Wikipedia:Samsynwikin/Begrepp

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Lista över de begrepp som finns på Samsynwikin och motsvarande artikel med samma namn på Wikipedia. Begreppen på Samsynwikin har en svensk nutida syn, och motsvarar inte Wikipedias riktlinjer om att vara globala eller tidlösa vilket gör att begrepp och artikel kanske inte matchar trots att de har samma namn.

Samsynbegrepp Begrepp Wikipediaartikel Kommentar
A A A
Adjungerad doktorand Adjungerad doktorand Adjungerad doktorand
Adjungerad lärare Adjungerad lärare Adjungerad lärare
Akademiska värden Akademiska värden Akademiska värden
Aktionsforskning Aktionsforskning Aktionsforskning
Alumn Alumn Alumn
Ansvarsfull forskning Ansvarsfull forskning Ansvarsfull forskning
Arbetsmarknadsmässa Arbetsmarknadsmässa Arbetsmarknadsmässa
Avnämare Avnämare Avnämare
B B B
Behovsdriven forskning Behovsdriven forskning Behovsdriven forskning
Bildning Bildning Bildning
C C C
Civilsamhälle Civilsamhälle Civilsamhälle
Co-oputbildning Co-oputbildning Co-oputbildning
D D D
Deltagarbaserad forskning Deltagarbaserad forskning Deltagarbaserad forskning
Dimensionering av utbildning Dimensionering av utbildning Dimensionering av utbildning
E E E
Entreprenörskap Entreprenörskap Entreprenörskap
Expert Expert Expert Motsvarar Expert (Specialist)
Externfinansiering Externfinansiering Externfinansiering
F F F
Fadderföretag Fadderföretag Fadderföretag
Fallstudie Fallstudie Fallstudie
Folkbildning Folkbildning Folkbildning
Forskningsinfrastruktur Forskningsinfrastruktur Forskningsinfrastruktur
Forskningskommunikation Forskningskommunikation Forskningskommunikation
Forskningssamverkan Forskningssamverkan Forskningssamverkan
Följeforskning Följeforskning Följeforskning
G G G
Genomslag Genomslag Genomslag
Gästföreläsare Gästföreläsare Gästföreläsare
I I I
Immateriella rättigheter Immateriella rättigheter Immateriella rättigheter
In-kind finansiering In-kind finansiering In-kind finansiering
Innovation Innovation Innovation
Innovationsstödsystem Innovationsstödsystem Innovationsstödsystem
Innovationssystem Innovationssystem Innovationssystem
Intressent Intressent Intressent
K K K
Kluster Kluster Kluster Motsvarar Näringslivskluster
Knowledge Transfer Partnership Knowledge Transfer Partnership Knowledge Transfer Partnership
Kompetensutveckling Kompetensutveckling Kompetensutveckling
Kunskapstillgång Kunskapstillgång Kunskapstillgång
Kunskapstriangeln Kunskapstriangeln Kunskapstriangeln
Kunskapsutveckling Kunskapsutveckling Kunskapsutveckling
Kunskapsväxling Kunskapsväxling Kunskapsväxling
Kunskapsöverföring Kunskapsöverföring Kunskapsöverföring
Kvadrupelhelix Kvadrupelhelix Kvadrupelhelix
Kvalitet Kvalitet Kvalitet
Kvalitetssäkringssystem Kvalitetssäkringssystem Kvalitetssäkringssystem
L L L
Licensiering Licensiering Licensiering
Livslångt lärande Livslångt lärande Livslångt lärande
Lärarundantaget Lärarundantaget Lärarundantaget
Lärcentra Lärcentra Lärcentra
Löpande utvärdering Löpande utvärdering Löpande utvärdering
M M M
Medborgarforskning Medborgarforskning Medborgarforskning
Mentorskap Mentorskap Mentorskap
Mottagarkompetens Mottagarkompetens Mottagarkompetens
N N N
Nyttiggörande Nyttiggörande Nyttiggörande
Nätverk Nätverk Nätverk
O O O
Omgivande samhälle Omgivande samhälle Omgivande samhälle
Outreach Outreach Outreach
P P P
Personrörlighet Personrörlighet Personrörlighet
Policy brief Policy brief Policy brief
Populärvetenskap Populärvetenskap Populärvetenskap
Praktik Praktik Praktik
Praktikfall Praktikfall Praktikfall
Programråd Programråd Programråd
Projektarbete Projektarbete Projektarbete
Påverkansarbete Påverkansarbete Påverkansarbete
R R R
Relevans Relevans Relevans
S S S
Samfinansiering Samfinansiering Samfinansiering
Samhällsnytta Samhällsnytta Samhällsnytta
Samhällspåverkan Samhällspåverkan Samhällspåverkan
Samhällsrelevant forskning Samhällsrelevant forskning Samhällsrelevant forskning
Samhällsutmaningar Samhällsutmaningar Samhällsutmaningar
Samproduktion Samproduktion Samproduktion
Sampublicering Sampublicering Sampublicering
Samskapande Samskapande Samskapande
Samverkan Samverkan Samverkan
Samverkansarena Samverkansarena Samverkansarena
Samverkanscheck Samverkanscheck Samverkanscheck
Samverkansformer Samverkansformer Samverkansformer
Samverkanslektor Samverkanslektor Samverkanslektor
Samverkanspartner Samverkanspartner Samverkanspartner
Samverkansskicklighet Samverkansskicklighet Samverkansskicklighet
Samverkansuppgiften Samverkansuppgiften Samverkansuppgiften
Science center Science center Science center
Självständigt arbete Självständigt arbete Självständigt arbete
Skolsamverkan Skolsamverkan Skolsamverkan
Social innovation Social innovation Social innovation
Strategiskt partnerskap Strategiskt partnerskap Strategiskt partnerskap
T T T
Testbädd Testbädd Testbädd
Tillgängliggöra Tillgängliggöra Tillgängliggöra
Tillämpad forskning Tillämpad forskning Tillämpad forskning
Tredje uppgiften Tredje uppgiften Tredje uppgiften
Trippelhelix Trippelhelix Trippelhelix
U U U
Uppdragsforskning Uppdragsforskning Uppdragsforskning
Uppdragsutbildning Uppdragsutbildning Uppdragsutbildning
Utmaningsdriven forskning Utmaningsdriven forskning Utmaningsdriven forskning
V V V
Venture Creation Venture Creation Venture Creation
Verksamhetsförlagd utbildning Verksamhetsförlagd utbildning Verksamhetsförlagd utbildning
Värdeskapande Värdeskapande Värdeskapande
Ö Ö Ö
Öppen vetenskap Öppen vetenskap Öppen vetenskap