Wikipedia:Begäran om kommentarer

Från Wikipedia
Denna sida är museimärkt och hålls inte längre uppdaterad. Den behålls främst av historiska skäl.
Se eventuellt diskussionssidan för mer information.
Konflikthantering
Andras synpunkter
Skaffa åsikter från flera
Att söka samförstånd
Medling
Sidor
Kommentarer om administrationen av Wikipedia
Begäran om åtgärder
Bybrunnen

Detta är en administrativ sida på svenska Wikipedia, som ibland använts för att ta upp konflikter mellan användare och problem som uppstått i och kring artiklarna i encyklopedin.

Det har föreslagits att denna sida ska kunna tjäna som en instans i formell konflikthantering, ett nödvändigt steg som måste ha avklarats innan ärendet kan tas upp av skiljedomskommittén. I nuvarande form är BOK dock inte lämplig för detta. Artiklar tas ibland upp här, om diskussioner på artikelns diskussionssida eller Wikipedia:Kvalitetskontroll inte lett till konstruktivt reultat. Ren vandalism behandlas av administratörer.

Ett alternativ till BOK är Wikipedia:Begäran om medling.

BOK om enskilda användare[redigera | redigera wikitext]

En BOK är egentligen till för att låta andra användare hjälpa till att nå konsensus eller att bryta ett dödläge. I teorin har det sagts att även artiklar ska kunna hanteras på BOK; detta har dock aldrig gjorts. BOK har brukat öppnas mot personer som anklagas för att ha brutit mot wikipedias riktlinjer, eller som anmälaren i största allmänhet anser ha agerat illa. Praxis är att skapa en undersida för den användare det gäller.

I teorin bör man ha försökt lösa konflikten själv innan man tar upp ärendet på BOK. Detta har dock ytterst sällan gjorts. Kontroll för att se till så detta skett saknas; det är fullt möjligt att skapa en BOK med texten "Putte är dum! Titta här vad han gjort" och denna sida betraktas sedan som en riktig BOK, som blir kvar för evigt i ett arkiv. En uppmaning "innan dispyter om användarkonflikter tas upp bör minst två andra användare ha diskuterat frågan med den berörda parten på dennas diskussionsida och misslyckats med att lösa problemet" har funnits på sidan - detta har dock i allmänhet ignorerats. Likaså är detta en sida där brott mot normal etikett och netikett såväl som den wikipediaspecifika ofta brutits mot. Korrekt etikett är, som påpektats, ett mycket viktigt hjälpmedel för att lösa en dispyt. Denna sida torde sällan ha fungerat som ett hjälpmedel för detta.

Ett alternativ:Etikettvarningar[redigera | redigera wikitext]

Vad gäller mindre allvarliga frågor har etikettvarningar föreslagits som ett alternativ. Wikikettvarningen är tänkt som en möjlighet att snabbt tackla begynnande konflikter, och att uppmärksamma potentiella långkörarbråk innan de hunnit bryta ut på allvar.

Mall[redigera | redigera wikitext]

Denna mall har lagts fram som en modell för att utforma en BOK. De flesta BOK:ar startas dock helt utan angiven struktur. Idag (januari 2005) finns en BOK där mallen används, varför den nog får sägas inte vara i bruk. Det är istället fritt fram för var och en att skriva ungefär vad som helst i vilket form som helst på en BOK. Initiativ för att hitta en form som verkligen underlättar lösningen av konflikter är givetvis välkomna!

Pågående ärenden[redigera | redigera wikitext]

Inga pågående ärenden för närvarande

Gamla, avslutade ärenden finns i arkivet. Samtliga ärenden/undersidor

När dispyten kommit till sin lösning, alternativt när ärendet lugnat ner sig, bör ärendet avslutas genom att

  1. Flytta BOKen till Wikipedia:Begäran om kommentarer/Arkiv/...
  2. Skapa en länk till det arkiverade ärendet genom att skapa en länk överst i tabellen på arkivundersidan
  3. Markera att ärendet är avslutat genom att skriva {{subst:BOKslut}} överst i BOKen och {{subst:BOKslut_botten}} längst ner, spara.