Fältskärns berättelser

Från Wikipedia

Fältskärns berättelser (5 cykler, 1853–1867) är en serie historiska berättelser av den finlandssvenske författaren Zacharias Topelius.

Bonniers utgåva 1899, illustrerad av Carl Larsson och Albert Edelfelt

Verket är ett av de främsta bland Topelius många romantiskt historiska verk. Han började med kortare historiska "skisser" skrivna i en ledig stil med ett spännande[värdeomdöme] historiskt innehåll, publicerade i Helsingfors Tidningar. Eftersom dessa blev mycket populära började han serien om Fältskärn i samma tidning.

Fältskärns berättelser berättar Sveriges och Finlands historia från 1631 till 1772 ur adelsfamiljen Bertelskölds och bonde- och köpmannafamiljen Larssons synvinkel.

Alla berättelserna publicerades först i Helsingfors tidningar 1851–1866, utgavs i bokform 1853–1867 och har sedan dess utgivits i många upplagor på flera språk. Verket tillhör de verkliga klassikerna.

En fältskär var en yrkestitel för en kirurg i militära förband.

Innehåll[redigera | redigera wikitext]

Fältskärns berättelser är indelad i cykler. Varje cykel består av en eller flera berättelser (listade nedan).

Första cykeln. Andra cykeln. Tredje cykeln.
 • Konungens ring
 • Svärdet och plogen
 • Eld och vatten.
 • Rebell mot sin lycka
 • Häxan
 • Majniemi slott.
 • De blå
 • Flyktingen
 • Skuggan af ett namn.
Fjärde cykeln. 1. Fjärde cykeln. 2. Femte cykeln.
 • Ödemarkernas vår
 • Borgarekungen
 • Prinsessan af Vasa
 • Fritänkaren
 • Aftonstormar
 • Morgonljusning

Första cykeln[redigera | redigera wikitext]

Nr Novell Kommentar
0 Företal Fältskärns person och lefverne
a Fältskärns första berättelse
b Konungens ring
b1 Slaget vid Breitenfeld 7 september 1631 ur svensk synpunkt
b2 Ädlingen utan namn 8 september 1631
b3 Fröken Regina Oktober 1631, biskopsdottern Regina von Emmeritz
b4 Fröken Reginas ed Nästa dag
b5 Judith och Holofernes slottet Marienburg intaget, grefven af Lichtenstein och fröken Regina är fångar
b6 Finnarne vid Lech
b7 Nya äfventyr Landshut i det inre af Bajern
b8 Nürnberg och Lützen Gustav II Adolfs död i slaget vid Lützen
c Svärdet och plogen
c1 En man från klubbekriget klubbekriget
c2 Han blyges för bondenamnet 145
c3 Söderländskan i norden 157
c4 Bonden, borgaren och soldaten 166
c5 Fröken Regina kommer till Korsholm Korsholm
c6 Söderns och nordens kärlek med ett par dikter
c7 Korsholms belägring 188
d Eld och vatten.
d1 Ett byte från slagfältet 215
d2 Två gamla bekanta 225
d3 Skattkammaren 231
d4 Hertig Bernhard och Bertel 244
d5 Hat och kärlek försonas 250
d6 Slaget vid Nördlingen 261
d7 Den förlorade sonen 268
d8 Rymmerskan 275
d9 Don Quixote af Mancha 285
d10 Kajaneborg 294
d11 Statsfången 301
d12 Frestaren 311
d13 Abe, male spiritus 319
d14 Helgonens dom 326
d15 Bertel och Regina 330

Andra cykeln[redigera | redigera wikitext]

Nr Novell Kommentar
a Rebell mot sin lycka
a1 Den första kärleken
a2 Svarta Janes koja
a3 Majniemi slott Majniemi slott
a4 Mäster Adam
a5 Nattliga uppträden
a6 Slaget vid Warschau
a7 Grefve Gustaf Bertelsköld Gustaf Bertelsköld
a8 Mened förlamar lyckan
a9 Den andra kärleken
a10 Lilla Bält
b Häxan
b1 Kung Carls jagt
b2 Prinsessan och prästfrun
b3 De två från fordom
b4 Slutet af kung Carls jagt
b5 Barnen i Blåkulla
b6 Vattuprofvet
b7 Rannsakningen
b8 Erstans vågor
c Majniemi slott
c1 Förvaltaren
c2 Hofmästaren
c3 Familjen Bertelsköld
c4 Fester och faror
c5 Slåtterölet
c6 En objuden gäst
c7 Reduktionen
c8 Den otrogne tjenaren
c9 Björnjagten
c10 Kronofogden
c11 Stora hungersnöden
c12 Familjen Larsson
c13 Veteranen från Breitenfeld
c14 Majniemi slott
c15 Konungens ring

Tredje cykeln[redigera | redigera wikitext]

Nr Novell Kommentar
a De blå
a1 Lejonet sofver
a2 Lejonet vaknar
a3 Huru lejonet begynner att jaga
a4 Aurora Königsmark
a5 Rex Regi Rebellis
a6 Bref från Ebba Bertelsköld till Gustaf Adolf Bertelsköld
a7 Jagten vid Liebeverda
a8 Aftonen före Pultava
a9 Pultavas sjunkande sol
b Flyktingen
b1 Studenterne tåga i fält
b2 Stora ofredens Klingspor
b3 Pesten 1710
b4 Högkvarteret vid Borgå
b5 Partigångarne vid gränsen
b6 Örnjagten
b7 Majniemi slott
b8 Slaget vid Storkyro Slaget vid Storkyro (1714)
c Skuggan af ett namn.
c1 Riksdagsklubben
c2 Diplomatens krigsförklaring
c3 Flyktingarne
c4 Karolinen
c5 Hattarna af!
c6 Budbäraren från Finland
c7 Segrarnas bok
c8 Det oskrifna bladet i segrarnas bok
c9 När lejonet återvände från jagten
c10 Mötet vid Stralsund
c11 En audiens hos Carl XII
c12 Ett besök i Finland 1715
c13 Holländarne i Österbotten 1715
c14 Kajaneborg
c15 I amazonernas land
c16 När Finlands sista fäste föll
c17 Mullvadsgångar vid foten af en koloss
c18 En mönstring och ett möte
c19 Konungens ring
c20 Skuggan af ett namn

Fjärde cykeln[redigera | redigera wikitext]

Nr Novell Kommentar
a Ödemarkernas vår
a1 Freden i Nystad
a2 Vid Nystads hamn
a3 Tre flyktingar
a4 Höststormarna 1721
a5 Ett fälttåg vid Raumo
a6 En decemberdag i Vasa Hösten 1721, om stadens skick och händelserna under Stora ofreden. Vasaborna väntar på Österbottens nya landshövding Reinhold Wilhelm von Essen.
a7 Familjen Larsson
a8 Flyktingarne i ödemarken
a9 Vinter- och vårdagar
a10 Fribytarens jagt
a11 Diplomaten och hans samvete
a12 Samvetet tystnar
a13 "Lappland är återfunnet"
a14 Fortsättning af fribytarens jagt
a15 Jupiter och Juno
a16 Junos hämnd
a17 Våren 1722
b Borgarekungen
b1 Riksdagsvalet Riksdagsvalet 1738. Ett besök hos Österbottens landshövding Carl Frölich i residenset på Korsholms vallar. Borgarekungen Lars Larsson och Frölich dryftar politik. Larsson blir vald till Vasa stads riksdagsman.
b2 Majridten Korsholms vallar som kuliss för skolpojkarnas hjältelekar. Ester Larsson leker ta fatt, flyr upp på främmande häst som rusar i väg med henne. Hästägaren
b3 Grefven och borgareflickan Greve Carl Victor Bertelsköld anländer till sin onkel landshövding Frölich på Korsholm. Det är hans häst Ester Larsson har ridit. Om Esters och greve Bertelskölds möte.
b4 Fiskal Spolin
b5 Penningefursten
b6 En utflykt år 1738
b7 Fällan på Lillkyro prästgård
b8 Äfventyr i fredstid
b9 Dimdrottningens strumpeband Carl Victor Bertelsköld och Istvan söker efter den försvunna hästen i Lillkyro skog. De hittar ett strumpeband vid hästens spår, och senare hästen med pojken Jaako på ryggen. Jaako intygar att han tog hästen för att en flicka skulle kunna rida hem.
b10 Jättekumlet i skogen
b11 Vid Vasa hamn
b12 Esters upptäckter
b13 Slut på äfventyret i Lillkyro skog
b14 Istvans äfventyr
b15 På Bertila gård
b16 I statsmannens kabinett
b17 Spindeln och gräshoppan
b18 Ett möte på skridskor
b19 Lektioner på harpa
b20 Trådarna af en politisk intrig
b21 En vindskammare vid Västerlånggatan
b22 Maskraden
b23 Samma natt
b24 Försåtliga planer
b25 Far och dotter
b26 Följderna af en promenad till häst
b27 Minorna börja springa
b28 Grefve Horns fall
b29 Ester Larssons flykt
b30 Gamla bekanta
b31 Stora minan springer
b32 Bref från grefvinnan Eva Bertelsköld, född Falkenberg till hennes son, löjtnanten vid fortifikationskåren, grefve Carl Victor Bertelsköld
b33 En afton på Falkby
b34 En gäst på Falkby
b35 Seklernas arf
b36 Konungens ring
b37 Halftannat år senare
c Prinsessan af Vasa
c1 Blommorna i Hammarby
c2 Linné och hans disciplar
c3 En afton på Hammarby
c4 Ett bref, ett namn, ett valspråk
c5 Fjäriljägaren
c6 Erik Ljung får inträde vid hofvet
c7 Vid svarfstolen och i förmaket
c8 Strider om makten
c9 Kungens elev
c10 10. Ett nytt äfventyr och en gammal bekant
c11 Festen i Kina
c12 En drottnings politik
c13 Den farlige kinesen i Kina
c14 Kapten Neptunus Gast
c15 Sjöman Långviks berättelse
c16 Konung Adolf Fredrik i Finland
c17 Två kungars dag Österbottens landshövding Gustaf Abraham Piper väntar på besök av kung Adolf Fredrik i residenset på Korsholms vallar. Borgarekungen Lars Larsson fyller samtidigt år och hans släkt är samlad.
c18 Konung Davids adertonde psalm
c19 Släktförbundet
c20 Tre friare Vasaborna väntar på konungens ankomst Vasa. Kapten Gast försöker få Ester Larsson att acceptera hans frieri, hon hånar honom med att lova säga jag om han klarar en omöjlig uppgift. Landshövding Piper anländer till sitt residens på Korsholm tillsammans med Carl Victor Bertelsköld. Bertelsköld ser Ester Larsson bland folket och lovar endast döden därefter ska skilja dem åt. Ester tar detta som ett hån - han är ju redan gift. Kapten Gast klarar Esters omöjliga uppgift.
c21 Förlofningen Ester Larsson accepterar förlovning med Benjamin Bertila. Han vill bjuda sin gamle herre och räddare greve Bertelsköld på bröllopet och bedyrar sin trohet till honom. Kapten Gast anhåller om Esters hand, men får veta att hon redan är förlovad.
c22 Kapten Gasts berättelse
c23 Mötet i trädgården
c24 Kärlekens Debet och Kredit
c25 På Brändö redd
c26 Mera om konungens svit och resa
c27 Kungens ankomst och prostens tal Kung Adolf Fredriks ankomst till Vasa. Kungen ser Erik Ljung och uppmanar honom att kontakta honom senare.
c28 Vid Korsholms vallar Kungen är inkvarterad i landshövdingens residens på Korsholms vallar. Benjamin Bertila och kapten Gast diskuterar Ester Larssons samtal om att resa sin väg med en främmande herre. Bertelsköld gör över vallarna mot Larssons hus, då Bertila hoppar på honom. Innan Bertila känner igenom honom har Bertelsköld fallit ner för vallarna och brutit benet.
c29 Erik Ljung i kungens kök Erik Ljung levererar en gädda till köket inför kungens middag. Kocken hittar en ring i gäddans mage, men avfärdar den eftersom den bara är gjord av koppar. Erik Ljung får behålla ringen.
c30 Solglimtar genom moln
c31 Husaren, gymnasisten och borgarekungen
c32 En djurtämjerska
c33 Erik Ljung hos kungen Audiens hos Kung Adolf Fredrik i landshövdingens residens på Korsholms vallar. Erik Ljung får tillträde och berättar om sina äventyr.
c34 Audienser hos kungen
c35 Kungsdagens krönika
c36 Riksens och borgerskapets majestäter
c37 Två bref
c38 Prinsessan af Vasa

Femte cykeln[redigera | redigera wikitext]

Nr Novell Kommentar
a Fritänkaren
a1 Doktor Martin 14
a2 Lifsgnistan 18
a3 Surutoin 25
a4 Återblick på gamla vänner 30
a5 Fostersonen 37
a6 Stormiga tankar 41
a7 Förbrytaren och hans domare 47
a8 Stjärnor af första och andra ordningen 53
a9 Den glänsande kulan 61
a10 10. Konsten att göra guld 68
a11 En ung bankir och en gammal student 73
a12 De fyra riksstånden och en gammal bekant 79
a13 Lars Larsson den yngre 85
a14 Guldet frestar 90
a15 En akademisk disputation 96
a16 Publik skandal 101
a17 Aurora-sällskapet 107
a18 Biskop Mennander 114
a19 Sorger uti det sorgfria 120
a20 Själahandlaren 125
a21 Olika lofsånger 131
a22 Pauls dröm 137
a23 Två som försvunnit 141
a24 Läxan och afskedet 143
b Aftonstormar
b1 På Falkby i Östergötland 153
b2 Grefvinnan Ester 159
b3 Familjen Bertelsköld år 1771 165
b4 Styfmor och styfson 171
b5 Åskmolnet ljungar 177
b6 Afskedet 183
b7 Vallflickans visa 190
b8 Ett fädernesland på auktion 196
b9 Högsta anbudet 202
b10 En audiens hos Gustaf III 208
b11 Paul Bertelskölds hemkomst 215
b12 Det farliga ämnet 221
b13 Oförklarliga gåtor 226
b14 Annalkande stormar 233
b15 Remnan i isen 239
b16 Stormen brister lös 244
b17 Den gamla sagan om två bröder 250
b18 Svenska Botten 256
b19 Konspiratör mot konspiratör 263
b20 Borgarefruarna 269
b21 Riksens fruars bänk 275
b22 Markisinnan Egmont 281
b23 Stormstegen till ett hjärta 287
b24 Hat och kärlek 294
b25 Konung Gustaf III 300
b26 Bref och varningar 306
b27 Intriger och spindelnät 312
b28 Affären numero fem 319
b29 Slutet på affären numero fem 325
b30 Än en försvunnen 331
b31 Avisorna och deras publik 336
b32 Spindeln i nätet 342
c Morgonljusning
c1 Mammons träldom 357
c2 Konstellationen den 14 januari 1318 364
c3 I jägarehuset vid Brunnsviken 371
c4 Vid randen af evigheten 377
c5 Den gamla och den nya människan 384
c6 Kampen om en människosjäl 391
c7 Två kvinnors kärlek 399
c8 Frestaren i ödemarken 407
c9 Första pröfningen 414
c10 Konspiratören och handsekreteraren 422
c11 En stor skådespelare 429
c12 En fest i Djurgården 436
c13 De vises konung bland dårar 443
c14 Andra pröfningen 451
c15 Den 18 augusti 458
c16 Tomten med röda mössan 465
c17 Den 19 augusti 472
c18 Midtunder jubelropen 479
c19 Ett namn 487
c20 Tredje pröfningen 494
c21 Vid Flintas stuga 502
c22 En afton i rosiga moln 508
c23 Rikets morgon 516
c24 Morgonljusning på Falkby 522

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]