Habitatdirektivet

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Habitatdirektivet (92/43/EEG) är ett EG-direktiv från 1992 som är en naturlig fortsättning efter implementeringen av Fågeldirektivet 1979. Direktivet tillkom efter FN-konferensen i Rio de Janeiro och omfattar en rad olika arter (dock ej fåglar) och deras habitat. Habitatdirektivet implementerade för första gången vad avser skyddsområden en försiktighetsprincip som innebär att projekt måste visa att de inte har negativa effekter på området innan de sätts igång.

Direktivet omfattar bland annat förutsättningslöst varg (Canis lupus) och lodjur (Lynx lynx) i Sverige men inte i Finland. I Finland undantas varg inom renskötselområdet helt, och lodjur vad avses behovet att utse skyddsområden (bilaga 2). Svenska myndigheter har vid upprepade tillfällen haft andra uppfattningar än EU-kommissionen om hur habitatdirektivet bör tillämpas för de svenska populationerna av dessa djur.

Källor[redigera | redigera wikitext]

Europeiska flaggan EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.