Sveriges överbefälhavare

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
För den generella befattningen, se överbefälhavare. För Ö&B, se Överskottsbolaget.
Överbefälhavaren
Command sign of the Swedish supreme commander.png
Överbefälhavarens kommandotecken
General Micael Bydén.jpg
Nuvarande
Micael Bydén
sedan 1 oktober 2015
Titel general eller amiral[a]
Residens Karlbergs slott
Säte Högkvarteret, Stockholm
Underställd Regeringen
Förste innehavare Olof Thörnell
Inrättat 1939

Överbefälhavaren (ÖB) är myndighetschef för den svenska förvaltningsmyndigheten Försvarsmakten, som sorterar under Försvarsdepartementet. Innehavaren av ÖB-ämbetet har den högsta militära yrkesposten i Sverige. ÖB-ämbetet är den svenska motsvarigheten till det som i EU- och Nato-terminologi benämns funktionellt som försvarschef. Nuvarande ÖB är Micael Bydén.

Uppgifter och ansvar[redigera | redigera wikitext]

Den svenske överbefälhavaren (ÖB) utses liksom andra chefer med generalsrang av regeringen. Överbefälhavarens uppgift är att leda myndigheten Försvarsmakten. Detta omfattar dels att tillse att Försvarsmakten förfogar över de förband med den beredskap som regeringen beslutat om, dels att använda de militära styrkorna för att lösa de uppgifter regeringen ställt till Försvarsmakten.

Om ett utländskt fartyg eller luftfartyg använder våld mot mål inom svenskt territorium får överbefälhavaren, i enlighet med den delegation som ges i IKFN-förordningen, besluta om att tillgripa vapenmakt. I övrigt måste regering eller riksdag fatta beslut om insats med Försvarsmakten.

Grad[redigera | redigera wikitext]

Den sittande överbefälhavaren innehar, liksom H.M. Konung Carl XVI Gustaf, den högsta officersgraden, det vill säga 4-stjärnig general eller amiral. Enligt §14 i 1809 års regeringsform, som var ikraft fram tills utgången av 1974, var Konungen högste befälhavare för krigsmakten, även om det sedan länge i praktiken var statsrådet som styrde i Konungens namn. Enligt 1974 års regeringsform som trädde ikraft den 1 januari 1975 är det Regeringen som de jure har det övergripande ansvaret för Försvarsmakten. Konungens militära grader är sedan dess endast honorärtitlar.

Normalt sett är överbefälhavaren den ende svenska aktiva yrkesofficeraren med fyrastjärnig generals- eller amiralsgrad. Dock kom den tidigare överbefälhavaren general Håkan Syrén att behålla sin grad under sin tid som ordförande för Europeiska unionens militärkommitté (mellan åren 2009 och 2012), vilket gav Sverige för första gången två stycken aktiva fyrastjärniga generaler.[1]

Ämbetets historik[redigera | redigera wikitext]

I Sverige inrättades befattningen överbefälhavare för krigsfall 1936 men besattes först 1939. Förste innehavare av ämbetet var general Olof Thörnell. Dessförinnan var varje försvarsgren direkt underställd Kungl. Maj:t. Den högsta gemensamma militära befattningen som fanns innan dess var chefen för Försvarsstaben. ÖB-ämbetet infördes i syfte att ha en militär chef med ansvar för de samlade militära styrkorna och 1942 beslöts att en överbefälhavare skulle finnas även i fredstid.[2]

I äldre tid (intill 1676) fungerade under vissa perioder (riks)marskalken som överbefälhavare. Till 1975 var konungen formell överbefälhavare. Idag lyder överbefälhavaren under regeringen (Försvarsdepartementet).[2]

Lista över Sveriges överbefälhavare[redigera | redigera wikitext]

1942-1993 använde sig Överbefälhavaren av det vapen som idag förs av Försvarsmakten.[3]
Nr Namn Tillträdde Avgick Försvarsgren
1
Olof thörnell.jpg
General Olof Thörnell 8 december 1939 31 mars 1944 Armén
2
Helge Jung.jpg
General Helge Jung 1 april 1944 31 mars 1951 Armén
3
Nils Swedlund och Richard Åkerman.jpg
General Nils Swedlund 1 april 1951 30 september 1961 Armén
4
Torsten Rapp (1905-1993).jpg
General Torsten Rapp 1 oktober 1961 30 september 1970 Flygvapnet
5
Stig Synnergren.jpg
General Stig Synnergren 1 oktober 1970 30 september 1978 Armén
6
Lennart Ljung.jpg
General Lennart Ljung 1 oktober 1978 30 september 1986 Armén
7
Bengt Gustafsson.jpg
General Bengt Gustafsson 1 oktober 1986 30 juni 1994 Armén
8
Fritt porträtt saknas.svg
General Owe Wiktorin 1 juli 1994 30 juni 2000 Flygvapnet
9
Fritt porträtt saknas.svg
General Johan Hederstedt 1 juli 2000 31 december 2003 Armén
10
Håkan syrén ÖB.jpg
General Håkan Syrén 1 januari 2004 24 mars 2009 Marinen
11
Sverker Göranson May 26, 2013.jpg
General Sverker Göranson 25 mars 2009 1 oktober 2015 Armén
12
General Micael Bydén.jpg
General Micael Bydén 1 oktober 2015 ... Flygvapnet

Se även[redigera | redigera wikitext]

Fotnoter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Om en flottist utnämns.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Haglund, Sven-Åke (5 november 2009). ”Håkan Syrén general i EU”. Försvarsmakten. http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Nyhetsarkiv/Centrala-nyheter/2009/Hakan-Syren-general-i-EU/. Läst 2 januari 2010. 
  2. ^ [a b] Bra Böckers lexikon, 1981.
  3. ^ Braunstein, Christian (2006). Heraldiska vapen inom det svenska försvaret = Heraldry of the Armed forces of Sweden. Skrift / Statens försvarshistoriska museer, 1101-7023 ; 9. Stockholm: Statens försvarshistoriska museer. sid. 13. Libris 10099224. ISBN 91-971584-9-6 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]