Portal:Djur

Från Wikipedia
Djur
Portalen för artiklar som är relaterade till djur.
Djur
Djur

Djur är flercelliga, rörliga organismer som utgör ett rike inom klassificeringen av jordens livsformer. För sin överlevnad är de beroende av att äta levande eller döda organismer eller annat organiskt material. Med få undantag har djur muskler, ett nervsystem och inre hålrum där födan bryts ner under energiutveckling.

Till skillnad från växterna är djurens kroppsceller ej inneslutna i ett skal av cellulosa.

Läran om djurriket kallas zoologi. En person som är utbildad i zoologi kallas zoolog.

Läs mer
Kvalitetsmärkt artikel
Komodovaran (Varanus komodoensis) är en art i ödlefamiljen varaner. Den finns på öarna Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang och Gili Dasami i centrala Indonesien. Arten är världens största nu levande ödla med en genomsnittslängd på 2–3 meter och en vikt omkring 70 kg.

Parningen äger rum från maj till augusti och äggen läggs i september. De cirka tjugo äggen läggs i bon som byggts av storfotshöns (Megapodiidae) och sedan övergivits. Äggen ruvas i sju till åtta månader och kläcks i april, då tillgången till insekter är som störst. Unga komodovaraner är sårbara och vistas därför uppe i träden, på säkert avstånd från rovdjur och de vuxna komodovaranerna, som även utövar kannibalism. Det tar tre till fem år för ungarna att bli fullvuxna och de kan bli upp till 50 år gamla. Komodovaranen kan även utföra partenogenes, vilket betyder att fullt livsdugliga ägg läggs utan att först ha befruktats.

Redigera
Nyheter
Redigera Arkiv
Visste du att...
Alaotralemur.
Redigera Arkiv
Projekt
Redigera
Nyskapad
25 februari Cadea; 21 februari Juliomys rimofrons; 15 februari Onychonycteris - Rhinolophus francisi; 11 februari Acomys muzei; 5 februari Mormopterus francoismoutoui; 30 januari Neacomys dubosti; 24 januari Pithecia mittermeieri; 23 januari Pithecia isabela; 18 januari Natalus espiritosantensis; 9 januari Orientsolfågel, Tukangbesisolfågel, Kalaosolfågel, Sooretamatrogon, Colombiatrogon, Centralamerikansk trogon; 8 januari Cerceris; 7 januari Nycticeius cubanus; 1 januari Acroteriobatus omanensis; 30 december Eumops patagonicus; 8 november Bufotes cypriensis; 7 november Pelophylax cypriensis; 3 november Coryphophylax; 6 oktober Dinarolacerta montenegrina; 20 september Rhabdomys intermedius; 29 augusti Obdurodon - Yalkaparidon; 27 augusti Liophidium pattoni; 19 augusti Kenyapithecus; 18 augusti Trinomys moojeni - Isothrix sinnamariensis - Hylobates albibarbis; 11 augusti Snylthumlor; 10 augusti Trinomys paratus; 27 juli Leontocebus cruzlimai; 25 juli Epomophorus minor; 24 juli Phyllomys medius; 19 juli Pattonomys punctatus; 6 juli Apis nearctica; 3 juli Bombus kirbiellus - Pattonomys; 2 juli Toromys; 30 juni Anatololacerta; 20 juni Nadzikambia - Rieppeleon; 19 juni Kinyongia
Redigera
Utvalt djur

Sånglärka (Alauda arvensis) är en fågel i familjen lärkor. Den förekommer i Eurasien och Nordafrika, i öppna landskap och ofta på och kring jordbruksmark. Fågeln livnär sig på insekter och frön. Den är känd för sin sång som består av snabba strofer med kvitter, visslingar, rullande toner och härmningar, som den framför under sin spelflykt då lärkan ryttlar högt upp i luften. Läs mer..

Redigera
Utvald bild
Kirurgfisken Zebrasoma desjardinii.
Redigera Arkiv Flera utvalda djurbilder på Commons
Artiklar med kvalitetsmärkning
Utmärkta

Archaeopteryx - gråhakedopping - gråsparv - hussvala - hyenor - komodovaran - korp - kungsfågel - nyzeeländska papegojor - nötväckor - praktblåsmyg - pudel - rödlo - smålom - talgoxe - trollsländor - trädkrypare - tvättbjörn - vitbröstad nötväcka - pilfink - vitbukad havsörn - zapatarall - ärlesolfjäderstjärt

Bra

alförrädare - albertosaurus - babianer - däggdjur - ejder - fiskmås - fjällripa - flodpärlmussla - flyghundar - fåglar - fåglars syn - gabonhuggorm - gransångare - gröngöling - igelkott - jättepanda - kakapo - kattuggla - kejsarpingvin - kloakdjur - knölval - kondor - kungsfiskare - kängurudjur - lavskrika - lunnefågel - mellanspett - megalodon - mindre hackspett - myrkottar - myskoxe - nordstormsvalor - näbbdjur - orienthussvala - primater - pungdjur - rovdjur - russells huggorm - råka - rödhake - rödstjärt - rödögd bladgroda - saxaulsparv - serval - sibirisk stenbock - sillgrissla - silvertärna - skräntärna - skäggdopping - sparvhök - spetsstjärtad duva - stjärtand -strandskata - svartbjörn - sädesärla - sömn hos djur - tornseglare - tretåiga sengångare - Voalavo - öronsälar - kornknarr

Rekommenderade

albatrosser - alfågel - asiatisk elefant - azararäv - blå taggleguan - bläsand - brushane - bältdjur - chacmababian - damavallaby - dugong - dvärgsovarpungmus - fiskar - gelada - grön guereza - gröna markattor - guldsiska - gärdsmyg - humlor - husarapa - hyraxar - häckning - högre däggdjur - igelkottdjur - jättesmaragdödla - knipa - manater - mandrill - markattartade apor - markattor - monarker - mullvadsdjur - myskkänguru - nordlig sjöelefant - noshörningar - nötväcka - ormar - pallaskatt - pampasräv - panterlo - pufform - puma - rödräv - smalnäbbad spov - snabelslidmöss - sovmöss - spansk skogssnigel - sumpapa - stare - svartbent strandpipare - tofslunne - valar - veckelbjörn - Vireo - vittrut - äkta insektsätare - ängsgökbi - ökenpipare - öronhund

Redigera
Önskelista
Redigera
Index
Ett stickprov av artiklar om djur på svenskspråkiga Wikipedia hittar du här.

Se även: Lista över artnamn.

Redigera
Den här portalen använder mallen Portalmall.