Hoppa till innehållet

Wikipedia:Kuriosaavsnitt

Från Wikipedia

Avsnitt med kuriosa, ibland även benämnt övrigt eller trivia, bör enligt konsensus inte finnas med i artiklar på svenska Wikipedia.

Kuriosan bör, om innehållet anses relevant, arbetas in i artikeln, eller annars raderas. Ospecifika rubriker bör ändra namn för att bättre beskriva innehållet.

Kuriosa definieras enligt SAOL som "samling märk­värdiga el. egendomliga saker".[1] I Wikipedia används begreppet främst om information som visserligen kan vara intressant och uppseendeväckande, men som inte alltid platsar i en encyklopedi.

Det finns flera olika möjligheter till åtgärder och vilka som är möjliga och lämpliga beror på innehållet i avsnittet, om det är relevant och styrkt. Det man kan göra när man hittar kuriosa-avsnitt i artiklar är något av följande:

  • skriva på artikelns diskussionssida och gärna föreslå åtgärder (som ett steg på vägen)
  • märka upp avsnittet med mallen {{kuriosa}} (som ett steg på vägen)
  • vara djärv och själv ta bort det (särskilt angeläget när det kan vara förtal, kränkande eller originalforskning, men sådant som är relevant och belagt bör man dock inte ta bort utan vidare)
  • arbeta in uppgifterna i artikeltexten i andra delar av artikeln
  • ändra rubrik, eller skapa nya rubriker och fördela innehållet (till exempel "[Artikelnamn] inom populärkulturen", "Produktion" eller vad det nu kan vara fråga om)
  • källbelägga påståendena (som ett steg på vägen)

Precis som med andra uppgifter i artiklar ska informationen vara källbelagd och kunna verifieras. Vissa relevanta faktauppgifter kan ibland felaktigt presenteras som kuriosa, som till exempel om en tennisspelare är vänster- eller högerhänt. Uppgiften är relevant när den har särskild betydelse inom den aktuella sporten eller disciplinen.

Argument för och emot

[redigera | redigera wikitext]

Ett argument för kuriosaavsnitt är att vissa enskilda fakta kan vara svåra att infoga i löpande text; ett kuriosaavsnitt kan vara ett sätt att samla dem. Ett annat argument är att Wikipedias läsare, inte skribenterna, ska avgöra vad som är viktig och nödvändig information. Ett motargument till detta är att läsarna själva kan redigera Wikipedia. Alla användare har i princip samma möjlighet att påverka innehållet. I det sammanhanget får man dock inte glömma bort det faktum att Wikipedia är en encyklopedi. Vill man spetsa till det kan man säga att Wikipedia inte har målet att skrivas för läsarna; Wikipedia har målet att bli en encyklopedi, vad än läsare må tycka. Alla bidrag är välkomna, men alla tillägg består inte provet. Om kuriosan däremot är verifierad, relevant, inte alltför omfattande och inte rubbar flytet i texten så kan den med fördel sättas in i den löpande texten.

Flera argument mot kuriosa fokuserar på artikelkvalitet, trovärdighet och de faktum att Wikipedia är en encyklopedi. Informationen i kuriosaavsnitt är ofta helt ur sitt sammanhang, information som återges i en utförlig text i sitt sammanhang är därför bättre än information som bara punktas upp. Den läggs ofta till utan att tänka på vad som är relevant och vad som är verifierbart. Kuriosaavsnitt är inte encyklopediska och Wikipedia blir därför (om de förekommer) ansett mindre trovärdigt. Omfattande och ej källbelagd kuriosa bidrar till uppfattningen bland nya skribenter att verifierbarhet, relevans och så vidare inte är så viktigt.

  1. ^ Svenska Akademiens ordböcker (SAOL, SO och SAOB) på Svenska.se: kuriosa