Ängås

Från Wikipedia
Rubingatan, en del av Ängås, mot söder 2013.

Ängås är ett primärområde i stadsområde Sydväst i Göteborgs kommun.

Primärområdet har fått sitt namn av Ängås gård, en av de mycket få ännu bevarade ursprungliga gårdarna i Västra Frölunda socken, vars huvudbyggnad är från mitten av 1700-talet.

Bostädernas upplåtelseformer idag fördelar sig på 60 procent hyresrätt, 22 procent bostadsrätt och 17 procent äganderätt. På Toftaåsgatan finns 79 radhuslägenheter med specialanpassning för rörelsehindrade och därintill ligger Toftaåsens äldreboende.

Reningsborg var stadens första moderna reningsverk, som invigdes 1954. Det lades ner 1972 och hela området ägnas nu åt återbruk, med bland annat loppmarknad och verkstäder i kristen regi.

Nyckeltal[redigera | redigera wikitext]

Map
Primärområdets utsträckning.

Nyckeltalen redovisar statistik som beskriver Göteborg och dess 96 delområden, primärområden, per den 31 december och kan användas för att jämföra de olika områdena. Nedan redovisas uppgifter för primärområdet och jämförelse görs mot uppgifterna för hela kommunen.

Nyckeltal för primärområde 518 Ängås år 2021[1]
Ängås Hela Göteborg
Folkmängd 4 062 587 549
Befolkningsförändring 2020–2021 -34 +4 493
Andel födda i utlandet 41,3 % 28,3 %
Andel utrikes födda eller med två utrikes födda föräldrar 60,6 % 38,1 %
Medelinkomst 263 500 kr 332 400 kr
Arbetslöshet 9,2 % 6,6 %
Antal ersatta dagar från F-kassan per person (16-64 år) 33,6 19,5
Andel med eftergymnasial utbildning (minst 3 år) 25,2 % 37,9 %
Andel bostäder byggda 1961–1970 72,0 %
Andel bostäder i allmännyttan 43,3 % 25,9 %
Antal färdigställda bostäder 2021 0
Andel bostäder i småhus 21,3 % 18,3 %

Stadsområdes- och stadsdelsnämndstillhörighet[redigera | redigera wikitext]

Primärområdet tillhörde fram till årsskiftet 2020/2021 stadsdelsnämndsområdet Västra Göteborg och ingår sedan den 1 januari 2021 i stadsområde Sydväst.[2]

Referenser[redigera | redigera wikitext]