Förtätning (stadsplanering)

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Vertikal stadsförtätning i Stockholm. På de låga affärshusen i Hötorgscity har det under sent 2000-tal gjorts tillbyggnad av bostäder på taken.

Förtätning är ett begrepp inom stadsplanering, som syftar på någon typ av nybyggnation inom befintlig bebyggelse. Nybyggnationen kan röra olika typer av bebyggelse, såsom bostäder, butiker eller kontor. Förtätningen kan även ske på olika typ av markyta. Förekommande exempel är att bebygga grönområden, industrimark, parkeringsplatser eller bygga till fler våningar på redan existerande hus; det sistnämnda kallas även för vertikal förtätning. Förtätning sker på olika nivåer av planering: byggnation, kvarter, stadsdel, mellan stadsdelar, ort, stad eller region.

Idag finns en debatt angående förtätningens fördelar och nackdelar, där det vanligaste argumentet[källa behövs] för förtätning är att staden behöver förnyelse och utveckling. Miljöargument förekommer också, då förtätning oftast innebär att ny bebyggelse placeras nära befintliga kollektivtrafikstråk. Ett vanligt argument emot förtätning är motstånd mot att bebygga grönområden, som anses ha många viktiga funktioner i samhället. Samtidigt kan förtätning innebära att man, genom att fokusera på redan befintliga tätorter, kan undvika stora nyexploateringar av exempelvis skogsområden eller åkermark. En anledning till att förtätning har blivit så omdiskuterat är att den ofta på ett påtagligt sätt kan förändra människors närmiljö, vilket engagerar människor.

En svensk undersökning visar att behandlingen i tidningsmedia, av förtätning som begrepp, skiljer sig åt mellan olika exempel från svensk dagspress, liksom innehåll i argumentationen i olika åsiktsyttringar. [1]

Motsatsen till förtätning är stadsutglesning.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Henrikson, Ann; Weibull, Eva. (2008) 'Förtätning' inom stadsplanering: en studie av syftning och framställning i svensk dagspress. Uppsala, Institutionen för stad och land, SLU, EX0285. s. 10ff