Utländsk bakgrund

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Utländsk bakgrund är ett begrepp för att definiera en individs förhållande till det land den uppehåller sig i.

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Definitionen av svenska myndigheter, för personer med utländsk bakgrund är "Utländsk bakgrund har personer som är utrikes födda eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar.".[1] Begreppet ändrade innebörd hos svenska myndigheter den 31 december 2003. Innan dess räckte det med att en förälder var född utomlands för att dennes barn ansågs ha utländsk bakgrund.

Statistiken över hur många personer som har utländsk bakgrund fördelat på kön, ålder, civilstånd och kommun finns att tillgå hos Statistiska centralbyrån[2]

31 december år 2002* 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Antal personer med utländsk bakgrund[3][4] 1 358 214* 1 393 248 1 426 293 1 463 358 1 526 177 1 592 376 1 661 003 1 733 913 1 797 889 1 857 549 1 921 992 2 001 190

*Siffran enligt den gamla, bredare definitionen visas i kursiv, då denna inte är omedelbart jämförbar med övriga siffror.

Svensk bakgrund[redigera | redigera wikitext]

Begreppet svensk bakgrund[5] används i motsats för att beskriva:

  • En person född utomlands med minst en förälder född i Sverige*
  • Inrikes födda med en inrikes och en utrikes född förälder
  • En person med två inrikes födda föräldrar

En person kan således vara utrikes född (per definition invandrare) utan att definieras som att ha utländsk bakgrund.

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Trankvill, Åsa (red.) (2008). ”Befolkning” (Noia 64 mimetypes pdf.png PDF). Statistisk årsbok för Sverige 2008. Stockholm: Statistiska centralbyrån. Sid. 76. ISSN 1654-4420. ISBN 978-91-618-1400-8. http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2008A01_BR_05_A01BR0801.pdf 
  2. ^ ”Antal personer med utländsk eller svensk bakgrund efter region, civilstånd, ålder och kön. År 2002-2006”. Statistiska centralbyrån. http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/SubTable.asp?yp=bergman&xu=scb&omradekod=BE&huvudtabell=UtlSvBakgTot&omradetext=Befolkning&tabelltext=Antal+personer+med+utl%E4ndsk+eller+svensk+bakgrund+efter+region%2C+civilst%E5nd%2C+%E5lder+och+k%F6n%2E+%C5r&preskat=O&prodid=BE0101&starttid=2002&stopptid=2006&Fromwhere=M&lang=1&langdb=1. Läst 17 maj 2008. 
  3. ^ ”Antal personer med utländsk eller svensk bakgrund i riket, civilstånd och kön. År 2002-2013”. Statistiska centralbyrån. http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=tansss&xu=C9233001&huvudtabell=UtlSvBakgTot&deltabell=R2&deltabellnamn=Antal+personer+med+utl%E4ndsk+eller+svensk+bakgrund+i+riket%2C+civilst%E5nd+och+k%F6n%2E+%C5r&omradekod=BE&omradetext=Befolkning&preskat=O&innehall=UtlSvBakg&starttid=2002&stopptid=2007&Prodid=BE0101&fromSok=&Fromwhere=S&lang=1&langdb=1. Läst 9 oktober 2014. 
  4. ^ [1][död länk]
  5. ^ ”Visa detaljerad information”. Statistiska Centralbyrån. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Publiceringskalender/Visa-detaljerad-information/?PublobjId=2055. Läst 2015-10-27. 

Se även[redigera | redigera wikitext]