Haplotyp

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Haplotyp är gener på den ena kromosomen i ett kromosompar. Begreppet haplotyp används inom transfusionsmedicin bl a om genkomplex inom RH-systemet och HLA-regionen syftar på en grupp av närliggande alleler (alleler är varianter av ärftliga anlag som hos människan kan påverka till exempel hårfärg, ögonfärg eller blodgrupp) på en kromosom som ligger så nära varandra att de i praktiken alltid nedärvs tillsammans.

Exempel på en haplotyp är genklustret för människans MHC-alleler (Major Histocompatibility Complex) på kromosom 6. Generna för MHC klass I och klass II ligger tätt packade i samma kromosomala region, och genomgår inte genrekombination vid meios (könscelldelning). Däremot är generna för MHC bland de mest polymorfa (formskiftande) gener som existerar, med hundratals olika alleler i den mänskliga populationen.