Ekologism

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Ekologism är en politisk åskådning som fokuserar på den miljö som omger människan, på naturens kretslopp och det som uppfattas som den naturliga balansen. Den strävar också efter att omsluta synen på samhället av samma tankesätt som präglar ekologin; att se allt som beroende av allt annat, allt är en del av ett större system. Samhället ska också vara som en fungerande del av det övriga ekologiska systemet, och på så sätt inte belasta det. Sociala relationer mellan medborgarna är mycket viktiga, samhället skall också vara decentraliserat och beslut fattas så nära medborgarna som möjligt, gärna direktdemokratiskt.

Ekologismen sätter natur och miljö i centrum, och ser samhället och människans intressen som underställda eller jämställda med fortlevandet av övriga delar av det ekologiska systemet; andra levande organismers välbefinnande är lika viktiga som människans, (och varje människas välbefinnande är lika viktig) och allt liv är högre värderat än andra samhällsintressen, som till exempel kortsiktig ekonomisk vinst, expansion eller hög materiell standard. Det är ur ett ekologistiskt perspektiv att tillämpa en försiktighetsprincip vid alla politiska beslut som kan påverka den samhälleliga eller biologiska miljön; samhällets fortlevnad och välbefinnande i framtiden för kommande generationer är högt prioriterat, och man måste försöka säkerställa så gott det går att samhälleliga aktiviteter idag inte förstör för de kommande generationerna, som till exempel koldioxidutsläppen förmodligen kommer att göra.

Alla organismers rätt till en sorts självförverkligande, kallat selvutfødelse ses av ekosofen Arne Næss, en av flera filosofiska förebilder för ekologismen, som väldigt centralt i ett ekologistiskt samhälle. Alla, människor precis som djuren, ska ha rätt att utvecklas till sin fulla potential, och få möjlighet att leva sitt liv på ett sätt som gör det möjligt för en att växa som individ på det sätt man önskar, och få tillfredsställa sina behov så väl det går, givetvis utan att kränka andras rätt till selvutfödelse.

Ekofascism[redigera | redigera wikitext]

En totalitär variant av ekologismen existerar där staten enligt ekofascismens förespråkare ska vara elitstyrd och styra på ett diktatoriskt sätt som gynnar miljön, se Ekofascism. En av ekofascismens huvudfilosofer är den finska författaren och miljöaktivisten Pentti Linkola.

Se även[redigera | redigera wikitext]