Äkta räkor

Från Wikipedia
Uppslagsordet ”Räkor” leder hit. För andra betydelser, se Räkor (olika betydelser).
Äkta räkor
Simmande hästräkor (Crangon crangon)
Systematik
DomänEukaryoter
Eukaryota
RikeDjur
Animalia
StamLeddjur
Arthropoda
UnderstamKräftdjur
Crustacea
KlassStorkräftor
Malacostraca
UnderklassEumalacostraca
ÖverordningEucarida
OrdningTiofotade kräftdjur
Decapoda
UnderordningPleocyemata
InfraordningÄkta räkor
Caridea
Vetenskapligt namn
§ Caridea
AuktorDana, 1852
Överfamiljer
Hitta fler artiklar om djur med

Äkta räkor (Caridea) är en infraordning i ordningen tiofotade kräftdjur (Decapoda) och omfattar flera tusen (minst 2500) arter, som nordhavsräka, sandräka och tångräka. Trivialnamnet räka används dock även för flera andra frisimmande, långsmala kräftdjur.

De flesta arter inom infraordningen lever i haven, men omkring en fjärdedel påträffas i sötvatten. Många har stor ekonomisk betydelse för människan, framför allt som mat. I Sverige förekommer 35 arter i sex familjer.[1]

Anatomi[redigera | redigera wikitext]

Den yttre anatomin hos sandräka (Crangon crangon).

Bilden visar den yttre anatomin hos sandräkan, en typisk räka inom infraordningen Caridea. Kroppen består av två delar: den främre delen, cephalothorax, som är en sammansmältning av huvud och mellankropp, samt den bakre delen, abdomen som är långsmal och muskulös. Skalet som skyddar cephalothorax kallas carapax och är hårdare än skalet på andra delar. Under det finns gälarna. Mundelarna alstrar en vattenström under carapax genom gälarna. Från carapax utgår rostrum, ett hårt, näbbliknande utskott som kan användas för försvar och även fungerar som roder då räkan simmar bakåt. Ögonen är skaftade och sitter på var sin sida av rostrum. De är fasettögon med stort synfält och god förmåga att upptäcka rörelse. Från huvudet utgår två par antenner, varav det ena är mycket långt och kan vara dubbelt så långt som räkan. Antennerna är sinnesorgan som förmedlar både känsel och kemiska egenskaper från vattnet. Det längre paret undersöker främst miljön i räkans omgivning, medan det kortare paret används för att undersöka bytena.

Från mellankroppen, cephalothorax, utgår åtta par extremiteter. De första tre, maxillipederna, hör till mundelarna. Första paret, maxillula, används hos släktet Crangon för att pumpa vatten till gälarna. De fem följande välutvecklade paren, pereiopoderna, har gett namn åt dekapoderna, de tiofotade kräftdjuren. De första två paren har hos Crangon gripklor som används för att föra födan till munnen, medan de tre sista paren framför allt är gångben.

Bakkroppen, abdomen, har sex segment och tunnare skal än carapax. De första fem segmenten har var sitt par extremiteter, som används för simning och kallas pleopoder. De är platta och formade som paddlar. Vissa räkarter använder dem också för att hålla fast äggen, och första paret är hos hanarna av vissa arter ombildat till parningsorgan. De kan också ha gälar som används för syreupptag. Sjätte bakkroppssegmentet slutar i en fenliknande platta, telson, vilken flankeras av ett par ombildade simfötter, uropoderna. Telson och uropoderna bildar tillsammans en solfjäderlik fena som används vid fara, då räkan böjer in bakkroppen med kraft och snabbt förflyttar sig bakåt (se figur).

I vanliga fall förflyttar sig räkan framåt antingen simmande med pleopoderna (video) eller krypande med gångbenen (video).

Ekologi[redigera | redigera wikitext]

Äkta räkor är en spridd grupp och finns nära botten vid de flesta kuster, och även i floder och sjöar. De är i motsats till andra grupper med dekapoder väl företrädda i arktiska hav, och spelar även stor roll i djuphaven. Av de flera tusen arterna är många specialiserade till en smal ekologisk nisch. De flesta är marina, men cirka en fjärdedel är sötvattenslevande. Marina arter finns ner till 5 000 meters djup och från tropiska till arktiska hav. Nordhavsräkan lever på mjukbotten vid 0–8°C på 50–500 meters djup. Nattetid simmar den upp ovanför bottnen.

Beroende på ekologisk nisch varierar de egentliga räkorna i storlek, från några millimeter till flera decimeter. De flesta är dock ett par centimeter.

De flesta arterna inom infraordningen är allätare, men några är specialiserade. Vissa är filtrerare och använder sina borstförsedda ben som en sil för att samla plankton. Andra skrapar av alger från stenar. Några plockar parasiter och död vävnad från fiskar. Egentliga räkor är i sin tur föda för många djur, särskilt fiskar och sjöfåglar. Vissa räkor parasiteras av kräftdjur i familjen Bopyridae, som hör till ordningen Gråsuggor och tånglöss.

Fortplantning och livscykel[redigera | redigera wikitext]

Hos merparten egentliga räkor lägger honan 50 000 till 1 miljon ägg, som kläcks efter cirka 24 timmar till små naupliuslarver. Dessa lever på gulereserver i sin kropp och utvecklas till zoealarver, som lever på alger. Efter några dagar utvecklas dessa till mysislarver, som lever av alger och zooplankton. Efter ytterligare 3–4 dagar är de unga adulta räkor (kallade postlarvae). Hela processen tar cirka 12 dygn från kläckningen. Hos många arter migrerar de unga adulterna till estuarier, där näringshalten är hög och salthalten låg. Efter att ha växt till sig där en tid vandrar de tillbaka till öppna havet. Som fullvuxna är de flesta arter bentiska, det vill säga att de lever nära bottnen. Livstiden kan vara 1–6,5 år.

Nordhavsräkan är hermafrodit och fungerar som hane tills den bli två år (Skagerrak) eller fyra år (vid Grönland och Spetsbergen), därefter som hona. Parningen sker under hösten och honan bär 1 000–3 000 ägg mellan bakkroppens ben hela vintern, vid Grönland upp till nio månader. Under våren kläcks de pelagiska larverna.[2]

Räkor i olika habitat
Många räkor lever i ganska grunda vatten och använder sina gångben för att gå på bottnen.Räkor i akvarium. - YouTube
Andra räkor, som dessa körsbärsräkor, sitter gärna på växter,


Räkor simmande bland växter. Användningen av gångben resp. simben syns tydligt. - YouTube
Några räkor lever i mörker i djuphavet, som denna Heterocarpus ensifer.


Räka på glasruta. - YouTube
Den spröda och genomskinliga Ancylomenes pedersoni lever tillsammans med havsanemoner och befriar fiskar från parasiter.[3]
Skorpionfisk putsas av Ancylomenes pedersoni. - YouTube

Systematik[redigera | redigera wikitext]

I äldre litteratur delas ordningen tiofotade kräftdjur (Decapoda) in i grupperna Natantia (simmande dekapoder) med räkorna, inklusive jätteräkor, och Reptantia (krypande dekapoder) med kräftor, humrar, krabbor med flera. Nyare forskning har emellertid visat att jätteräkorna (Penaeoidea) och några närstående grupper skiljer sig fundamentalt från övriga genom gälarnas byggnad, som är trädformad. Dessa bryts därför ut som underordningen Dendrobranchiata, medan resten förs till underordningen Pleocyemata. Pleocyemata delas in i sju infraordningar varav Caridea är en och delarna av den gamla gruppen Reptantia, med exempelvis kräftor och krabbor, finns bland de andra sex.

Caridea indelas i 14–16 överfamiljer och ett stort antal familjer.[4][5]

Bara 57 fossila arter av räkor är kända. De äldsta är från äldre jura och andra från krita.[6][7]

Några svenska arter[redigera | redigera wikitext]

Räkor simmar normalt långsamt framåt med simfötterna, men kan vid fara förflytta sig snabbt bakåt genom att slå in bakkroppen.

Den kanske mest kända räkan är nordhavsräkan (Pandalus borealis), som är den art som är vanligast i livsmedelsindustrin. Den förekommer från svenska Västkusten och norrut till arktiska hav. Längs södra delen av Västkusten ersätts den av P. montagui. Arter inom släktet Palaemon som vanlig tångräka (P. adspersus) och elegant tångräka (P. elegans) lever i vegetationen på grunt vatten, särskilt på bandtång (Zostera). Båda dessa arter går in i Östersjön upp till Stockholmstrakten. Sandräkan eller hästräkan (Crangon crangon) är ytterst vanlig på sandbottnar längs Sveriges kuster. De förekommer längs hela Västkusten och i Östersjön upp till Finska viken. Andra besläktade arter, exempelvis C. allmanni finns på djupare vatten. Glasräka (Pasiphaea tarda) lever pelagiskt och på djupare vatten. Sötvattenslevande räkor är vanliga i tropikerna, men ovanliga i tempererade områden. I Sverige finns bara en sötvattenslevande art, brackvattensräka (Palaemonetes varians) som är mycket sällsynt. Förutom nordhavsräka fiskas sandräka och tångräkor i viss utsträckning, särskilt i Danmark och Tyskland, och används som mat.[8][9][10] Nordhavsräkan blir klarröd vid kokning, vanliga tångräkan ljusröd, medan sandräka inte ändrar färg.[2]

Ekonomisk betydelse[redigera | redigera wikitext]

Globalt fångade egentliga räkor, 1950–2010, i ton[11]

År 2010 fångades 361 000 ton nordhavsräkor.[12] Det förekommer ingen odling av egentliga räkor för livsmedelsindustrin. Den kommersiellt viktigaste arten bland de egentliga räkorna är nordhavsräkan (Pandalus borealis),[13] följd av sandräkan (Crangon crangon).[14] Fångsten av nordhavsräka är cirka 10 gånger större än fångsten av sandräka. Fångsterna av nordhavsräka har ökat dramatiskt sedan 1950-talet (se figur). 1950 fångades tio gånger mer sandräka än nordhavsräka.[11]

Nordhavsräkan utgör 12 % av den totala fångsten av alla slags räkor (inom Caridea och Dendrobranchiata).[15][16][17] Uppemot 70 % av fångsten landas i Kanada och Grönland.[16] Priset på nordhavsräkor har varit sjunkande sedan 1990-talet på grund av den ökande konkurrensen från odlade räkor.[18] Problemen med bifångst, exempelvis av havssköldpaddor, som är stora i varmare hav, är betydligt mindre vid räkfiske i kalla vatten.

Nordhavsräkan fiskas med stora trålar. Räkorna kokas och används till konserver, djupfryses eller äts färska. Det svenska fisket är mest utbrett i Skagerrak.

I en rapport från FAO 2009 granskas räkfisket och problemet med bifångster tas upp.[19][20] Nya bestämmelser för redskap för trålning efter nordhavsräka infördes 1 februari 2013 i Sverige och Danmark i syfte att minska bifångsterna. Maskstorleken i trål ökas från 90 till 120 mm och trålen måste vara försedd med rist, det vill säga ett galler som sorterar ut oönskad fångst.[21] Ett förslag från EU om utkastförbud, det vill säga förbud mot att kasta oönskad fångst i havet, är också aktuellt.[22] Greenpeace har i en rapport från december 2012 kritiserat det svenska räkfisket och hävdat att stora utkast sker.[23][24]

Akvarieräkor[redigera | redigera wikitext]

Många slags räkor hålls i akvarier för sitt utseende och sina vackra färger. De gör också nytta genom att äta upp alger samt slam och avfall.[25][26] Några exempel ges nedan.


Akvarieformer av sötvattensräkor har många färger
Caridina cantonensis "snow white" är en vit sötvattensräka.
Körsbärsräkan Neocaridina heteropoda var. red är lätt att hålla i akvarier.
Neocaridina zhanghjiajiensis var. blue är nära besläktad med körsbärsräkan.
Tigerräkan Caridina cantonensis "tiger" är genomskinlig med svarta ränder.
Caridina cantonensis "red tiger" är genomskinlig med röda ränder och förekommer i södra Kina.
Caridina cantonensis "crystal red bee" har breda röda och vita ränder.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Delar av texten bygger på artiklarna Shrimp och Caridae i engelskspråkiga Wikipedia, läst 2013-04-28
Delar av texten bygger på artikeln Caridae i tyskspråkiga Wikipedia, läst 2013-04-28.

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Dyntaxa Arkiverad 4 april 2013 hämtat från the Wayback Machine., sökord Caridea. Läst 2013-04-23.
 2. ^ [a b] Muus, B.J., Nielsen, J.G., Svedberg, U.: ’’Havsfisk och fiske i Nordvästeuropa.’’ Prisma förlag, Stockholm (Naturserien) 1999.
 3. ^ Snyderman, Marty and Wiseman, Clay (1996) Guide to Marine Life: Caribbean, Bahamas, Florida Aqua Quest Publications. ISBN 9781881652069.
 4. ^ Caridea i ITIS. Läst 2013 04 23.
 5. ^ Caridea i WoRMS. Läst 2013 04 23.
 6. ^ Sammy De Grave, N. Dean Pentcheff, Shane T. Ahyong et al. (2009). ”A classification of living and fossil genera of decapod crustaceans” ( PDF). Raffles Bulletin of Zoology Suppl. 21: sid. 1–109. Arkiverad från originalet den 6 juni 2011. https://web.archive.org/web/20110606064728/http://rmbr.nus.edu.sg/rbz/biblio/s21/s21rbz1-109.pdf. Läst 27 april 2013. 
 7. ^ Fenner A. Chace, Jr. & Raymond B. Manning (1972). ”Two new caridean shrimps, one representing a new family, from marine pools on Ascension Island (Crustacea: Decapoda: Natantia)”. Smithsonian Contributions to Zoology 131: sid. 18 pp. http://si-pddr.si.edu/dspace/bitstream/10088/5471/2/SCtZ-0131-Lo_res.pdf. 
 8. ^ Hanström, B. (red.) Djurens värld, band 2, Förlagshuset Norden, Malmö, 1964.
 9. ^ Gärdenfors, U. m.fl.: Svensk småkrypsfauna: en bestämningsbok till ryggradslösa djur utom insekter. Studentlitteratur, Lund, 2004.
 10. ^ Köie, M., Svedberg, U.: Havets djur. Prisma förlag, Stockholm (Naturserien) 2004.
 11. ^ [a b] baseras på data från FishStat database, FAO.
 12. ^ FAO, Fisheries and Aquaculture Department, Statistics, sökord Pandalus borealis, Capture quantity. Läst 2013 04 29.
 13. ^ Pandalus borealis (Krøyer, 1838) FAO, Species Fact Sheet. Retrieved September 2012.
 14. ^ Crangon crangon (Linnaeus, 1758) FAO, Species Fact Sheet. Retrieved September 2012.
 15. ^ Shrimp fisheries i engelska Wikipedia. Läst 2013 04 29.
 16. ^ [a b] Gillett (2008), sid:27.
 17. ^ Gillett (2008), sid:28.
 18. ^ Gillett (2008), sid:38.
 19. ^ FAO: Räkfisket granskas. Arkiverad 24 oktober 2019 hämtat från the Wayback Machine. Läst 2013 04 26.
 20. ^ FAO Fisheries Technical Paper 475, Gillett, R.: ‘’Global Study of Shrimp Fisheries.’’ 2008 (359 sid)
 21. ^ Havs- och Vattenmyndigheten: Krav på mer selektiva redskap i Skagerrak. Läst 2013 04 26.
 22. ^ Havs- och Vattenmyndigheten: EU föreslår utkastförbud i Skagerrak. Arkiverad 22 september 2012 hämtat från the Wayback Machine. Läst 2013 04 26.
 23. ^ Greenpeace: Fiskare som fuskar. Läst 2013-04-26.
 24. ^ Det svenska räkfisket och dumpningen av räkor. Läst 2013-04-26.
 25. ^ ”Räkor”. akvariewiki.se. Arkiverad från originalet den 28 februari 2009. https://web.archive.org/web/20090228054434/http://www.akvariewiki.se/index.php/R%C3%A4kor. Läst 27 oktober 2009. 
 26. ^ Joe Anderson. ”Freshwater Shrimp in the Aquarium”. The Krib. http://www.thekrib.com/Fish/Shrimp/. Läst 19 juli 2006. 

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

 • Hickman, C. (2010) Integrated Principles of Zoology. McGraw-Hill, 15 ed.
 • Hanström, B. (red.) (1964) Djurens värld, band 2, Förlagshuset Norden, Malmö
 • Dahl, E. (1972) Evertebratzoologi. Almqvist & Wiksell, Stockholm
 • Schou, Per (red.) (2007) Djur: illustrerad guide till världens djurliv Globeförlaget, ISBN 0-7513-3427-8.
 • Gillett, R. (2008). Global Study of Shrimp Fisheries. Rome, Italy: Food and Agriculture Organization. Fisheries Technical Paper 475. ISBN 978-92-5-106053-7. http://www.fao.org/docrep/011/i0300e/i0300e00.htm 
 • Gärdenfors, U. m.fl. (2004): Svensk småkrypsfauna: en bestämningsbok till ryggradslösa djur utom insekter. Studentlitteratur, Lund,
 • Enckell, P.H. (1980): Kräftdjur. Fältfauna, Signum, Lund
 • Köie, M., Svedberg, U. (2004): Havets djur. Prisma förlag, Stockholm (Naturserien)
 • Muus, B.J., Nielsen, J.G., Svedberg, U. (1999): Havsfisk och fiske i Nordvästeuropa Prisma förlag, Stockholm (Naturserien)

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]