Göteborgs stadsområden

Från Wikipedia

Göteborgs stadsområden är en geografisk områdesindelning som infördes i Göteborgs kommun den 1 januari 2021 i samband med att de tidigare stadsdelsnämndsområdena avskaffades vid årsskiftet 2020/2021. Indelningen består av fyra stadsområden, som huvudsakligen är en sammanslagning av de tidigare stadsdelsnämnderna. Varje stadsområde är uppdelat i ett antal primärområden.

Inrättandet 2021[redigera | redigera wikitext]

I samband med avvecklingen av stadsdelsnämnderna infördes fyra stadsområden (SO), som huvudsakligen är en sammanslagning av de tidigare stadsdelsnämndsområdena, med undantag för en justering av industriområdet mellan Säveån och E20, som tidigare tillhörde stadsdelsnämnden Örgryte–Härlanda, men överfördes till SO Nordost.[1]

De nya Stadsområdena och motsvarande Stadsdelsnämnder
Stadsområde (SO) med nummer Stadsdelsnämnder (SDN)
1 Nordost Angered och Östra Göteborg*
2 Centrum Centrum, Majorna–Linné och Örgryte–Härlanda*
3 Sydväst Askim–Frölunda–Högsbo och Västra Göteborg
4 Hisingen Lundby, Norra Hisingen och Västra Hisingen

*Industriområdet mellan Säveån och E20, tillhörde tidigare stadsdelsnämnden Örgryte–Härlanda, men överfördes till SO Nordost.

Primärområden per stadsområde (SO)[redigera | redigera wikitext]

Varje stadsområde består av ett antal primärområden.[2]

1 Nordost 2 Centrum 3 Sydväst 4 Hisingen

Nyckeltal för stadsområdena[redigera | redigera wikitext]

Nyckeltalen redovisar statistik som beskriver Göteborg och dess fyra stadsområden, per den 31 december och kan användas för att jämföra de olika områdena. Nedan redovisas uppgifter för stadsområdet och jämförelse görs mot uppgifterna för hela kommunen.

Nyckeltal för stadsområde 1 Nordost år 2021[3]
Nordost Hela Göteborg
Folkmängd 106 685 587 549
Befolkningsförändring 2020–2021 +423 +4 493
Andel födda i utlandet 49,2 % 28,3 %
Andel utrikes födda eller med två utrikes födda föräldrar 69,5 % 38,1 %
Medelinkomst 242 800 kr 332 400 kr
Arbetslöshet 13,1 % 6,6 %
Antal ersatta dagar från F-kassan per person (16-64 år) 23,9 19,5
Andel med eftergymnasial utbildning (minst 3 år) 22,2 % 37,9 %
Andel bostäder byggda 1961–1970 30,2 %
Andel bostäder i allmännyttan 47,4 % 25,9 %
Antal färdigställda bostäder 2021 861
Andel bostäder i småhus 16,8 % 18,3 %


Nyckeltalen redovisar statistik som beskriver Göteborg och dess fyra stadsområden, per den 31 december och kan användas för att jämföra de olika områdena. Nedan redovisas uppgifter för stadsområdet och jämförelse görs mot uppgifterna för hela kommunen.

Nyckeltal för stadsområde 2 Centrum år 2021[4]
Centrum Hela Göteborg
Folkmängd 191 408 587 549
Befolkningsförändring 2020–2021 +838 +4 493
Andel födda i utlandet 18,7 % 28,3 %
Andel utrikes födda eller med två utrikes födda föräldrar 23,7 % 38,1 %
Medelinkomst 350 200 kr 332 400 kr
Arbetslöshet 4,1 % 6,6 %
Antal ersatta dagar från F-kassan per person (16-64 år) 17,4 19,5
Andel med eftergymnasial utbildning (minst 3 år) 48,1 % 37,9 %
Andel bostäder byggda 1941–1950 36,7 %
Andel bostäder i allmännyttan 22,5 % 25,9 %
Antal färdigställda bostäder 2021 1 404
Andel bostäder i småhus 4,6 % 18,3 %


Nyckeltalen redovisar statistik som beskriver Göteborg och dess fyra stadsområden, per den 31 december och kan användas för att jämföra de olika områdena. Nedan redovisas uppgifter för stadsområdet och jämförelse görs mot uppgifterna för hela kommunen.

Nyckeltal för stadsområde 3 Sydväst år 2021[5]
Sydväst Hela Göteborg
Folkmängd 121 605 587 549
Befolkningsförändring 2020–2021 +1 649 +4 493
Andel födda i utlandet 20,9 % 28,3 %
Andel utrikes födda eller med två utrikes födda föräldrar 28,0 % 38,1 %
Medelinkomst 379 100 kr 332 400 kr
Arbetslöshet 5,3 % 6,6 %
Antal ersatta dagar från F-kassan per person (16-64 år) 19,4 19,5
Andel med eftergymnasial utbildning (minst 3 år) 41,2 % 37,9 %
Andel bostäder byggda 1961–1970 43,1 %
Andel bostäder i allmännyttan 22,3 % 25,9 %
Antal färdigställda bostäder 2021 1 398
Andel bostäder i småhus 36,7 % 18,3 %


Nyckeltalen redovisar statistik som beskriver Göteborg och dess fyra stadsområden, per den 31 december och kan användas för att jämföra de olika områdena. Nedan redovisas uppgifter för stadsområdet och jämförelse görs mot uppgifterna för hela kommunen.

Nyckeltal för stadsområde 4 Hisingen år 2021[6]
Hisingen Hela Göteborg
Folkmängd 166 367 587 549
Befolkningsförändring 2020–2021 +1 470 +4 493
Andel födda i utlandet 30,9 % 28,3 %
Andel utrikes födda eller med två utrikes födda föräldrar 41,8 % 38,1 %
Medelinkomst 333 400 kr 332 400 kr
Arbetslöshet 6,5 % 6,6 %
Antal ersatta dagar från F-kassan per person (16-64 år) 19,2 19,5
Andel med eftergymnasial utbildning (minst 3 år) 32,9 % 37,9 %
Andel bostäder byggda 1951–1960 18,9 %
Andel bostäder i allmännyttan 21,1 % 25,9 %
Antal färdigställda bostäder 2021 1 522
Andel bostäder i småhus 26,4 % 18,3 %


Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]