Blekingska nationen

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Blekingska nationen
Blekingska nationen, Lund (augusti 2012).jpg
   
Latinskt namn Natio Blechingiae
Tidigast omnämnd 1697
Inspektor Jonas Åkeson
Antal medlemmar 1 200
Adress Måsvägen 11
227 33 Lund
Webbplats www.blekingska.se
Lunds Universitets sigill litet.gif
Studentnationer vid
Lunds universitet
Östgöta · Västgöta · Smålands · Lunds · Malmö · Helsingborgs-Landskrona · Sydskånska · Kristianstads · Blekingska · Göteborgs · Hallands · Kalmar · Wermlands

Blekingska nationen är en av 13 studentnationer vid Lunds universitet. Nationen har sina lokaler och studentbostadshus Herulero på Måsvägen i Lund, där cirka 100 av nationens medlemmar bor. I direkt anslutning till nationen ligger studentbostadsområdet Vildanden. Nationen är känd för Klubb Indigo och dess satsning på alternativ musik.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Nationen grundades år 1697 då den bröts ut ur den Skånska nationen. Den direkta anledningen till detta var att universitets konsistorium ansåg att Skånska nationen omfattade alltför stor del av studenterna och därför behövde delas upp. Den 13 februari 1697 mottog den nya nationen, från början 34 medlemmar, åtta nyinskrivna studenter. Nationens födelsedag är den 13 mars, då nationens förste kurator Lars Feuk kontant betalade den del av Skånska nationens skuld som belöpte på blekingska studenter. Under 1700-talet och början av 1800-talet var nationen relativt stor, framförallt beroende på att kristianstadbor och gotlänningar brukade gå med i nationen. År 1812 var 73 studenter inskrivna, ett medlemsantal som sedan inte överträffades förrän mot slutet av 1920-talet. Under resten av 1800-talet gick sedan medlemsantalet kraftigt nedåt. Organiserat festliv verkar inte ha startat förrän år 1871, då nationen höll sin första bal. Balen följdes sedan av veckovis återkommande så kallade tisdagssupningar, med sång på programmet.

Under första halvan av 1900-talet bestod nationens verksamhet av olika festarrangemang, stipendieutdelning och inskrivning av studenter. Mellan 1957-1960 byggdes nationens fyra hus vid Måsvägen, under ledning av inspektor Nils Emmelin och byggnadsförman Bruno Carlsson. Projektet möjliggjordes genom stort finansiellt stöd från kommuner, landsting och företag i Blekinge. Från 1960 fram till början av 1970-talet kunde nationen tack vare nationshuset ha ett aktivitetsutbud liknande det en lundensisk studentnation har idag, med caféer, nationsaftnar, nationstidning, fadderverksamhet med mera. Under 1970-talet förföll dock nationen; stipendiefonder försvann, underhållet av nationshuset eftersattes och det gick så långt att det föreslogs att nationshusen skulle säljas till Akademiska Föreningen.

År 1982 restaurerade ett antal driftiga nationsmedlemmar nationen, och en mängd ämbeten återbesattes. Under samma period bildades Stiftelsen Herulero i Lund som äger och förvaltar nationens studentbostäder. Nationsmedlemmarna valde den legendariske professorn i etnologi Jan-Öjvind Swahn till inspektor. För att rädda nationshusen såldes en av fastigheterna vid Måsvägen för att skapa kapital för ombyggnad av de återstående tre. På grund av att nationen är den enda väster om järnvägen i Lund, och att anknytningskraven i nationerna slopats i början av 1970-talet, var nationen under denna period emellertid den särklassigt minsta av Lunds 13 nationer. Detta skapade ekonomiska problem för nationen i början av 90-talet, då nationen hade endast cirka 650 medlemmar. Bland annat genom startandet av Klubb Indigo år 1994 bröts den negativa medlemsutvecklingen och nationen hade under 2005 cirka 1 900 medlemmar. Framförallt på grund av det minskade studentantalet vid Lunds universitet sjönk sedan medlemsantalet.

Blekingska har inte drabbats av den betydande nedgång i antal medlemmar som de centralt belägna stora nationerna i Lund fått vidkännas i och med borttagandet av nationsobligatoret den 1 juli 2010 (skyldigheten för en student vid Lunds universitet att vara medlem i en studentnation). Under vårterminen 2013 var Blekingska den enda av Lunds studentnationer som har fler nationsmedlemmar än vad den hade när obligatoriet togs bort. Nationen ökade under året sin novischinskrivning med hela 37%, vilket var i särklass bland Lunds studentnationer.

Klubb Indigo[redigera | redigera wikitext]

Den 26 november 1993 genomförde klubbmästaren Urban Jürgensen en fredagsklubb med alternativ musik. Klubben blev, till skillnad från nationens ordinarie fredagsklubb, en publiksuccé. I syfte att nationen skulle locka till sig fler medlemmar startade Urban därefter Klubb Indigo år 1994. Klubben hade redan från början en inriktning mot den alternativa scenen, och har lockat till sig en stor mängd artister som exempelvis The Cardigans, Alphaville, Bob hund, The Soundtrack of Our Lives, Broder Daniel, The Ark, The Hives, Peter Bjorn and John, Timbuktu, Spearmint, Bad Cash Quartet, Jens Lekman, ballboy, My Favorite, The Radio Dept., The Hidden Cameras, Moneybrother och Timo Räisänen. Nationens musiksatsning har satt sin prägel på nationen, som lockat till sig ett stort antal musikintresserade studenter.

Aktiviteter[redigera | redigera wikitext]

Nationen har utöver Klubb Indigo gängse för en lundensisk studentnation karakteristisk verksamhet, inbegripet kör, onsdagspub, kulturutskott, miljöutskott, sexmästeri med mera. Tredje helgen i november firar nationen sin årliga bal HöstblotetAkademiska Föreningen.

Stiftelsen Herulero i Lund[redigera | redigera wikitext]

Stiftelsen Herulero i Lund äger och förvalta studentbostäder åt medlemmar av Blekingska nationen. Idag finns totalt 89 studentbostäder i form av korridorrum och lägenheter. För att bo på nationen krävs medlemskap i Blekingska nationen samt studier vid Lunds universitet.[1]

Alumniförening[redigera | redigera wikitext]

Blekingska Nationens alumniförening Sällskapet Herulerna grundades 2001 och har cirka 80 medlemmar. Föreningen har årsmöte i samband med Höstblotet, och arrangerar därutöver olika aktiviteter för sina medlemmar som exempelvis förstemajbrunch och karnevalssittning.

Vännationer[redigera | redigera wikitext]

Blekingska nationen har även vännationer.

Kuratorer[redigera | redigera wikitext]

Inspektorer[redigera | redigera wikitext]

Nationens nuvarande inspektor är Jonas Åkeson. Nationens tidigare inspektor, professor emeritus i etnologi Jan-Öjvind Swahn, är för närvarande nationens hedersinspektor.

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Stiftelsen Herulero i Lund

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]