Paleogen

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Paleogen är en geologisk period som sträcker sig mellan 65,5 ± 0,3 och 23,03 ± 0,05 miljoner år sedan. Den utgör den tidigare halvan av Kenozoikum. Den senare halvan av Kenozoikum kallas Neogen. Paleogen delas upp i de tre perioderna paleocen, eocen, och oligocen.

Startpunkten för paleogen sammanfaller med massutdöendet vid slutet av krittiden, när dinosaurierna, och även en mängd andra varelser, dog ut. En följd av detta är att en stor del av paleogen kännetecknas av en snabb diversifiering av däggdjur och fåglar. Paleogen inleds med en fauna av små däggdjur som är svåra att placera in i någon nutida däggdjursordning, men vid slutet av perioden har flertalet moderna ordningar utvecklats.

Kenozoikum: 65 miljoner år före nutid till nutid
Period Epok Miljoner år sedan
Kvartär 2,59 Holocen 0,01 0,01–0
Pleistocen 2,58 2,59–0,01
Neogen 20 Pliocen ≈2,4 5–2,6
Miocen 18 23–5
Paleogen 42 Oligocen 12 35–23
Eocen 22 57–35
Paleocen 8 65–57
Eran kenozoikum är en del av eonen fanerozoikum.

Se vidare geologisk tidsskala.