Wikipedia:Verkförteckningar

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök


Denna stilguide syftar till att skapa en konsekvent metod för att visa listor på verk, såsom bibliografier, diskografier och filmografier.

Ordningsföljd[redigera | redigera wikitext]

Verken skall listas i kronologisk ordning, börjandes med det äldsta.

När det gäller komplexa verkförteckningar kan listorna ibland delas upp i undergrupper, som i exemplet August Strindberg.

Länkning av årtal[redigera | redigera wikitext]

Årtal bör länkas till tema-årsartiklar när sådana finns, t.ex. [[Litteraturåret 1941|1941]] i stället för [[1941]]. Mallar som underlättar sådan länkning finns i Kategori:Verkförteckningsmallar.

Liststilar[redigera | redigera wikitext]

Vanliga listor används i de flesta artiklar, som i exemplen Olof Lagercrantz och Merle Haggard. Den är enklast att redigera för nybörjare.

Listor består oftast av många korta rader, varför två eller flera spalter är att föredra. Det kan man göra enligt följande exempel:

{{spaltstart}} Text i spalt 1 {{spaltbryt}} Text i spalt 2 {{spaltslut}}

Avancerade listor
  • När konstverk med fri licens finns tillgängliga kan galleriform vara lämplig. Så kallat fair use–bildmaterial godtas inte utan kommer att avlägsnas.

Vanlig liststil – exempel[redigera | redigera wikitext]

Listor på publicerade verk bör inkluderas för författare, illustratörer, fotografer, artister och konstnärer. Om det redan existerar en artikel om en författare eller artist kan en separat lista över hans/hennes verk bli motiverad ifall listan blir så lång att det är olämpligt att ta med den i själva artikeln. I så fall bör en förkortad version ingå i artikeln. Kompletta verkförteckningar rekommenderas, särskilt när sådana inte är enkelt tillgängliga på nätet. Kom sedan ihåg att hänvisa till tillförlitliga källor.

Bibliografier[redigera | redigera wikitext]

Böcker på svenska[redigera | redigera wikitext]

För böcker som skrivits och först publicerats på svenska är den primära informationen titeln och årtalet för originalupplagan. Undertiteln bör också tas med, och om en titel består av flera band bör det framgå. Så ur Zacharias Topelius:

Härutöver borde också vissa ytterligare uppgifter tilläggas. Standardformen är ”Plats årtal, utgivare.” Övriga nyttiga hänvisningar kan inkludera bland annat reviderade utgåvor eller alternativa titlar i andra utgåvor. Översättningar till andra språk kan omnämnas, se till exempel Ulf Ekman. Titeln på översättningar kan utelämnas eftersom det blir långa notiser i händelse av översättningar till flera språk.

ISBN[redigera | redigera wikitext]

Man kan ange ISBN för en eller flera utgåvor. ISBN–nummer är sannolikt inte användbara för böcker som utkommit eller kan förväntas utkomma i flera upplagor: en läsare som söker efter ”Russell Kirk” kan enkelt skriva in ”russell kirk” i en webbläsare. Finns det ett ISBN–nummer kanske man kopierar det och därmed missar andra utgåvor.

Vid angivande av ISBN bör man tillägga exakta uppgifter om utgivningen. Detta hjälper till att förklara vad ISBN står för och så behöver till exempel inte en läsare i Sverige slösa tid på att söka efter en upplaga som är tillgänglig enbart på den finländska marknaden.

Böcker på andra språk[redigera | redigera wikitext]

Skriv vid behov ut på vilket språk boken är skriven. En svensk översättning av titeln är vanligen bra att ha med om titeln inte är på engelska som är tillräckligt välbekant, men din översättning får ej förväxlas med en riktig titel. Om den ursprungliga titeln stavas med ett annat alfabet rekommenderas både latinska bokstäver och det ursprungliga alfabetet.