Wikipedia:Projekt kulturarv

Från Wikipedia
Projekt kulturarv


Sö 43, Skällberga
Sö 43, Skällberga
Kulturarv hade länge en alltför utspridd och ofullständig presentation på svenskspråkiga Wikipedia, samtidigt som Wikipedia ofta är det första och enda stället allmänheten letar efter information på. Under hösten 2012 inledde Riksantikvarieämbetet därför ett pilotprojekt för att förbättra innehållet på Wikipedia med hjälp av en Wikipedian in Residence, Lennart Guldbrandsson.
Denna projektsida fungerar som en skrivstuga för arbetet. Vår ambition är att vi skall lämna "perfekta" artiklar om kulturarv. Dock får givetvis vem som helst hjälpa till att bearbeta artiklarna.
Mål
Mål
Mål
  • artiklar som behandlar kulturarv och näraliggande ämnen genomarbetade
  • lägga till bilder
Deltagare
Deltagare
Deltagare

Om du vill lägga till dig själv, klicka här och klistra in följande text (med ditt användarnamn på två platser):

*[[Användare:DITT ANVÄNDARNAMN]] ([[Special:Bidrag/DITT ANVÄNDARNAMN|Bidrag]])

Du kan använda denna text för att skapa en presentation av dig själv.

Nya artiklar
Nya artiklar
Nya artiklar

Relaterade ändringar i kategorin Kulturarv

Lista över förkortningar:
D
Wikidata-redigering
g
Denna redigering kan ha problem och bör granskas (mer info)
N
Denna redigering skapade en ny sida (se även listan över nya sidor)
m
Detta är en mindre ändring
b
Denna redigering gjordes av en bot
(±123)
Sidans storlek ändrades med detta antal byte

6 december 2023

Relaterade ändringar i kategorin Kulturhistoria

Lista över förkortningar:
D
Wikidata-redigering
g
Denna redigering kan ha problem och bör granskas (mer info)
N
Denna redigering skapade en ny sida (se även listan över nya sidor)
m
Detta är en mindre ändring
b
Denna redigering gjordes av en bot
(±123)
Sidans storlek ändrades med detta antal byte

4 december 2023

Relaterade ändringar i Riksantikvarieämbetets bevakningslista

Lista över förkortningar:
D
Wikidata-redigering
g
Denna redigering kan ha problem och bör granskas (mer info)
N
Denna redigering skapade en ny sida (se även listan över nya sidor)
m
Detta är en mindre ändring
b
Denna redigering gjordes av en bot
(±123)
Sidans storlek ändrades med detta antal byte

7 december 2023

6 december 2023

5 december 2023

4 december 2023

3 december 2023

2 december 2023

1 december 2023

Relaterade ändringar i kategorin Kulturskydd

Inga ändringar under den angivna perioden matchar dessa kriterier.

Relaterade ändringar i kategorin Fornminnen

Inga ändringar under den angivna perioden matchar dessa kriterier.
Att göra
Att göra
Att göra
Resurser
Resurser
Resurser

Litteratur online

Litteratur

  • Burenhult, G. (red) 1999. Arkeologi i Norden del l och 2. Natur och Kultur. Stockholm. - Översikt.
  • Malmer, M. P. 2002. The Neolithic of South Sweden. TRB, GRK, and STR. Stockholm. - Bra om neolitikum.

Bilder

Relaterade projekt


Noter: