Adjutant

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Gustaf Mannerheim som riksföreståndare (sittande) och hans adjutanter (från vänster) överstelöjtnant Kasimir Lilius, kapt. Heikki Kekoni, löjtn. Akseli Gallen-Kallela, fänr. John Rosenbröijer.

Adjutant är en militär befattning för en officer vars uppgift är att biträda en kunglighet, minister eller militär chef i praktiska detaljer. Adjutant används också som beteckning på vissa stabsofficerare eller stabsunderofficerare.[1]

Adjutant var tidigare en officersgrad inom Frälsningsarmén ovanför kapten.

Sverige

I Sverige ingår kung Carl XVI Gustafs adjutanter i H.M. Konungens stab, som även förser kronprinsessan Victoria och prins Carl Philip med adjutanter. Adjutanter tjänstgör också hos försvarsministern och överbefälhavaren. Om en lägre militär chef, till exempel vid en utlandsresa eller annan officiell händelse tillfälligt behöver en adjutant, utses i regel den yngsta officeren under chefens befäl till adjutant.

Inom svenska armén har beteckningar som regementsadjutant, bataljonsadjutant och kompaniadjutant använts. Regementsadjutant var en officer som tjänstgjorde i regementsstaben. Under början av 1900-talet och tidigare avsågs med regementsadjutant en subalternofficer placerad som bataljonschefens adjutant. Bataljonsadjutant var en underofficer som återfanns i varje bataljonsstab.[1]

Inom svenska flottan kallas stabsmedlemmar i sjögående staber för adjutanter.

Se även

Källor

  1. ^ [a b] Adjutant i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1904)