Tredje uppgiften

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Tredje uppgiften är högskolornas och universitetens uppgift att dela med sig av kunskap, vid sidan av de första två huvuduppgifterna, forskning och utbildning. Internationellt kallas företeelsen public outreach eller science outreach och omfattar olika slags utåtriktade och uppsökande verksamheter. Dess rötter kan spåras bakåt till högskolornas offentliga föreläsningar och serier av småskrifter, till exempel från föreningen Verdandi. Utåtriktat arbete från befintliga organisationer skiljer sig från folkbildning, där nya organisationer (folkhögskola, studieförbund) skapas. I Sverige är den tredje uppgiften lagstadgad sedan högskolereformen 1977.

Svenska högskolelagen[redigera | redigera wikitext]

Ur Högskolelagen (1977:218)[1]:

Till verksamheten inom högskolan skall höra att sprida kännedom om forskning och utvecklingsarbete. Kännedom skall också spridas om vilka erfarenheter och kunskaper som har vunnits och om hur dessa erfarenheter och kunskaper skall kunna tillämpas.

Vid tillsättningen av lärare gällde att:

Vikt skall även fästas vid förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete.[2]

Ur Högskolelagen 1997:

Högskolorna skall också samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet.

Den 1 juli 2009 trädde en ändringsförordning för Högskolelagen i kraft. Denna omfattar den Tredje uppgiften, och formuleras från och med detta datum:

I högskolornas uppgift ska ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta. (Lag 2009:45[3])

Vid tillsättning av lärare:

Vidare skall beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.[4]

Uppfyllandet av tredje uppgiften har ifrågasatts. Forskningsmeriter värderas högre än populärvetenskapligt och utåtriktat informationsarbete.[5]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ SFS 1977:218 6 §
  2. ^ Högskoleförordning (1977:263) 19 kapitlet 30 §, uppdaterad genom förordning (1985:702)
  3. ^ Högskolelag (1992:1434) 2 § 2 stycket
  4. ^ Högskoleförordning (1993:100) 4 kapitlet 15 §. Kapitlet upphör att gälla 1 januari 2011 genom förordning 2010:1064
  5. ^ Den tredje uppgiften är en skrivbordsprodukt, Per-Olof Eliasson, Sveriges universitetslärarförbund.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]