Vagnshund

Från Wikipedia

Vagnshund kan syfta på hundar med olika användningsområden:

  • Hundar med uppgift att följa ekipage med häst och vagn, se Gårdshund.
  • Hundar som drog kärror på marknader m.m., se Sennenhund.