Aapamyr

Från Wikipedia
Aapamyr i Niittysuo, Utajärvi.
Flarksträngkärr är en myrtyp i aapamyrkomplexet.
Flarksträngkärr är en myrtyp i aapamyrkomplexet.

Aapamyr är en typ av myr som förekommer i norra barrskogsregionen. Den omfattar en rad olika undertyper av mossar och kärr och definieras av Naturvårdsverket på följande sätt: "Myrkomplex som domineras av kärr i de centrala delarna. Hydrotopografiska myrtyper som strängflarkkärr och olika typer av blandmyrar räknas automatiskt till aapamyrar. Andra myrtyper som kan ingå i dessa komplex är nordliga mossar av rostvitmossa-typ, topogena och soligena kärr, backkärr och sumpskog. Aapamyren är nordlig och bäst utbildad ovan Limes Norrlandicus."[1]

Aapamyrar får till största delen sitt vatten från flödande smältvatten och närliggande mineraljordar.[2]

Ordet kommer från finskans aapasuo.

Inom Europeiska unionen är aapamyren en naturtyp av gemenskapsintresse enligt habitatdirektiv, där den har naturtypskod 7310.[3] Den är därmed en av de naturtyper som ska skyddas genom avsättande av Natura 2000-områden.

Aapamyrar förekommer även i Nordamerika.[4]

Källor[redigera | redigera wikitext]