Wikipedia:Projekt Kalle Anka

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Augusti månads samarbete

Oppfinnar-Jocke

Donald Duck Star on the Walk of Fame.JPG

Hjälp till att utöka artikeln!

Välkommen till Projekt Kalle Anka!

Målet för Projekt Kalle Anka är att skapa bra artiklar om det som rör Kalle Anka och hans värld. Samtliga för projektet intressanta artiklar finns samlade i Kategori:Wikipedia:Projekt Kalle Anka, där även verktyg för utformandet av nya artiklar återfinns.

Har du bidragit till projektet, så skriv gärna vad du gjort under rubriken Avrapportering nedan!

För frågor och mer information, gå in på projektets diskussionssida.

Häng på!

Deltagare[redigera | redigera wikitext]

 1. Du????

Lägg gärna till {{Projekt:KA Deltagare}} på din sida när du skriver in dig här.

Mål[redigera | redigera wikitext]

 1. Skapa bra artiklar om Kalle Anka-seriens återkommande figurer, samt samla artiklarna i Kategori:Figurer i Kalle Ankas universum och lista dem under rätt rubrik i Kalle Ankas universum.
 2. Skapa bra artiklar om Kalle Anka-seriens inflytelserika serieskapare, samt samla dem i Kategori:Disneytecknare och -författare, och lista dem i Lista över skapare av Disneyserier.
 3. Skapa bra artiklar om centrala serier, och samla dem i Kategori:Kalle Anka-serier. Dessutom lägga upp listor över de mest inflytelserika kreatörernas serier.
 4. Skapa bra artiklar om kortfilmer - se Lista över Disneys kortfilmer för komplett förteckning - och samla dem i Kategori:Disneys kortfilmer.
 5. Skapa bra artiklar om tecknade TV-serier med anknytning till Kalle Ankas universum.

Mål 1: Bra artiklar om återkommande figurer[redigera | redigera wikitext]

Utformning[redigera | redigera wikitext]

Förbättra artiklarna till figurerna i artikeln Kalle Ankas universum. Ett exempel på hur en bra artikel kan se ut är Farfar Anka. Följande schematiska uppläggning bör på något sätt följas.

 • Inledning

Varje artikel bör inledas med en kort allmän presentation som består av följande:

  • Figurens originalnamn, alternativa svenska namn, samt - om figuren ej är amerikansk - dess engelska namn.
  • Mycket kort beskrivning av figurens karaktärsdrag.
  • data beträffande när, av vem och i vilket sammanhang den först skapades
 • Huvudavsnitt

Bör bestå av två huvuddelar. I den första delen presenteras figurens "karaktärshistoria", det vill säga dess historia som serie- och filmroll, och i den andra dess "levnadsbeskrivning", det vill säga den plats den har i Kalle Ankas universum. Dessa två avdelningar bör vara tydligt avgränsade.

(Förtydligande: I det första fallet är Joakim von Anka en seriefigur, skapad av Carl Barks för serien "Jul på Björnberget" 1947, som har röstgestaltats av Alan Young osv. I det andra är Joakim en person född 1867 i Glasgow, Skottland av Fergus "Scotty" von Anka och Dunhilde O'Rapp, som numera bor på Tomtebacken i Ankeborg osv.)

  • Avsnittet om figurens historia bör innehålla:
   • (I aktuella fall) Redogörelse av figuren som filmroll
    • Första filmuppträdande
    • Skådespelare som gjort dess röst i film och på TV
    • Översiktlig filmografi (om han/hon medverkat i kortfilmer, i TV-serier och i långfilmer. Dock ej vilka kortfilmer eller vilka avsnitt av TV-serierna)
    • Utveckling som filmfigur
   • Redogörelse av figuren som seriefigur
    • Första serieuppträdande
    • Typ av serier figuren medverkar i (italienska, DuckTales etc.),
    • Utveckling som seriefigur
  • Avsnittet som beskriver figurens levnadsteckning bör innehålla:
   • Den vedertagna versionen (d.v.s figuren engligt Rosa-Barks)
    • Levnadstid
    • Släktförhållanden. Föräldrar, syskon och barn bör tas med, liksom hur figuren är släkt med Kalle.
    • Yrke, adress etc. i de fall då sådant är känt
    • Biografi (i Joakims fall blir det till exempel en sammanfattning av "Farbror Joakims Liv")
   • Andra tolkningar
    • Avvikande åsikter i serier av andra än Don Rosa och Carl Barks (eller - för den delen - i dessa serieskapares serier).
 • Avslutning
  • Sidan bör avslutas med
   • En bibliografi över utvalda serier som på ett förtjänstfullt sätt presenterar figuren. För de figurer som inte varit så ofta förekommande är det dock idé att lista samtliga framträdanden.
   • En utförlig filmografi, som listar samtliga långfilmer, kortfilmer och TV-serie-avsnitt som figuren medverkat i.

"Regler" för bibliografin: Namnen på rubrikerna bör vara "Bibliografi (i urval)" och "Bibliografi (komplett)". Sedan används mallen nedan för att få rätt utséende (se hur den används i till exempel Kalle Vildand).

{|class="wikitable"
!Datum
!Titel
!Originaltitel
!Tecknare
!Författare
!Svenska publiceringar
![[Disneyserier#Att_identifiera_en_serie|Kod]]
|-
|xxxx-xx-xx
|[[]]
|
|[[]]
|[[]]
|[[]]
|[]
|}

Högprioriterade delmål[redigera | redigera wikitext]

 1. Varje artikel i Kalle Ankas universum ska ha den information som ovan finns listad under Inledning.
 2. Artikeln Joakim von Anka ska ha den information som ovan finns listad under Inledning, Huvudavsnitt och Avslutning.
 3. Artikeln Knatte, Fnatte och Tjatte ska ha den information som ovan finns listad under Inledning, Huvudavsnitt och Avslutning.
 4. Det DU är intresserad av att bidra med.

Mål 2: Bra artiklar om inflytelserika serieskapare[redigera | redigera wikitext]

Utformning[redigera | redigera wikitext]

Förbättra de artiklar rörande Kalle Anka-kreatörer som finns i Lista över skapare av Disneyserier. Ett exempel på hur en bra artikel kan se ut är Paul Murry. Följande schematiska uppläggning bör på något sätt följas.

 • Inledning

En allmän och mycket kort inledning med biografiska data och en mycket översiktlig redogörelse för vad han jobbat med för typ av serier. Bör ha som målgrupp de personer som mest är intresserade att få veta vem personen är, och inte i är intresserade av djupare detaljer.

 • Stildrag och inflytande

En genomgång av de stildrag som kännetecknar de kreatören samt det inflytande på disneyserierna han haft. Exempel på vad som kan tas upp här är figurer som han skapat, eller använt sig mycket av, motiv som ofta tas upp i historierna, osv.

 • Historia och utveckling

Historia och utveckling för skaparen och hans serier. Med andra ord en kronologisk eller tematisk redogörelse för hans arbete med disneyserierna. Här kan även tas upp eventuellt arbete med andra serier, eller med film.

 • Privatliv

Intressanta detaljer ur skaparens icke-professionella liv.

Högprioriterade delmål[redigera | redigera wikitext]

 1. Varje artikel i Lista över skapare av Disneyserier ska ha den information som finns beskriven under punkten Inledning ovan.
 2. Utforma artikeln Carl Barks i enlighet med punkterna Inledning, Stildrag och inflytande samt Historia och utveckling ovan.
 3. Utforma artikeln Don Rosa i enlighet med punkterna Inledning, Stildrag och inflytande samt Historia och utveckling ovan.
 4. Det DU är intresserad av att bidra med.

Mål 3: Bra artiklar om centrala serier[redigera | redigera wikitext]

Utformning[redigera | redigera wikitext]

 • Skapa kompletta listor över de populäraste disneyskaparnas serier.
 • Förbättra artiklarna i Kategori:Kalle Anka-serier, skapa artiklar till andra viktiga serier, främst av Carl Barks och Don Rosa. Varje artikel om en serie ska innehålla följande information:
  • Mall

En ifylld mall för artiklar om serier.

  • Handling

Kort redogörelse för handlingen.

  • Medverkande figurer

Såväl återkommande figurer som engångsfigurer. De huvudroller (d.v.s. sådana som finns listade i Kalle Ankas universum) ska vara länkade till sin artikel.

  • Svenska publiceringar

Samtliga svenska publiceringar ska vara listade.

Högprioriterade delmål[redigera | redigera wikitext]

 1. Varje artikel som finns i Kategori:Kalle Anka-serier ska ha den information som ovan finns listad under punkerna Mall, Handling, Medverkande figurer och Svenska publiceringar.
 2. Komplettera Lista över Carl Barks Disneyserier
 3. Det DU är intresserad av att bidra med.

Mål 4: Bra artiklar om kortfilmer[redigera | redigera wikitext]

Utformning[redigera | redigera wikitext]

En infylld mall för disneykortfilmer.

  • Alternativa svenska titlar

Andra svenska titlar under vilka filmen presenterats.

  • Handling

Kort redogörelse för handlingen.

  • Medverkande figurer

Såväl återkommande figurer som engångsfigurer. De huvudroller (d.v.s. sådana som finns listade i Kalle Ankas universum och Musse Piggs universum) ska vara länkade till sin artikel.

Högprioriterade delmål[redigera | redigera wikitext]

 1. Varje artikel som finns i Kategori:Disneys kortfilmer ska ha den information som ovan finns listad under punkerna Mall, Alternativa svenska titlar, Handling och Medverkande figurer.
 2. Samtliga filmer under rubriken "Kalle Anka"-filmer (Donald Duck Cartoons) i Lista över Disneys kortfilmer ska innehålla den information som ovan finns listad under punkterna Mall och Handling.
 3. Det DU är intresserad av att bidra med.

Mål 5: Bra artiklar om TV-serier[redigera | redigera wikitext]

Utformning[redigera | redigera wikitext]

Högprioriterade delmål[redigera | redigera wikitext]

 1. Upprätta beskrivningar av varje avsnitt - innehållande synopsis och information om medverkande rollfigurer - i artiklarna för ovan nämnda TV-serier.
 2. Det DU är intresserad av att bidra med.

Övriga saker att göra[redigera | redigera wikitext]

 1. Alla stubbar som ligger i Kategori:Kalle Anka-stubbar ska utökas och förbättras.
 2. Förbättra artikeln om Ankeborg. Historian kan förbättras avsevärt med hjälp av till exempel [1].

Avrapportering[redigera | redigera wikitext]

Känner du för att rapportera något du bidragit med? Passa på att få glänsa lite och skriv här vad du gjort - att se att saker och ting blir gjorda kan sporra andra medlemmar i projketet, och dessutom är det ett enkelt sätt att hålla koll på vad som sker!

Användbara länkar[redigera | redigera wikitext]

Disneyserier[redigera | redigera wikitext]

Disneyfilmer[redigera | redigera wikitext]

Disneyfigurer[redigera | redigera wikitext]

Disneyskapare[redigera | redigera wikitext]

Bredare databaser av speciellt intresse[redigera | redigera wikitext]

Referenslitteratur[redigera | redigera wikitext]