Ålands sjöfartsläroverk

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Ålands sjöfartsläroverk är numera en enhet vid Högskolan på Åland.

År 1854 hade den omfattande bondeseglationenÅland skapat behovet av en av en navigationsutbildning och kontraktsprosten Frans Petter von Knorring tog initiativ till att för första gången införa navigation i läroplanen vid Ålands folkhögskola i Pålsböle. År 1868 inledde en statlig navigationsskola sin verksamhet i den unga staden Mariehamn. Vid navigationsskolan utbildades till en början befäl för nord- och östersjöfart. År 1874 inleddes utbildning av sjökaptener. År 1935 inrättades en maskinteknisk avdelning vid skolan. Denna överflyttades 1981 till en egen enhet Ålands tekniska skola, sedermera Ålands tekniska läroverk. År 1944 ändrades skolans namn från Högre navigationsskolan i Mariehamn till Ålands sjöfartsläroverk. Under tiden 1997 till 2002 ingick Ålands sjöfartsläroverk i samarbetsnätverket Ålands yrkeshögskola med ansvar för förverkligandet av yrkeshögskolans sjöfartsprogram. Från 1 januari 2003 uppgick Ålands sjöfartsläroverk i Högskolan på Åland. Utbildning av nautiskt befäl fortgår på högskolan vid enheten Ålands sjöfartsläroverk. Sedan 1930-talet bedrivs utbildningen i Navigationsskolan ritad av Lars Sonck.