Ekologiskt fotavtryck

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Ekologiska fotavtryck är ett mått på mängden resurser som en människa förbrukar. Det är uttryckt i den areal av förnyelsebara resurser som behövs för att försörja en människa eller ett land. I snitt har varje människa på jorden ett avtryck på två hektar. Beskriver hur stor ekologisk yta som krävs för att producera och assimilera (ta hand om) avfallet. När man talar om ekologiskt fotavtryck i debatten kring klimatförändringarna syftar man ofta till hur stort koldioxidutsläpp en person eller en händelse ger upphov till. Utsläppet kan uppstå vid till exempel en flygresa eller vid elförbrukning och kan sedan kompenseras för genom klimatkompensation.

Så beräknar man ekologiska fotavtryck

I beräkningar av det ekologiska fotavtrycket utgår man inte från konkreta spår i naturen utan man använder statistik över konsumtion och produktion för att uppskatta hur mycket av planetens förnyelsebara förmåga som behövs för att ta fram allt som vi konsumerar och absorbera avfallet som bildas. I Living Planet Report rapporterar WWF regelbundet hur fotavtrycket för mänskligheten och de olika nationerna utvecklas samtidigt som effekterna på den biologiska mångfalden visas.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]