisationer Medlem av SFS
Webbplats umeastudentkar.se
Graf över studentkårens medlemsantal 1969-2010
Studentkårens medlemsantal 1969-2010

Umeå studentkår (US) bildades 1959 av Umeå universitets två äldsta studentföreningar, Medicinska föreningen och Odontologiska föreningen, som då tillsammans hade ett hundratal studenter.[1]

Numera byggs Umeå studentkår upp av studenter från samhällsvetenskaplig och humanistisk fakultet samt lärarrstudenter. Den är Sveriges sjätte största studentkår, räknat i antalet representerade studenter.[2]

Historia[redigera | redigera wikitext]

Umeå studentkår instiftades den 16 april 1959. Det första kårhuset – Scharinska Villan (senare kallad Gamla kåren) – togs i bruk 1960, sedan Umeå kommun ställt byggnaden till studenternas förfogande. Samma år startade studenttidningen Vertex.[1]

1964 startade kåren USIB, en verksamhet som inom några år kom att innehålla Restaurang Universum, Restaurang Krogen, Restaurang Scharinska, Akademibokhandeln i Universumhuset, Akademibokhandeln i centrum, kiosken Punkten i Universumhuset och kiosken Kiosken i Ålidhems centrum.[1]

När Umeå universitet invigs 1965 har studentkåren förutom kanslipersonal även präst, kurator och psykolog på lönelistan. Det året bildades även Stiftelsen Umeå studentbostäder (SUSB), som senare inkorporerades i den 1953 bildade Stiftelsen Bostaden, Umeå kommuns allmännyttiga bostadsföretag (numera AB Bostaden).[1]

1968 inleddes sändningar i närradion under namnet Radio Universum – namnet inspirerat av det nya kårhus som var under byggnation. 1969 hölls det första kårvalet, med rekordhögt valdeltagande (55 procent, att jämföra med de 10–15 procent som röstat på 2010-talet[3]), och året därpå gjorde de politiska partierna entré i valet.[1]

1970 invigdes det nya kårhuset, Universum. Samma år valtalade Olof Palme stående på en flotte i campusdammen inför ca 10 000 åhörare (inte bara studenter). Året därpå inleddes den stora hyresstrejken – inför hotet om hyreshöjningar på uppemot tio procent – som kulminerade i januari 1972 när polis fick i uppdrag att vräka det trettiotalet strejkande.[1][4][5]

1974 var det premiär för Brännbollscupen (som sedan 1979 kulminerat i festivalen Brännbollsyran).[1]

1987 såldes aktiemajoriteten i USIB till Umeå universitet.[1]

Inte förrän 1990 bildades de första nationerna vid Umeå universitet; först Wermlands nation, därefter Sydsvenska, Jämtlands och Skånes nationer. Bar/restaurang Corona i Universumhuset invigdes 1991, och har därefter (med olika ägare) gått i konkurs och återuppstått ett antal gånger, senast våren 2015.[1][6]

1998 splittrades studentkåren och två nya kårer bildades: Umeå naturvetar- och teknologkåren (NTK) och Corpus, kåren för medicinare, odontologer och hälsovetare, som senare döps om till Medicinska studentkåren vid Umeå universitet (MSU). Därefter har Umeå studentkår samlat lärare, samhällsvetare och humanister – och styrdes detta år för första gången av en opolitisk styrelse.[1]

2005 sålde Umeå studentkår sin kvarvarande andel i kårhuset Universum till Akademiska hus.[1] Tillsammans med NTK och MSU genomdriver studentkåren 2007 anonyma salstentamina för hela Umeå universitet, vilket är Sverigeunikt.

2008 flyttar kåren från Universumhuset till nya lokaler i Lindellhallen.

2010 avskaffades kårobligatoriet (som sedan 1983 lagstadgat att studenter vid svenska universitet och högskolor måste tillhöra en studentkår).

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Studentkårens ställning regleras av regeringen.[7]

Inom nedanstående arbetsområden arbetar studenter som är arvoderade av Umeå studentkår.

Utbildningsbevakning[redigera | redigera wikitext]

En av Umeå studentkårs viktigaste uppgifter anses vara utbildningsbevakning. Från och med 2005 utökade Umeå studentkår utbildningsbevakningen med en off-campusbevakare som kommer att arbeta direkt mot de studenter som läser på distans, på utlokaliserade utbildningar och/eller på nätkurser.

Studiesocialt[redigera | redigera wikitext]

Studiesociala frågor rör det som en student kommer i kontakt med under sin studietid men inte direkt är relaterat till utbildningen. Umeå studentkår menar att som student är det inte en självklarhet att studenter har samma skyddsnät som förvärvsarbetare, och därför prioriteras studiesociala arbetet inom kåren.

Information och kommunikation[redigera | redigera wikitext]

Den som är informationsansvarig har det övergripande ansvaret för kårens kommunikation internt som externt.

Kårordförande[redigera | redigera wikitext]

Kårordföranden har det övergripande ansvaret för studentkårens politiska och administrativa verksamhet.

Kårhuset Universum[redigera | redigera wikitext]

Hösten 2013 startade Umeå studentkår Kårhuset Universum, i dagligt tal kallat Kårhuset. Tidigare drev Umeå studentkår, i egen regi eller genom entreprenad, verksamheten i lokalerna under namnet Corona men valde att 2013 på egen hand ta över driften.

Kårhuset Universum var Norrlands största kårhus, och Umeås näst största nattklubb, med sin kapacitet på 1380 besökare samtidigt i lokalerna. Driften sköttes av ett genom kåren helägt bolag, Kårhuset Pålebacken AB, och verksamheten var öppen för allmänheten, med särskilda förmåner för kårmedlemmar.[8]

Den 11 december 2014 lämnade Kårhuset Pålebacken AB:s styrelse in en konkursansökan.[9]

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Umeå studentkår består av kårföreningar, kårsektioner och den centrala samordnande enheten Umeå studentkår med ett presidium, kårstyrelse och kårfullmäktige.

Kårsektioner[redigera | redigera wikitext]

Umeå studentkår är indelad i kårsektioner efter medlemmarnas studieinriktning eller ort. Kårsektionerna ansvarar för utbildningsbevakning och sociala arrangemang inom sitt område och är kårens länk till den enskilda medlemmen. Totalt finns 9 kårsektioner i Umeå studentkår.

 • HHUS: Handelshögskolan i Umeå, studenter vid Handelshögskolan i Umeå
 • UmPe: UmePedagogerna, studenter inom Umeå School of Education
 • BetSek: Beteendevetarsektionen, studenter inom Beteendevetenskapliga ämnen
 • SamSek: Samhällsvetarsektionen, studenter inom samhällsvetenskapliga ämnen
 • HumSek: Humanistiska sektionen, studenter vid den humanistiska fakulteten
 • DokSek: Doktorandsektionen, forskarstudenter
 • Stung: Örnsköldsviks studentförening, studenter vid Campus Örnsköldsvik
 • SfCS: Studentföreningen Campus Skellefteå, studenter vid Campus Skellefteå
 • SOS: Sollefteås Organiserade Studenter, studenter vid Sollefteås lärcenter

Kårfullmäktige[redigera | redigera wikitext]

Umeå studentkårs högsta beslutande organ är kårfullmäktige. Alla medlemmarna ges möjlighet att delta i ett kårval som hålls varje vårtermin i april/maj. Förutom att rösta på ett parti kan alla medlemmar skriva motioner till kårfullmäktige och själv närvara vid mötena och lägga förslag. Däremot saknar medlemmarna rösträtt vid mötena.

Umeå studentkår använder sig av ett proportionellt valsystem där mandaten fördelas procentuellt utefter röstantalet till de kårpartier som ställt upp i kårvalet. Under ett konstituerande kårfullmäktige väljs sedan styrelsen som består av sju ledamöter och fem suppleanter. Kårstyrelsen är kårens verkställande organ.

Kårpartier[redigera | redigera wikitext]

Kårvalet 2012[redigera | redigera wikitext]

Politiska partier Andel Röster Mandat
Arbetarpartiet 3,67 %
  
iu 1
+0,29 %
  
iu ±0
Vänsterns Studentförbund 26,49 %
  
iu 8
+7,30 %
  
iu +2
Studentpartiet Socialdemokraterna 25,82 %
  
iu 8
+1,23 %
  
iu +1
Gröna studenter 11,55 %
  
iu 4
+1,14 %
  
iu +1
Centerstudenter 3,80 %
  
iu 4
–1,34 %
  
iu –1
Liberala studenter 10,19 %
  
iu 3
+4,92 %
  
iu +1
Moderata studenter 18,48 %
  
iu 6
–3,68 %
  
iu –1

Totalt antal mandat
  

31
  
±0
Totalt antal röster 100,00 %
  
761
+1,60 %
  
+12
Valdeltagande 13,40 %
  
761
–0,58 %
  
+12
* = De rödgröna partierna är en summering av Arbetarpartiets, Vänsterns Studentförbunds, Studentpartiet socialdemokraternas och Gröna Studenters valresultat.|- ** = De borgerliga partierna är en summering av Centerstudenters, Liberala studenters och Moderata studenters valresultat.|- *** = De opolitiska partierna är kårpartier utan ideologisk färg. I detta block fanns under föregående år Studentpartiet Pedagogerna.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b c d e f g h i j k] Umeå studentkårs jubileumsbok 1959–2009. Umeå: Umeå studentkår. Sid. 3. Libris 11714737 
 2. ^ ”Mandatfördelning SFSFUM 2012” (pdf). Sveriges Förenade Studentkårer. http://www.sfs.se/sites/default/files/o414_2_1112_mandatfordelning_sfsfum_2012.pdf. Läst 29 augusti 2012. 
 3. ^ ”Glansdagarna över för kårvalet”. Sveriges television, Västerbottensnytt. http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/glansdagarna-over-for-karvalet. Läst 9 april 2015. 
 4. ^ Björn Erik Rosin (2010). Ola Kellgren. red. ”Hyresstrejken i Umeå”. Västerbotten (Umeå: Västerbottens Museum) (1, 2010): sid. 13–21. 
 5. ^ Göran Zackari (10 oktober 2011). ”De vräktes – mitt i vintern”. Sveriges television, Västerbottensnytt. http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/de-vraktes-mitt-i-vintern. Läst 8 april 2015. 
 6. ^ ”Corona återuppstår i april”. Västerbottens-Kuriren. 18 mars 2015. http://www.vk.se/1407622/corona-ateruppstar-i-april. Läst 9 april 2015. 
 7. ^ ”Studentkårsförordning”. Svensk författningssamling. 17 juni 2009. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090769.htm. Läst 29 augusti 2012. 
 8. ^ http://www.karhuset.nu
 9. ^ http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/karhuset-i-konkurs

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Camera-photo.svg Västerbotten län vapen.svg Denna artikel om en plats i Västerbottens län behöver bilder. Har du en passande fri illustration får du gärna ladda upp den.