Ågesta

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Lantlig idyll vid Ågesta gård på 1920-talet.

Ågesta är ett delområde i kommundelen Trångsund i Huddinge kommun i Stockholms län där huvuddelen av bebyggelsen ingår i tätorten Stockholm. Området är huvudsakligen skogbevuxet. Dominerande är Ågesta gårds huvudbyggnad, en stenbyggnad från 1600-talet som fick sin nuvarande utformning i slutet av 1700-talet eller i början av 1800-talet. Gården ägs sedan 1945 av Stockholms stad och hyrs ut.

Området avgränsas i norr av sjön Magelungen och i väster av Ågestasjön, som sedan 1976 är fågelskyddsområde. Huvuddelen av Ågesta utgörs av ett friluftsområde med elljusspår. I området finns också Sthlms södra brukshundklubb, Ågesta ridskola och Ågestabadet (naturistbad som sköts av naturistföreningen EOS). Längre söderut ligger Ågestaverket, Sveriges första kommersiella kärnkraftverk som numera är ett övningsfält för Storstockholms brandförsvar.

Historia

På grund av de talrika fornlämningar i området kan man anta att Ågesta var bebyggd och bebodd redan under äldre järnåldern. Under yngre järnåldern fanns bosättningar vid sydöstra delen an Ågestasjön. Det äldsta skriftliga belägget för namnet är från 1330, i samband med att kaniken Brynjulf i Strängnäs testamenterade sin blå kappa till en Kristina i Ågesta.

År 1397 omnämnns en Gudmund i Ågesta som faste på landsting vid Hammersta i Ösmo socken.[1] Namnet kommer förmodligen av det fornsvenska personnamnet Aghi (Åke). Ett annat förslag är att det kommer av läget vid Ågestasjön. Ågesta (i agastum) bestod 1535 av tre gårdar. Dessa kallades på 1600-talet hovgårdar och brukades förmodligen av frälsebönder.

Bilder

Se även

Noter

  1. ^ Det Medeltida Sverige 4:2 Tören, Sigurd Rahmqvist och Kaj Janzon

Källor

Externa länkar