Ålidhem

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ålidhem
Stadsdel
Ålidhems Centrum, norra entrén
Ålidhems Centrum, norra entrén
Land Sverige
Kommun Umeå kommun
Stad (tätort) Umeå
Distrikt Ålidhems distrikt
Koordinater 63°48′35″N 20°18′55″Ö / 63.80972°N 20.31528°Ö / 63.80972; 20.31528
Folkmängd 8 847 (2 016)
GeoNames 6295599
Ålidhem, plankarta.

Ålidhem är en stadsdel i Umeå som i huvudsak byggdes mellan åren 1966 och 1973, som en del av miljonprogrammet och för att förse det 1965 invigda universitetet med studentbostäder.

Till stadsdelen, som ligger på gångavstånd från Umeå universitet och universitetssjukhuset, räknas vanligen även bostadsområdena Ålidbacken/Tunnelbacken och Ålidhöjd, som ligger i direkt anslutning till sjukhusområdet och Campus Umeå.

Ålidhem ligger cirka tre kilometer från centrala Umeå, och gränsar i väst till stadsdelen Sofiehem, i söder mot stadsdelen Carlshem, och i öst mot bostadsområdet Carlslid – där gränsen utgörs av Kolbäcksvägen, som sedan 2012 är E4:ans sträckning genom Umeå.

Bebyggelse, befolkning och kultur[redigera | redigera wikitext]

Stadsdelen byggdes efter den så kallade SCAFT-modellen.[källa behövs] Bebyggelsen består till större delen av två till fyra våningar höga hus av rött tegel. Under 1990-talet har dock flera hus fått påbyggnader präglade av en annan stil.

Ålidhems vägar och gränder är namngivna efter ett tema för att betona stadsdelens studentikosa karaktär och närhet till stadens universitet, till exempel Pedagoggränd, Laboratorvägen och Ekonomstråket. Gränderna närmast universitet innehåller främst studentbostäder; vanligtvis studentrum i korridor, men även studentlägenheter.

Här ligger bland annat kvarteret Fysikgränd där studenter från universiteten samt gymnasie- och högstadieelever sedan 1970-talet samlats till en stor fest i slutet av maj, i samband med den årliga Brännbollscupen på universitetsområdet – och den parallellt arrangerade festen Brännbollsyran. Festen har på senare år minskat i omfattning, från att ha engagerat tusentals människor på grändens alla gårdar.

Södra delen av Ålidhem domineras av vanliga hyresrätter, ägda av allmännyttiga AB Bostaden, samt bostadsrätter på bland annat Kemigränd och Biologigränd.

Stadsdelen har sedan 1990-talet successivt förtätats, både genom att hus byggts på med fler våningar och genom tidigare parkeringsplatser upplåtits för nybyggnation, och stadsdelens invånarantal har ökat från drygt 5 000 vid millennieskiftet till närmare 9 000 år 2016. Under 2010-talet har utomhusmiljöerna i området rustats upp, och Ålidhem tillhör idag Umeås mer lummiga stadsdelar. Förutom design och upprustning av Ålidhems park- och grönområden har även trafikleder, gångbanor och cykelvägar byggts om.

Projektet Hållbara Ålidhem[redigera | redigera wikitext]

I samband med att Umeå utsågs till Kulturhuvudstad 2014 beslutades att stadsdelen Ålidhem skulle rustas upp rejält. Projektet startades officiellt den 3 juni 2010 och pågick fram till slutet av 2014. Delegationen för hållbara städer har sköt till 33 miljoner kronor för projektet. Avsikten med satsning var att omvandla Ålidhem till en mer hållbar och miljövänlig stadsdel [1]. AB Bostaden har gjort en illustrerande video som har släpps på Youtube[2]. Målsättningen var bl.a. att halvera energianvändningen för en stor del av AB Bostadens fastigheter, skapa en trivsammare och tryggare miljö, samt skapa hållbara lösningar som skonar miljön på sikt. Exempel på konkreta åtgärder var ny ventilation, bättre isolering samt solceller. Matematikgränd 9 valdes ut som pilothus för de större förändringarna, med ett angränsande hus som "spegel" för förändringarna. I Hållbara Ålidhemingår också de nya hus som byggt efter branden på Geografigränd år 2008, där 137 lägenheter byggts utifrån de allra senaste rönen i fråga om energiförbrukning. Hösten 2011 stod de första lägenheterna klara för inflyttning.

Ålidhems Centrum[redigera | redigera wikitext]

Vid stadsdelens norra ände ryms ett centrum, bestående av en galleria med diverse affärer och restauranger. Ålidhems centrum innehåller förutom matvarubutikerna Coop Konsum och Ica ett antal mindre butiker och tjänsteföretag såsom frisörer, snabbmat, antikbutik, fik med mera. En krog vid namn Rouge (tidigare Krogen Krogen och senare Lokal) finns även vid centrumet.

Livsmedelsföretaget Lidl har fört samtal om etablering i anslutning till centrumbyggnaden och mötte i samband med detta motstånd hos många ålidhemsbor. Företaget ansökte om bygglov och efter att blivit beviljade bygglov av byggnadsnämnden köpte företaget mark för att anlägga själva byggnaden. Efter att byggnaden stod klar kom satsningen av sig och lades på is år 2009.[3] Byggnaden stod tom och Lidl hade inte önskat hyra ut byggnaden till andra företag eller föreningar fram till dess att de till slut öppnade sin butik i december 2013.[4]

Kultur och föreningsliv[redigera | redigera wikitext]

Området har sedan 1973 en kyrka, Ålidhemskyrkan. Ålidhem har varit aktuell plats för en moské, planerad bredvid kyrkan vid stadsdelen Sofiehem, men projektet lades ned 2012.[5] På platsen planeras nu för nya byggnader för förskola och vård- och omsorgsboende.[6]

2011 flyttade Skuggteatern sin verksamhet till Kulturhuset Klossen intill Ålidhems Centrum.

Kommunikationer[redigera | redigera wikitext]

Ålidhems Centrum har två busshållplatser, en som angörs av Ultrabuss 5, 8 och 75 samt länsbuss 121, och en som angörs av Y-buss expressbussar till Stockholm. Hållplatsen för läns- och lokalbussar heter "Ålidhems Centrum" men ligger egentligen närmare kulturhuset Klossen än själva centrumet. Y-buss hållplats heter dock endast "Ålidhem", och är belägen i norra änden av Naturvetarstråket. Denna hållplats har endast ett läge och trafikeras endast i riktning mot Stockholm.

Politik[redigera | redigera wikitext]

Valdistrikt[redigera | redigera wikitext]

Stadsdelen Ålidhem är indelad i tre valdistrikt: Ålidhem Södra, Ålidhem Östra och Ålidhem Västra (som inte inkluderar Ålidbacken eller Ålidhöjd, som ingår i valdistriktet Universitetsområdet). I det kommunala valet 2010 var 4 660 personer röstberättigade. Av de röstberättigade valde 3 298 personer att rösta i det primärkommunala valet, vilket motsvarar 70,77 procent av ålidhemsborna. Jämfört med valdeltagandet för kommunen som helhet som landade på 83,85 procent är valdeltagandet lågt. Valdeltagandet på Ålidhem ligger också under riksgenomsnittet.

Röstfördelning mellan partierna[redigera | redigera wikitext]

Under 2000-talet har en majoritet av de ålidhemsbor som deltagit i Umeå kommuns kommunalval röstat på rödgröna partier. I valet 2002 röstade cirka 70 procent på något av de rödgröna partierna och i valet 2010 hade den andelen ökar cirka 76 procent. Det parti flest ålidhemsbor röstar på är Socialdemokraterna följt av Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det fjärde största partiet är Moderaterna som fått fler röster än vad Kristdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet fått tillsammans. I tabellen nedan ges en grafisk presentation av den viktade procentuella röstfördelningen för Ålidhems tre valdistrikt från valet 2002 till och med valet 2010.

Valår AP V S MP C FP KD M
2002[7]
720311261348
2006[8]
715301789410
2010[9]
620311845313

Partiernas starkaste valdistrikt, valet 2010[redigera | redigera wikitext]

I alla valdistrikten fick de rödgröna partierna flest röster. De var som starkast i Ålidhem Södra där 75,79 procent röstade på något av partierna. De borgerliga allianspartierna var som starkast i valdistriktet Ålidhem Västra där 26,61 procent röstade på något av allianspartierna.

Det partiet som fick flest röster i samtliga valkretsar på ålidhem var Socialdemokraterna. Därefter kommer Vänsterpartiet som näst störst i valkretsarna Ålidhem Östra och Ålidhem Södra och Miljöpartiet i Ålidhem Västra. I tabellen nedan framgår vilket som var respektive partis starkaste valdistrikt.

PartiValdistriktKommun
StarkasteAndelAndel
M Ålidhem Västra 14,72 % 18,29  %
KD Ålidhem Östra 3,45 % 4,65  %
FP Ålidhem Södra 5,60 % 8,27  %
C Ålidhem Västra 4,65 % 6,29  %
MP Ålidhem Östra 19,89 % 8,14  %
S Ålidhem Södra 33,40 % 38,23  %
V Ålidhem Södra 21,99 % 11,14  %
AP Ålidhem Östra 6,28 % 2,38  %
Data hämtat från Valmyndigheten.


Historiska händelser[redigera | redigera wikitext]

1977: Kampen om Dungen[redigera | redigera wikitext]

I mitten av 1970-talet var Ålidhem i stort sett färdigbyggt enligt planerna – med undantag för den högstadieskola som skulle byggas mitt i området, just söder om Ålidhems centrum. När röjningsarbetet i den lilla skogsdungen på platsen inleddes den 23 mars 1977 uppstod konflikter mellan skogsarbetarna och områdets barn. Alltfler människor samlades på platsen, både barn och vuxna, och en ockupation inleddes och varade i två veckor tills byggnadsföretaget med hjälp av ett hundra tal poliser kunde inhägna hela skogsområdet. Ett trettiotal personer greps, men släpptes snart.[10]

En protestdemonstration samlade 2000 personer, och nästan lika många slöt upp till stormöte i kårhuset Universum, där lokalpolitiker ställdes till svars. Händelserna väckte nu nationellt intresse under beteckningen "Ålidhemskravallarna". Trots protesterna byggdes skolan, men den gjordes några år in på 2000-talet om till "samverkanshus" med förskola, grundskola, familjecentral och lokaler för föreningslivet.[10]

I september 2017 arrangerade Västebottens museum en utställning om "Striden om dungen" i Ålidhems bibliotek (beläget i den nya högstadieskola som byggts).[10]

2008: Storbranden på Geografigränd 2A–2J[redigera | redigera wikitext]

Det eldhärjade hyreshuskomplexet under rivning.

Den 24 december 2008 larmades räddningstjänsten om en köksbrand i en lägenhet på Geografigränd. Brandförsvaret släckte branden och utförde en grundlig efterkontroll för att försäkra sig om att ingen glöd fanns kvar. Drygt sju timmar senare blossade dock branden upp på nytt och på kort tid spred sig branden via vindsutrymmet i hela fastigheten, som består av tre huskroppar byggda i u-form. Hela fastigheten utrymdes och inga personer kom till fysisk skada.[11][12]

Totalt skadades 71 lägenheter och över 200 hyresgäster drabbades. Lägenheterna på våning fyra fick omfattande brandskador där många blev totalt utbrända. Lägenheterna på plan ett till tre fick rök- och vattenskador.[13] Branden betecknas som den mest omfattande branden i Umeå sedan Stadsbranden 1888.[14] Branden var även en av de dyraste försäkringsskadorna i Sverige, enligt Trygg-Hansa.[15]

Den tekniska undersökningen kom fram till att orsaken till den första branden var en kastrull med olja som stod på spisen som fattat eld. Orsaken till den följande var en glipa i isoleringen intill en ventilationsbox på vinden, vilket ledde till att det torra sågspånet på vinden hade börjat glöda och en ny brand uppstod när rökgaser bildades.[16]

I slutet av februari 2009 kom AB Bostaden överens med försäkringsbolaget Trygg-Hansa om att riva de tre eldhärjade husen på Geografigränd. 2011 byggdes på tomten fyra hus med tre till fem våningar och sammanlagt 137 lägenheter.[17][18]

Bilder[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ http://www.bostaden.umea.se/nyheter/bostaden-samlar-in-synpunkter-for-hallbara-alidhem
 2. ^ http://www.youtube.com/watch?v=buNFMR3YzPU
 3. ^ Västerbottens-Kuriren: Lidls Umeå-butik lagd på is[död länk] (Publicerad: 21 augusti 2009 kl 22.46)
 4. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 1 februari 2014. https://web.archive.org/web/20140201194418/http://news.cision.com/se/lidl-sverige/r/nu-oppnar-lidl-sverige-sin-nordligaste-butik-i-umea,c9506044. Läst 21 januari 2014. 
 5. ^ Falk, Elin. ”Moskébygget läggs ner”. Västerbottens-Kuriren. http://www.vk.se/674587/moskebygget-laggs-ner. Läst 31 juli 2012. 
 6. ^ ”Ny förskola på Ålidhem – som på sikt blir samverkanshus”. Umeå kommun. http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/nyforskolapaalidhemsompasiktblirsamverkanshus.5.52b297e315406c31c27123d6.html. Läst 2 maj 2016. 
 7. ^ Valmyndigheten: Ålidhem Södra, Ålidhem Västra, Ålidhem Östra. Läst: 4 september 2012.
 8. ^ Valmyndigheten: Ålidhem Södra, Ålidhem Västra, Ålidhem Östra. Läst: 4 september 2012.
 9. ^ Valmyndigheten: Ålidhem Södra, Ålidhem Västra, Ålidhem Östra. Läst: 4 september 2012.
 10. ^ [a b c] ”Striden om dungen”. Västerbottens museum. 2017. http://www.vbm.se/sv/se-and-gora/utstallningar/2017/striden-om-dungen.html. Läst 7 september 2017. 
 11. ^ Maria Linné (8 januari 2009). ”Oljekastrull orsak till branden”. Västerbottens Folkblad. http://www.folkbladet.nu/?p=131789. Läst 8 april 2009. 
 12. ^ Polismyndigheten i Västerbottens län (2009-01-08). ”Omfattande brand på Ålidhem i Umeå”. Pressmeddelande.[död länk]
 13. ^ ”Lägesrapport branden på Geografigränd 2A-2J”. AB Bostaden. http://www.bostaden.umea.se/default.asp?id=2840&ptid=1305. Läst 8 april 2009. [död länk]
 14. ^ Anneli Lundmark. ”200 hemlösa efter branden i Umeå”. Hem & Hyra (Hyresgästföreningens medlemstidning). http://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hemhyra/firstpage/edition/12486/everyone/2008/12/firstPageItem20081230_105130947/firstPageItem20081230_105130947?orgId=12486. Läst 8 april 2009. [död länk]
 15. ^ Anders Carlsson (28 december 2008). ”Ålidhemsbranden bland de dyraste i Sverige”. Västerbottens-Kuriren. http://www.vk.se/Article.jsp?article=240949. Läst 8 april 2009. [död länk]
 16. ^ Bertil Wallin (20 januari 2009). ”Trasig isolering bakom storbranden”. Västerbottens-Kuriren. http://www.vk.se/Article.jsp?article=245984. Läst 8 april 2009. [död länk]
 17. ^ Allan Fjällström (23 mars 2010). ”"Nya" Geografigränd”. Västerbottens-Kuriren. http://vk.se/Article.jsp?article=339167. Läst 27 mars 2010. [död länk]
 18. ^ ”Ålidhem - Geografigränd”. AB Bostaden. http://www.bostaden.umea.se/Sve/Helsidor/%C3%85lidhem%20-%20Geografigr%C3%A4nd.ept. Läst 4 september 2012. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]