Wikipedia:Projekt kulturarv/WLM

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Tillbaka till tävlingssidan

Drottningholm Palace - panorama september 2011.jpg
Wiki Loves Monuments logga.

Wiki Loves Monuments är en internationell fototävling, som går ut på att dokumentera, fotografera och därigenom digitalt bevara vårt gemensamma kulturarv! Tävlingen anordnas i september varje år, och de bästa bilderna från Sverige går vidare till en internationell final. Vill du veta mer om tävlingen? Då rekommenderar vi dig att börja här!

På den här sidan samlar vi de objekt som är med i den svenska tävlingen. Det rör sig om byggnadsminnen, fornminnen, kulturmärkta fartyg och arbetslivsmuseer.

Byggnadsminnen[redigera | redigera wikitext]

Byggnadsminnen är kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar i Sverige som byggnadsminnesförklarats enligt bestämmelser i kulturmiljölagen. Det betraktas vanligen som det starkaste kulturhistoriska skyddet bebyggelse i Sverige kan åtnjuta. Listan över vilka som ingår hittar du nedan:

Lista över objekt som ingår[redigera | redigera wikitext]

Vinnarbild 2020. Stenmur från malmbanans lokstallet vid Riksgränsen. Tagen av Fjallvaxter.och.norrsken
Vinnarbild 2019. Industrilämning på Norsholmens kalkbruk, Gotland. Tagen av ArildV.
Skeppssättningen Ales stenar, vinnarbild 2018. Tagen av Duelago.
Vinnarbild 2017, föreställande Amundtorp skeppssättning. Tagen av Kokkenmodding.
Vinnarbild 2021 – du?

Arbetslivsmuseer[redigera | redigera wikitext]

I Sverige finns cirka 1 500 arbetslivsmuseer som till större delen drivs av ideellt arbetande personal. Museernas huvudsakliga inriktning är att ur sina olika perspektiv bevara, bruka och berätta om industrisamhällets kulturarv. Arbetslivsmuseerna berättar om historien genom arbete och vardag, ofta med maskiner och tekniska system i drift, men även om livet vid sidan av arbetet. Listorna nedan, med de objekt som ingår i tävlingen, sorteras först efter län, och därefter kommun.

Listor över objekt som ingår[redigera | redigera wikitext]


K-märkta fartyg[redigera | redigera wikitext]

Kulturmärkning av fartyg i Sverige görs av Statens Maritima Museer sedan 2001 på basis av en kvalitetsbedömning av fartygets värde som källa till kunskap om den svenska sjöfartens historia. Fartyg som är k-märkta och som således ingår i tävlingen hittar du nedan:

Lista över objekt som ingår[redigera | redigera wikitext]

Fornminnen[redigera | redigera wikitext]

En fornlämning eller ett fornminne är en kvarleva efter människors verksamhet under forna tider och som nu ej längre är i bruk. Fornminnen kan uppdelas i de två huvudtyperna fasta fornlämningar (idag det som menas med fornlämning) och lösa fornfynd eller fornsaker. Den förstnämnda avser lämningar som ingår i landskapet såsom gravar, offerplatser, husgrunder, vägbankar, fornborgar och boplatser. Listan över vilka som ingår hittar du nedan:

Lista över objekt som ingår[redigera | redigera wikitext]

Underhåll[redigera | redigera wikitext]

Alla sidor skall i normalfallet vara tomma.

Bilder utan ID[redigera | redigera wikitext]

Oanvända bilder[redigera | redigera wikitext]

Saknade länkar för Commonscat[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]