Utländsk bakgrund

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Utländsk bakgrund är ett begrepp för att definiera en individs förhållande till det land den uppehåller sig i.

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Svenska myndigheters definition av personer med utländsk bakgrund är som följer[1]:

  • Personer som är utrikes födda
  • Personer som är inrikes födda med två utrikes födda föräldrar

Begreppet ändrade innebörd hos svenska myndigheter den 31 december 2003. Innan dess räckte det med att en förälder var född utomlands för att dennes barn ansågs ha utländsk bakgrund.[2]

Statistiken över hur många personer som har utländsk bakgrund fördelat på kön, ålder, civilstånd och kommun finns att tillgå hos Statistiska centralbyrån.[3] Den 31 december 2017 hade 24,1 procent av befolkningen utländsk bakgrund, år 2000 låg denna siffra på 14,5 procent enligt den nuvarande definitionen.[4] Andelen personer med utländsk bakgrund som arbetade inom svenska staten år 2016 var 26,7 procent enligt Arbetsgivarverket, 2006 låg denna siffra på 16,6 procent.[5]

Antal personer med utländsk bakgrund.
Årtal Antal personer[4][6]
2000 1 288 247
2002* 1 911 986*
2002 1 358 214
2003 1 393 248
2004 1 426 293
2005 1 463 358
2006 1 526 177
2007 1 592 376
2008 1 661 003
2009 1 733 913
2010 1 797 889
2011 1 857 549
2012 1 921 992
2013 2 001 190
2014 2 092 206
2015 2 187 020
2016 2 320 302
2017 2 439 007

*Siffran enligt den gamla, bredare definitionen visas i kursiv, då denna inte är omedelbart jämförbar med övriga siffror.

Svensk bakgrund[redigera | redigera wikitext]

Beteckningen svensk bakgrund[2] används i svensk statistik i motsats till utländsk bakgrund för att beskriva:

  • Personer som är inrikes födda med minst en inrikes född förälder

Utrikes födda med minst en inrikes född förälder kan vid behov föras över till personer med svensk bakgrund. Det ska då tydligt anges att man har avvikit från standardindelningen och även syftet till förändringen ska stå klart.[2]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Trankvill, Åsa (red.) (2008). ”Befolkning” (Noia 64 mimetypes pdf.png PDF). Statistisk årsbok för Sverige 2008. Stockholm: Statistiska centralbyrån. sid. 76. ISSN 1654-4420. ISBN 978-91-618-1400-8. http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2008A01_BR_05_A01BR0801.pdf 
  2. ^ [a b c] ”SCB, MIS 2002:3, Personer med utländsk bakgrund, Riktlinjer för redovisning i statistiken. Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. ISSN 1402-0807. SCB-Tryck, Örebro 2002, Sverige.”. Statistiska Centralbyrån. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Publiceringskalender/Visa-detaljerad-information/?PublobjId=2055. Läst 27 oktober 2015. 
  3. ^ ”Antal personer med utländsk eller svensk bakgrund efter region, civilstånd, ålder och kön. År 2002-2006”. Statistiska centralbyrån. http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/SubTable.asp?yp=bergman&xu=scb&omradekod=BE&huvudtabell=UtlSvBakgTot&omradetext=Befolkning&tabelltext=Antal+personer+med+utl%E4ndsk+eller+svensk+bakgrund+efter+region%2C+civilst%E5nd%2C+%E5lder+och+k%F6n%2E+%C5r&preskat=O&prodid=BE0101&starttid=2002&stopptid=2006&Fromwhere=M&lang=1&langdb=1. Läst 17 maj 2008. 
  4. ^ [a b] ”Befolkningsstatistik i sammandrag 1960–2017” (på sv). Statistiska Centralbyrån. https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--riket/befolkningsstatistik-i-sammandrag/. Läst 22 maj 2018. 
  5. ^ ”Utländsk bakgrund” (på sv). www.arbetsgivarverket.se. https://www.arbetsgivarverket.se/nyheter--press/fakta-om-staten/medarbetare/utlandsk-bakgrund/. Läst 13 juni 2018. 
  6. ^ ”Antal personer med utländsk eller svensk bakgrund i riket, civilstånd och kön. År 2000-2017”. Statistiska centralbyrån. http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=tansss&xu=C9233001&huvudtabell=UtlSvBakgTot&deltabell=R2&deltabellnamn=Antal+personer+med+utl%E4ndsk+eller+svensk+bakgrund+i+riket%2C+civilst%E5nd+och+k%F6n%2E+%C5r&omradekod=BE&omradetext=Befolkning&preskat=O&innehall=UtlSvBakg&starttid=2002&stopptid=2007&Prodid=BE0101&fromSok=&Fromwhere=S&lang=1&langdb=1. Läst 9 oktober 2014. 

Se även[redigera | redigera wikitext]