Utländsk bakgrund

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Utländsk bakgrund är ett begrepp för att definiera en individs förhållande till det land den uppehåller sig i.

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Svenska myndigheters definition av personer med utländsk bakgrund är som följer[1]:

  • Personer som är utrikes födda
  • Personer som är inrikes födda med två utrikes födda föräldrar

Begreppet ändrade innebörd hos svenska myndigheter den 31 december 2003. Innan dess räckte det med att en förälder var född utomlands för att dennes barn ansågs ha utländsk bakgrund.[2]

Statistiken över hur många personer som har utländsk bakgrund fördelat på kön, ålder, civilstånd och kommun finns att tillgå hos Statistiska centralbyrån.[3]

31 december år 2002* 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Antal personer med utländsk bakgrund[4] 1 911 986* 1 358 214 1 393 248 1 426 293 1 463 358 1 526 177 1 592 376 1 661 003 1 733 913 1 797 889 1 857 549 1 921 992 2 001 190 2 092 206

*Siffran enligt den gamla, bredare definitionen visas i kursiv, då denna inte är omedelbart jämförbar med övriga siffror.

Svensk bakgrund[redigera | redigera wikitext]

Beteckningen svensk bakgrund[2] används i svensk statistik i motsats till utländsk bakgrund för att beskriva:

  • Personer som är inrikes födda med minst en inrikes född förälder

Utrikes födda med minst en inrikes född förälder kan vid behov föras över till personer med svensk bakgrund. Det ska då tydligt anges att man har avvikit från standardindelningen och även syftet till förändringen ska stå klart.[2]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Trankvill, Åsa (red.) (2008). ”Befolkning” (Noia 64 mimetypes pdf.png PDF). Statistisk årsbok för Sverige 2008. Stockholm: Statistiska centralbyrån. sid. 76. ISSN 1654-4420. ISBN 978-91-618-1400-8. http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2008A01_BR_05_A01BR0801.pdf 
  2. ^ [a b c] ”SCB, MIS 2002:3, Personer med utländsk bakgrund, Riktlinjer för redovisning i statistiken. Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. ISSN 1402-0807. SCB-Tryck, Örebro 2002, Sverige.”. Statistiska Centralbyrån. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Publiceringskalender/Visa-detaljerad-information/?PublobjId=2055. Läst 27 oktober 2015. 
  3. ^ ”Antal personer med utländsk eller svensk bakgrund efter region, civilstånd, ålder och kön. År 2002-2006”. Statistiska centralbyrån. http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/SubTable.asp?yp=bergman&xu=scb&omradekod=BE&huvudtabell=UtlSvBakgTot&omradetext=Befolkning&tabelltext=Antal+personer+med+utl%E4ndsk+eller+svensk+bakgrund+efter+region%2C+civilst%E5nd%2C+%E5lder+och+k%F6n%2E+%C5r&preskat=O&prodid=BE0101&starttid=2002&stopptid=2006&Fromwhere=M&lang=1&langdb=1. Läst 17 maj 2008. 
  4. ^ ”Antal personer med utländsk eller svensk bakgrund i riket, civilstånd och kön. År 2002-2014”. Statistiska centralbyrån. http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=tansss&xu=C9233001&huvudtabell=UtlSvBakgTot&deltabell=R2&deltabellnamn=Antal+personer+med+utl%E4ndsk+eller+svensk+bakgrund+i+riket%2C+civilst%E5nd+och+k%F6n%2E+%C5r&omradekod=BE&omradetext=Befolkning&preskat=O&innehall=UtlSvBakg&starttid=2002&stopptid=2007&Prodid=BE0101&fromSok=&Fromwhere=S&lang=1&langdb=1. Läst 9 oktober 2014. 

Se även[redigera | redigera wikitext]