Wikipedia:Konfliktlösningshistoria

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Denna sida beskriver svenska Wikipedias olika försök till formaliserad och informell konfliktlösning. Den är skriven som en historik, så de olika sidorna beskrivs i kronologisk ordning efter när de skapades.

Oorganiserad medling[redigera | redigera wikitext]

Helt informell medling har förstås ibland skett spontant. I hur hög grad detta skett är svårt att verifiera, eftersom denna medling finns utspridd på wikin utan att dokumenteras på annan plats. Inte heller går det att dokumentera en eventuell utveckling över tid. Ett exempel är artikeln om Göteborgskravallerna, där Hannibal försökte medla (konflikten om artikeln pågick från omkring juni 2005, och de fyra arkiven av diskussionssidan går till december 2005?).

Begäran om kommentarer[redigera | redigera wikitext]

Sidan Wikipedia:Begäran om kommentarer (ofta benämnd BOK), liknande en:Wikipedia:Requests for comments, är en sida för att inhämta utomståendes åsikter på en konflikt. Den skapades i juli 2004 förmodligen med förebild från enwiki. Sidan utvecklades snabbt till en plats där folk listade "besvärliga användare" och beskrev deras beteenden för att wikigemenskapen skulle kunna ta ställning till detta. När listade användare började hitta till sidan ville de försvara sig. Sidan utvecklades till en plats för gräldueller. De flesta BOK:ar har inte följt någon särskild struktur (exempel: Wikipedia:Begäran om kommentarer/Arkiv/Albanau). Ett fåtal försök att följa en mer strukturerad form, kopierad från engelska Wikipedia har genomförts (se Wikipedia:Begäran om kommentarer/Den fjättrade ankan). Detta har dock inte lämnat något avtryck i wikigemenskapens allmänna sätt att använda sidan. För närvarande är den tämligen inaktiv, då alltför många användare menar att sidan inte leder till något positivt.

Sidan har i allmänhet dominerats av de som bråkar - inte av att utomstående lämnat synpunkter. Snarare kan man säga att de flesta vettiga användare undvikit sidan.

Etikettfrågor[redigera | redigera wikitext]

Sidan Wikipedia:Etikettfrågor, skapades i mars 2005 med en:Wikipedia:Wikiquette alerts som förebild som en möjlighet till snabb respons från andra vad gäller en användares ageranden. Sedan har den använts sporadiskt. I de flesta fall har det urartat till gräldueller mellan den person som kände sig förorättad och tog upp ett ärende, och den vars yttranden tagits upp på sidan.

Sidan har i allmänhet dominerats av dem som bråkar - inte av att utomstående lämnat synpunkter. Snarare kan man säga att de flesta vettiga användare undvikit sidan.

Skiljedomskommittén[redigera | redigera wikitext]

Sedan åtminstone maj 2005 har det diskuterats att införa en kommitté, som då kallades "förtroendekommitté", med befogenhet att avsätta administratörer. I tinget om regler vid avsättning av administratörer fick detta förslag starkt stöd. Det diskuterades därefter vilka uppgifter kommittén skulle ha utöver att kunna avsätta administratörer, och man jämförde med andra liknande institutioner, i synnerhet engelska Wikipedias arbcom.

I januari 2006 skrev Fred Chess ett första utkast till förtroendekommitté. Detta dokument bearbetades av många användare och fick en relativt stabil form på hösten 2006, då även namnet "skiljedomskommitté" hade etablerats. Under sommaren och hösten 2006 arbetade Boivie fram en valordning för kommittén på sidan Wikipedia:Skiljedomskommitté/Val, där det angavs att det första valet till kommittén skulle hållas i november.

Det första valet till skiljedomskommittén hölls i november 2006. Fem ledamöter valdes. Kommittén såg till att inrätta en e-postlista genom Wikimediastiftelsen. Där fördes vissa inledande diskussioner om hur arbetet skulle utformas. Inga procedurer var dock fastlagda förrän kommittén fick sitt första ärende. I samband med att det diskuterades, bland annat på Bybrunnen, om att konflikten rörande artikeln hebefili borde tas upp till skiljedom, upprättades sidan Wikipedia:Begäran om skiljedom för att en formell begäran skulle kunna göras. Kommittén tog upp fallet i januari 2007 och lämnade skiljedom den 7 februari (se vidare Wikipedia:Begäran om skiljedom/Hebefili).

Organiserad medling[redigera | redigera wikitext]

Organiserad medling som metod började först diskuteras i samband med diskussioner om att sätta upp en skiljedomskommitté; det noterades att man på engelska Wikipedia skapat medlingskommitté och skiljedomskommitté samtidigt. En sida för att skissa på medling, Wikipedia:Medling, skapades i januari 2006 och innehöll en uppräkning av olika sätt att strukturera det hela. Den första skissen på hur medling skulle kunna gå till och sätt att be om medling kom till i november 2006. Den första medlingen som utfördes efter att någon bett om saken på en sida avsedd för detta, utfördes i januari 2007. Medlingen bygger för närvarande på att den eller de som önskar gör en begäran om medling, varvid den eller de användare som är villig kan erbjuda sig att medla. Det verkar just nu bara finnas ett fåtal frivilliga medlare. Riktigt hur få det är är oklart, eftersom det (för närvarande) råder samförstånd om att vi inte har en lista över frivilliga medlare.

De första medlingsförsöken har inte lett till framgång. En stor orsak är förmodligen att de konflikter som anmäls till medling i de flesta fall redan har kört fast ganska hårt.

Åsikter från tredje part[redigera | redigera wikitext]

Wikipedia:Skaffa åsikter från flera är en sida om att få flera användare att engagera sig kring artiklar där wikiprocessen håller på att gå överstyr, skapad i januari 2007. Den råder helt enkelt till att söka fler som kan engagera sig, genom att skriva på Bybrunnen.. När den skapades var tanken att styra över sådant främst från BOK, som i den form den utvecklats bedömts inte leda till något konstruktivt.