Wikipedia:VisualEditor/Användarguide

Från Wikipedia

Öppna VisualEditor[redigera | redigera wikitext]


För att redigera en text med VisualEditor, klicka på knappen "Redigera" högst upp på sidan.

Att öppna en sida för redigering kan ta några sekunder och längre om sidan är väldigt lång.

Om du klickar på "Redigera wikitext" kommer du till den klassiska wikitexteditorn.


Du kan också öppna VisualEditor genom att klicka på "redigera"-länken vid varje stycke.


Kom igång: VisualEditors verktygslist[redigera | redigera wikitext]

VisualEditors verktygslist
VisualEditors verktygslist
VisualEditors verktygslist syns högst upp på skärmen när du börjar redigera med VisualEditor. Den har ett par välkända ikoner:

Ångra och Gör om ändringarna du har gjort.

Rubriker rullgardingsmeny: låter dig välja rubriknivå. Den vanliga rubriknivån är "Rubrik".

Formatering: "F" gör texten fet, och "K" kursiv. Kedjan låter dig skapa och redigera länkar. Den sista ikonen ("radera formatering") tar bort all formatering på den valda texten.

Listor & indrag: De två första ikonerna låter dig göra numrerade eller punktlistor. De två sista låter dig att öka eller minska indraget.

Media, källor & mallar: Varje ikon öppnar en varsin dialog:
  • Referenslistikonen (tre böcker) öppnar dialogen för att visa källor.

Sidinställningar låter dig redigera kategorier och visa språklänkar.

Avbryt eller spara dina ändringar.


Spara ändringar[redigera | redigera wikitext]


När du har redigerat klart, klicka på den blåa "Publicera ändringar"-knappen i verktygslisten. Den blåa knappen kan inte användas om inga ändringar har gjorts.

Genom att trycka på den blåa "Publicera ändringar"-knappen öppnas en liten dialogruta där du kan skriva en kort sammanfattning av dina åtgärder, märka din ändring som liten och välja att bevaka framtida ändringar av sidan.

Siffran anger hur mycket plats det finns kvar i din redigeringssammanfattning. Du kan också kontrollera dina ändringar för att se att de blev som du avsåg innan du sparar och publicerar dina ändringar.


Redigera länkar[redigera | redigera wikitext]


Länkar kan läggas till genom Länkikonen (länkar i en kedja) i verktygslisten eller genom att använda kortkommandot Ctrl+K (eller Cmd+K på en Mac).

Om du väljer text eller placerar markören på ett ord kommer ett tryck på Länkknappen att skapa en länk till den artikeln.


Oavsett om du använder knappen eller kortkommandot kommer en dialog att öppnas där du kan skriva in länken (intern eller extern). VisualEditor försöker hitta troliga matchningar när du börjar skriva.

När du har skrivit in eller valt en länk kan du trycka Enter, klicka utanför rutan eller trycka på stängikonen (<). Din länk kommer att synas i VisualEditor-sidan men sparas inte förrän du har sparat sidan (klickat på "Publicera ändringar").


För att ändra eller ta bort en existerande länk klicka på länken i texten och tryck sedan på Länkikonen som kommer fram nära den. Du kan också trycka på samma ikon i verktygslisten eller använda Ctrl+K kortkommandot medan du är på den.

Du kan redigera länkens mål eller ta bort den helt genom att trycka på "Ta bort"-ikonen (soptunnan) i dialogens övre högra hörn.


Redigera bilder och mediafiler[redigera | redigera wikitext]

För att lägga till en bild (eller en annan mediafil) tryck på Mediaikonen i verktygslisten (en bild med berg).

Genom att klicka på Mediaikonen öppnas en dialog som automatiskt söker på Wikimedia Commons efter mediafiler relaterade till sidan du redigerar.

Du kan söka efter andra mediafiler genom att ändra texten i dialogens sökruta.

Klicka på miniatyrbilden för att välja en fil och bekräfta genom att trycka "Infoga media".


Väl infogad är bilden vald (den ser blå ut). Du kan ändra storleken genom att dra i handtagen i hörnen, och dra och släppa den till önskad plats.

Klicka på "Media"ikonen som syns på bilden eller den i verktygslisten för att lägga till en bildtext.


Mediadialogen låter dig lägga till (och ändra) en bildtext som kan innehålla formatering och länkar.

När du är klar, tryck på "Verkställ ändringar" för att stänga dialogrutan och gå tillbaks till editorn.


Lägga till och redigera källor[redigera | redigera wikitext]


För att lägga till en ny källa, placera markören där du vill lägga till den i texten och klicka på "Käll"ikonen (bokmärket) i verktygslisten.

Om källan du vill lägga in är en hemsida är det bara att klistra in URL-adressen under "Automatisk" och klicka sen på "Generera" så blir det automatiskt en korrekt formaterad källhänvisning.


För att redigera en befintlig källa, klicka på den i texten och klicka på "Käll"ikonen som dyker upp bredvid den eller på den i verktygslisten.

Genom att klicka på Referensikonen öppnas en minieditor där du kan skriva text. Du kan formatera den var som helst annars på sidan, till exempel med kursiv stil eller länkar.

Tillvalen låter dig att återanvända samma källa senare genom att ge den ett namn; om du använder det behöver du inte skriva in hela texten för källan nästa gång du använder den på sidan.

Du kan också tilldela källan en grupp; detta används för att visa grupper av källor med "Referenslist"verktyget.


Många wikier använder mallar för att formatera källor på ett speciellt sätt. Du kommer att märka det om du redigerar en befintlig referens vars innehåll blir blått när du markerar det.

Klicka på Mallikonen (pusselbiten) för att redigera innehållet i en mall.


Genom att klicka på Mallikonen (pusselbiten) kan du redigera mallens respektive parametrar.

Klicka på "Verkställ ändringar" när du är klar så kommer du tillbaks till källeditorn.

Om du lägger till en ny källa och vill inkludera en mall i den, klicka på Mallikonen (pusselbiten) i källeditorns verktygslist.

Hitta sedan en mall du vill använda, lägg till den och redigera den som du skulle ha gjort med en befintlig.

Om det inte redan finns en referenslista på sidan (till exempel för att du lägger till den första källan) behöver du lägga till den så att texten för din källa ska visas.

Placera markören där du vill visa referenslistan (vanligtvis i slutet av sidan under rubriken "Referenser") och klicka på "Referenslist"ikonen (tre böcker) för att lägga till den.


För att bara lägga till en referenslista, tryck på "Verkställ ändringar" i dialogen.

Om du skapade grupper med källor kan du specificera en grupp i denna dialog för att selektivt välja att visa källor som hör till den.


Infoga mallar[redigera | redigera wikitext]

För att lägga till en ny mall på sidan, placera markören där du vill att den ska infogas och klicka på "Mall"ikonen (pusselbiten) i verktygslisten.

Skriv namnet för mallen du vill infoga och tryck "Lägg till mall".

Du kan också redigera mallar som redan finns på sidan genom att välja dem (de blir blå) och klicka på "Mall"ikonen (pusselbiten) som dyker upp eller på den i verktygslisten.

Att lägga till en ny mall eller öppna en befintlig öppnar "Mall"dialogen med en lista av parametrar och deras värden.

Du kan lägga till parametrar eller ändra de befintliga.


För att ändra en parameters värde, välj parametern i listan och redigera värdet i fönstret bredvid.

När du är klar, tryck "Verkställ ändringar" för att stänga dialogen och gå tillbaks till sideditorn.


Redigera kategorier[redigera | redigera wikitext]


För att redigera en sidas kategorier, klicka på "Sidinställningar"-knappen i verktygslisten.

"Sidinställningar"-knappen öppnar en dialogruta som listar de kategorier som redan finns och låter dig lägga till nya.

Det finns ett val för att konfigurera sorteringsordningen för sidan på kategorisidorna.


För att lägga till en ny kategori, skriv in dess namn i fältet "Lägg till kategori". Du kan antingen skapa en ny kategori eller använda en befintlig.

För att ta bort en befintlig kategori, klicka på den och klicka sedan på "Ta bort"-ikonen (soptunnan) i dialogen som öppnas.

Du kan också specificera sorteringsordningen för en specifik kategori. Detta åsidosätter den generella sorteringsordningen.


Klicka på "Verkställ ändringar" när du är klar för att återvända till sideditorn.


Redigera matematiska formler och andra specialobjekt.[redigera | redigera wikitext]


Vissa objekt, som till exempel gallerier, matematiska formler och musikalisk notation stöds inte av VisualEditor än. Tills att det görs får du redigera wikitexten direkt om du vill ändra eller lägga till sådana.


Tangentbordskortkommandon[redigera | redigera wikitext]


Många skribenter är vana med att skriva wikitext direkt, speciellt fet stil, kursiv stil och länkar. Tangentbordskortkommandon låter dig att snabbt infoga liknande formatering utan att behöva klicka på knapparna i verktygslisten. Vanliga generella kortkommandon och sådana som används i andra editorer fungerar i VisualEditor.

PC kortkommando Åtgärd Mac kortkommando

Ctrl+B Fet Cmd+B

Ctrl+I Kursiv Cmd+I

Ctrl+K Infoga länk Cmd+K

Ctrl+X Klipp Cmd+X

Ctrl+C Kopiera Cmd+C

Ctrl+V Klistra in Cmd+V

Ctrl+Z Ångra Cmd+Z