Kodein

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Kodein
Strukturformel
Systematiskt namn (5α, 6α) -7,8-didehydro-4 ,5-epoxy-3-metoxi-17-methylmorphinan-6-ol
Kemisk formel C18H21NO3
Molmassa 299,364 g/mol
CAS-nummer 76-57-3
Egenskaper
Löslighet (vatten) 10 g/l
Smältpunkt 153 - 155 °C
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Kodein, C18H21NO3, är ett smärtstillande ämne, ett morfinderivat, tillhörande gruppen opioider. Kodein är en av de naturliga opiaterna i opiumvallmo. Jämfört med de besläktade ämnena heroin och morfin, har kodein en mildare verkan, men kan fortfarande ge upphov till eufori vid högre doser. Den biokemiska förklaringen till kodeins verkan är densamma som den för morfin, vilket förklaras med att kodeins verkan i sig endast grundar sig i att kroppen omvandlar det till morfin.

Användning[redigera | redigera wikitext]

Vanligtvis används läkemedel med kodein för behandling av svårare huvudvärk (till exempel migrän), benbrott och andra typer av måttlig till svår smärta.

Farmakologi[redigera | redigera wikitext]

Kodein omvandlas i kroppen till morfin. Vissa människor saknar det nödvändiga enzymet, och då har kodein liten effekt. Farmakologiskt binder kodein till samma opioidreceptorer.

Omkring 1 % av den vita befolkningen är så kallade ultrasnabba metaboliserare, och har då i stället dubbla uppsättningar av enzymet till skillnad från långsamma och normala metaboliserare. Detta leder till att kodeinet har mycket kraftigare effekt på de ultrasnabba metaboliserarna jämfört med övriga människor, oavsett läkemedelsmängd, eftersom kodeinet då omvandlas till mer morfin än vad som är normalt.

Biverkningar[redigera | redigera wikitext]

Halter av kodein i blodet tillsammans med alkoholintag kan orsaka andningsdepression. Vanlig biverkning som med andra opiater är förstoppning.

Beroende[redigera | redigera wikitext]

Kodein är beroendeframkallande. Hur lång tid beroendeutvecklingen tar varierar, stora doser kodein framkallar mycket snabbare ett begär än kodein för medicinskt bruk i terapeutiska doser. Abstinensbesvären kan vara både fysiska och psykiska, men är sällan lika kraftiga som vid rent morfinmissbruk. Vid missbruk av kodeintabletter som också innehåller paracetamol (till exempel Citodon, Panocod) riskerar missbrukaren leverskador på grund av paracetamolet. Risken för beroende av kodein är mycket liten jämfört med tex. heroin eller morfin, men risken är ändå påtaglig, särskilt vid långtidsanvändning.

Narkotikaklassificering[redigera | redigera wikitext]

Alla preparat innehållande kodein är narkotikaklassade. Alla läkemedel innehållande kodein är receptbelagda och särskild receptblankett rekommenderas. Exempel på sådana läkemedel är Treo Comp och Citodon som vardera innehåller 30mg kodein.

I en ekvipotenstabell motsvarar 30mg kodein 3-4,5mg morfin, resten bryts ned till det overksamma ämnet norkodein och passerar via njurarna ut ur kroppen.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Kodein (läkemedelsverket)