Wikipedia:VisualEditor/Tangentbordskortkommandon

Från Wikipedia

Denna sida behandlar några mus- och tangentbordskommandon som stöds av VisualEditor. Om du har några idéer på nya användbara kommandon eller har upptäckt del i de befintliga tala om det för oss på återkopplingssidan.


Vanliga kortkommandon[redigera | redigera wikitext]

Allmänna kortkommandon[redigera | redigera wikitext]

  • Ctrl+X / Cmd+X - Klipp
  • Ctrl+C / Cmd+C - Kopiera
  • Ctrl+V / Cmd+V - Klistra in
  • Ctrl+Z / Cmd+Z - Ångra
  • Ctrl+Shift+Z / Cmd+Shift+Z - Gör om

Redigerar-kortkommandon[redigera | redigera wikitext]

  • Ctrl+K / Cmd+K - infoga länk
  • Tab - öka indrag i lista (senare, stycke)
  • Shift+Tab - minska indrag i lista (senare, stycke)
  • Ctrl+Shift+K / Cmd+Shift+K - ange källa

Fullständig lista av mus- och tangentbordsinteraktioner[redigera | redigera wikitext]

Funktion Handling
Flytta markören med musen Klicka
Flytta markören med tangentbordet Piltangenterna[1]
Markera innehåll med musen Dra
Markera innehåll med musen Dubbel- och trippelklicka
Markera innehåll med tangentbordet Shift + (piltangenter[1])
Markera ord med musen Dubbelklicka ordet
Markera block med musen Trippelklicka blocket
Justera markering med musen Shift + Klick
Ladda infogningsformatering från innehållet Flytta markören
Infoga text med tangentbord Bokstavs- och nummertangeter
Infoga specialtecken med tangentbord Flera bokstavs- eller nummertangenter med en inmatningsmetodeditor
Radera med tangentbord Backspace och delete knappar
Radera ord med tangentbord (Option eller Alt) + Backspace och delete knappar
Radera rad med tangentbord (Command eller Control) + Backspace och delete knappar
Ångra med tangentbord (Command eller Control) + Z
Gör om med tangentbord (Command eller Control) + Shift + Z
Kopiera markering med tangentbord (Command eller Control) + C
Klipp ut markering med tangentbord (Command eller Control) + X
Klistra in med tangentbord (Command eller Control) + V
Kopiera markering från meny "Kopiera" i kontext- eller webbläsarmeny
Klipp ut markering från meny "Klipp ut" i kontext- eller webbläsarmeny
Klistra in markering från meny "Klistra in" i kontext- eller webbläsarmeny
Markera objekt med mus Klicka
Växla fet stil på markerat innehåll och i infogningsformatering med musen Klicka fet stilverktyget i verktygslisten
Växla kursiv stil på markerat innehåll och i infogningsformatering med musen Klicka kursiv stilverktyget i verktygslisten
Växla fet stil på markerat innehåll och i infogningsformatering med tangentbordet (Command eller Control) + B
Växla kursiv stil på markerat innehåll och i infogningsformatering med tangentbordet (Command eller Control) + I
Dela upp block med tangentbordet Enter
Sätt ihop block med tangentbordet Backspace i början eller delete is slutet av blockgränsen
  1. ^ [a b] Piltangerna: Upp, ner, vänster, höger, home, end, page-up och page-down