Invandring

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Andel invandrare i världens länder 2005[källa behövs] :
Ingen uppgift
mer än 50 %
20 % till 50 %
10 % till 20 %
4 % till 10 %
1 % till 4 %
mindre än 1 %

Invandring eller immigration är en form av mänsklig migration och avser inflyttning och stadigvarande bosättning av utrikes född person i ett land. Vanligen inkluderar statistiken även personer som fötts i landet och återvänder efter att ha bott en längre tid i ett annat land. Den person som invandrat kallas invandrare eller immigrant. Inrikes född person som har en eller två utrikes födda föräldrar kallas andra generationens invandrare. Utländsk bakgrund avser person som själv är utrikes född eller som har två utrikes födda föräldrar.

Invandring kan ske av skäl såsom att personen har rätt till politisk asyl (vilket i Sverige kan föranledas av flyktingskap, skyddsbehov eller synnerligen ömmande omständigheter), arbetskraftsinvandring, anhöriginvandring, återvändande emigranter samt adoption. Begreppet avser främst personer med permanent uppehållstillstånd och som har eller kan få medborgarskap. Det är oklart om begreppet även innefattar illegal invandring, det vill säga personer som varaktigt befinner sig i landet utan uppehållstillstånd. Begreppet avser inte personer med tillfälligt uppehållstillstånd exempelvis för gästarbete eller internationella studier, och inte rörliga EU-migranter.

FN uppskattar att det fanns 232 miljoner invandrare i världen (ungefär 3,25% av världens befolkning) år 2013.[1]

Integration är den process där invandrare får medborgarskap och etablerar sig i det nya samhället, och underlättas av integrationspolitik. Integration står i motsats till socialt utanförskap, diskriminering och segregation, det vill säga åtskiljande av befolkningsgrupper i parallellsamhällen. Integration står också i kontrast till assimilering, som är en process mot fullständig anpassning av en etnisk grupp till majoritetsbefolkningens kultur. Ett samhälle bestående av befolkningsgrupper som kan vara integrerade men ändå bevarar vissa sedvänjor och kulturell särart kallas mångkulturellt. Invandrade etniska grupper som inte assimilerats efter ett stort antal generationer har i vissa länder fått status som minoritetsfolk, med krav på viss autonomi, egna skolor, och så vidare.

Invandringen till Sverige[redigera | redigera wikitext]

Invandring (rött) och utvandring (blått) i Sverige per år, 1850-2007.
Detta avsnitt är en sammanfattning av Sveriges migrationshistoria och Sveriges invandringspolitik

Under historisk tid skedde invandring till Sverige redan under medeltiden framför allt i form av tyska hantverkare och köpmän. Från 1600-talet till tidigt 1800-tal fanns restriktioner mot invandring av personer som inte var protestanter (vilket vid den tidpunkten i praktiken främst innebar katoliker och judar). Många människor flyttade dock inom Sveriges gränser (som fram till år 1809 inkluderade Finland).

I Sverige kallas 1800-talet ofta utvandringens tid och invandringen till Sverige var då begränsad. Samtidigt pågick inre migration från landsbygden till städerna när Sverige industrialiserades under andra halvan av århundradet. Under 1900-talet ökade invandringen kraftigt, framför allt under och efter andra världskrigetarbetskraftsinvandringen ökade och nådde sedan sin högsta nivå i slutet av 1960-talet. Under 1970-talet skedde främst så kallad familjeinvandring och sedan 1980-talet har anhöriginvandringen dominerat följt av asylinvandringen.

År 2014 tog Sverige emot 126 966 personer[2] (varav 15 194 var återvändande svenskfödda[3]).

Andelen av den svenska befolkningen med utländsk bakgrund var enligt SCB 21,5 procent år 2014 (2 092 000 personer). I gruppen med utländsk bakgrund ingår utrikes födda (16,5 procent) och inrikes födda med två utrikes födda föräldrar (5,0 procent).[4]

Botkyrka är kommunen med störst andel personer med utländsk bakgrund (56,2 procent år 2014).[5] I de stora städerna är andelen med utländsk bakgrund något högre än genomsnittet. I Stockholm är andelen 31,1 procent (2014)[6], i Göteborg 31,7 procent (2013)[7] och i Malmö 41,7 procent (2014).[8]

Svensk invandringspolitik präglas av bred politisk konsensus. Alla partier i Sveriges riksdag utom Sverigedemokraterna står för en generös invandringspolitik[9][10][11][12][13][14][15]

Svenska folkets inställning till flyktingar och invandrare har generellt blivit allt mer positiv sedan början på 1990-talet. SOM-institutets undersökning visar att svenskar som instämmer i påståendet "Ta emot färre flyktingar i Sverige" stadigt har minskat från 61 procent 1990 (65 procent 1992[16]) till 45 procent 2009, samtidigt har de som inte instämmer ökat från 17 procent till 26 procent.[17]

Penningöverföringar från Sverige till hemländer[redigera | redigera wikitext]

År 2013 skickade immigranter bosatta i Sverige motsvarande 17,6 miljarder kronor till sina hemländer, vilket motsvarar halva Sveriges biståndsbudget.[18] I relation spenderade svenska turister 275 miljarder kronor utomlands år 2011, vilket motsvarar ca 8 gånger hela Sveriges biståndsbudget.[19] De största mottagarländerna för dessa penningöverföringar var Irak med 1,5 miljarder kronor, följt av Polen med 900 miljoner, Turkiet med 727 miljoner och Bosnien med 676 miljoner.[18] De tre storstadslänen i Sverige står för två tredjedelar av överföringarna.[18]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ http://www.theguardian.com/news/datablog/2013/sep/11/on-the-move-232-million-migrants-in-the-world
 2. ^ ”SCB: Befolkningsstatistik 1960-2014”. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Riket/26040/#Fotnoter. Läst 22 maj 2015. 
 3. ^ ”SCB”. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Riket/385476/. Läst 22 maj 2015. 
 4. ^ ”SCB: Befolkningsstatistik 1960-2015”. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Riket/26040/#Fotnoter. Läst 22 maj 2015. 
 5. ^ ”SCB: Andel personer med utländsk bakgrund”. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Topplistor-kommuner/290738/. Läst 22 maj 2015. 
 6. ^ ”Statistik om Stockholm (tal från SCB)”. http://statistikomstockholm.se/omradesfakta/pdf/SDO14_SVE.pdf. Läst 22 maj 2015. 
 7. ^ ”Statistik om Göteborg (tal från SCB)”. http://www4.goteborg.se/prod/sk/statistik/statistikr5.nsf/f9212385962bced1c1256c61004d5b40/f757e7e4bcd7edf4c1256d20004b9197!OpenDocument. Läst 22 maj 2015. 
 8. ^ ”SCB: Andel personer med utländsk bakgrund 2014”. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Topplistor-kommuner/290738/. Läst 22 maj 2015. 
 9. ^ ”Så ska Kristdemokraterna få fler röster från invandrare i nästa års riksdagsval”. Kristdemokraten. http://www.kristdemokraten.com/article.asp?Article_Id=28608. ”"Vi står för en generös invandringspolitik..” 
 10. ^ ”Hjärtefrågor”. Folkpartiet. http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/PersonalContent____23296.aspx. ”Försvaret av de mänskliga rättigheterna, ett generöst bistånd och en generös flyktingpolitik är fortfarande grundpelare i Folkpartiet” 
 11. ^ ”Riktlinjer 1997” (pdf). Socialdemokraterna. https://www.sap.se/upload/Kongresser/Framtidskongress%2097/riktlinjer_1997.pdf. ”Sverige ska ha en generös migrationspolitik” 
 12. ^ ”Liberal frihetsanalys”. Centerpartiet. http://www.centerpartiet.se/Documents/oppenhet/liberal_frihetsanalys.pdf. ”Vi vill ha en generös flyktingpolitik som utgår från individens behov” 
 13. ^ ”Debatt om flyktingpolitiken”. Vänsterpartiet. http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&view=article&catid=299:integration&id=492:till-debatt-om-flyktingpolitiken-&Itemid=246. ”Flyktingpolitiken hårdnar år för år, trots att alla partier säger sig stå för en generös flyktingpolitik. Men ord och handling måste följas åt” 
 14. ^ ”En mer generös flyktingpolitik”. Miljöpartiet. http://mp.se/templates/Mct_177.aspx?number=52777. ”Vi vill ha en generös invandringspolitik” 
 15. ^ ”Ett slutet Sverige vore slutet för Sverige”. Moderaterna. http://www.moderat.se/web/Debattartikel_6.aspx. ”Alliansens politik har visat att det är möjligt att förena arbetsfokus och utvecklingsmöjligheter med en generös invandringspolitik” 
 16. ^ http://www.dn.se/debatt/svenskarna-blir-alltmer-positiva-till-invandrare-1.1110166
 17. ^ ”Swedish trends 1986-2010”. SOM-institutet. http://www.som.gu.se/digitalAssets/1311/1311402_svenska-trender-1986-2009.pdf. 
 18. ^ [a b c] Dan Lucas (2014-05-13). ”Invandrare skickade över 17 miljarder till sina hemländer”. Dagens Nyheter. http://www.dn.se/ekonomi/invandrare-skickade-over-17-miljarder-till-sina-hemlander/. Läst 15 maj 2014. 
 19. ^ ”Utlandska turister spenderar mer”. http://www.svd.se/naringsliv/utlandska-turister-spenderar-mer_8301950.svd. Läst 20140909. 

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]